426.LIFE IP All4Biodiversity: webinar KANO Quickscan 31 januari 2023

De KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) is een quickscan die de kansen voor natuurgebieden in beeld brengt, en inventariseert welke acties bijdragen aan de verbetering van de algehele natuurkwaliteit. De tool maakt het mogelijk om betrokken partijen, zoals beheerders, overheden en agrariërs, een stem te geven. Ook kunnen partijen met de KANO samen inzichtelijk krijgen waar de prioriteiten voor herstel van natuur en biodiversiteit liggen. Op 31 januari behandelde Marten Schoonman van Naturalis tijdens een webinar de achtergrond van de tool, gevolgd door een uitleg over toepassing van de tool en het benutten van de resultaten.

Samen met de A1 werkgroep van LIFE IP All4Biodiversity hebben Naturalis Biodiversity Center en Schuttelaar & Partners de KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) quickscan gebouwd, getest en in 2022 gelanceerd.

Webinar KANO Quickscan
Op dinsdag 31 januari van 15:30 - 17.00 uur vond het webinar over de KANO Quickscan plaats. De achtergrond van de tool kwam aan bod, gevolgd door een uitleg over toepassing van de tool en het benutten van de resultaten. Ook werd dieper ingegaan op hoe de Quickscan toegepast kan worden in de context van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Aansluitend was er ruimte voor vragen.
https://all4biodiversity.nl/actueel/webinar-kano-quickscan-31-januari/97

 • Webinar: Lancering Kennis- en innovatieagenda

 • Webinar: Lancering Kennis- en innovatieagenda
  klimaatadaptatie en water. Daarom is nu een Aanvalsplan Versterking Landschappelijke identiteit via Landschapselementen opgesteld. Dit Aanvalsplan delen wij vandaag graag met je tijdens dit webinar.

  Onze voorzitter Louise Vet zal het aanvalsplan overhandigen aan Carola Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Pieter van Geel (voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Landbouw en Landgebruik van het Klimaatakkoord) en Gert Harm Bolscher (gedeputeerde Landbouw en Natuur bij de provincie Overijssel en portefeuillehouder Bossensstrategie binnen IPO).

 • Webinar Aanvalsplan Landschapselementen

  Het versterken van landschapselementen is belangrijk voor een groener Nederland. Het draagt bij aan maatschappelijke opgaven voor klimaat, natuur, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, stikstof, klimaatadaptatie en water. Daarom is nu een Aanvalsplan Versterking Landschappelijke identiteit via Landschapselementen opgesteld. Dit Aanvalsplan delen wij vandaag graag met je tijdens dit webinar.

  Onze voorzitter Louise Vet zal het aanvalsplan overhandigen aan Carola Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Pieter van Geel (voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Landbouw en Landgebruik van het Klimaatakkoord) en Gert Harm Bolscher (gedeputeerde Landbouw en Natuur bij de provincie Overijssel en portefeuillehouder Bossensstrategie binnen IPO).

 • Livestream Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de rol van de Waterschappen
  Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de rol van de Waterschappen – 29 juni 2020
  Ga voor meer informatie over het Deltaplan naar www.samenvoorbiodiversiteit.nl
  https://www.youtube.com/watch?v=JmSZ5lkscVc
  Praktische zaken:
  • Vragen stellen kan in de chatbox via: @naam spreker + de vraag
  • Vragen n.a.v. deze webinar? Stuur een e-mail naar info@samenvoorbiodiversiteit.nl
  • Het webinar is later terug te kijken via YouTube

  https://www.youtube.com/watch?v=JmSZ5lkscVc
  Realisatie door Schuttelaar & Partners: www.schuttelaar.nl
  Technische ondersteuning door Objektiv: www.objektiv.nl
  Het webinar vindt plaats bij Beeld en Geluid Den Haag: www.denhaag.beeldengeluid.nl


 • Jullie hadden misschien ook het boek over fossiele schelpen gezien. Het is nu gratis down te loaden.
  Vooral de inleiding is erg leuk.
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28475

  Dit boek over Veldanmen is blijkbaar ook gewoon Online te verkrijgen. Het boek was in Drenthe best populair
  https://www.researchgate.net/publication/266371750_Van_Jeruzalem_tot_Ezelakker
  Veldnamen waren de straatnamen van het platteland. Welke akker, elk stukje groenland of opvallende plekjes had een eigen betekenisvolle naam. Zonder kaart of navigatiesysteem vonden dorpsbewoners feilloos de weg naar het Torenveen, de Meulenakkers of het Stoefgat. Veldnamen vormden een vanzelfsprekend onderdeel van hun leefomgeving. Ze waren onmisbaar voor de oriëntatie en handig in de communicatie. Dit rijk geïllustreerde boek bevat een verhelderende essays en boeiende interviews. Het opent de schatkist die het veldnamenbezit in al zijn rijkdom, variatie en betekenis vormt. 'Van Jeruzalem tot Ezelakker' vertelt over het landschap vanaf het moment dat het nog woest en ledig was en ontcijfert de geheimtaal die het al eeuwen in zich draagt.
  https://www.researchgate.net/publication/266371750_Van_Jeruzalem_tot_Ezelakker

 • Livestream Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de rol van de Waterschappen


 • Beno was erg erg ontevreden over "Het verhaal van Nederland"
  https://www.rtvnoord.nl/podcasts/het-verhaal-van-groningen
  https://www.rtvnoord.nl/nieuws/987797/het-verhaal-van-groningen-1-de-eerste-bewoners
  https://www.rtvnoord.nl/nieuws/987246/rtv-noord-brengt-podcastserie-over-groninger-geschiedenis
  https://open.spotify.com/show/7xbccITEK069EFW4OH2LIS


 • De lezing wordt gehouden op donderdag 9 maart 2023 in de Doopsgezinde Kerk,
  Oude Boteringestraat 33 in Groningen
  Aanvang van de lezing: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.
  Er wordt geen entree geheven, aanmelden via www.erfgoedpartners.nl/agenda
  Thuis de lezing volgen kan ook. Biblionet Groningen streamt de lezing live via youtube.com/groningsebibliotheken
  https://www.youtube.com/@GroningseBibliotheken/streams

  Miranda de Wit, senior KNA archeoloog en projectleider archeologie bij MUG Ingenieursbureau, vertelt in deze lezing over het archeologisch onderzoek op plangebied De Vork (2015/2017).
  Aanleiding voor het onderzoek was de aanleg van een nieuw opstelterrein voor treinen. Het onderzoek leverde veel informatie op over het gebruik van de zone tussen hogere zandgronden en lagere beekdalen, in dit geval tussen de Hondsrug en het Hunzedal, door de tijd heen. Duidelijk is dat mensen al vanaf de steentijd dit soort locaties opzochten vanwege de uitstekende mogelijkheden om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Ondanks de geleidelijke vernatting van het gebied bleef het - met enige tussenpozen - lange tijd aantrekkelijk voor de (prehistorische) mens.

  Jaarlijks organiseert Erfgoedpartners publiekslezingen over archeologie in samenwerking met andere erfgoedinstellingen. De lezingen zijn gratis toegankelijk en ook dit jaar weer bij de Groningse bibliotheken via livestream te volgen op YouTube.


  Groenlanden Delft Pijnacker


 • 由使用者 ahospers ahospers2023年03月06日 18:29 所貼文

  評論

  尚無評論。

  新增評論

  登入註冊 添加評論