216-NMV 2e cyclus Online Lezingen Fluweelboleten SlijmzwammenNieuws

 1. 7 juni Online-lezing over fluweelboleten door
  Chiel Noordeloos
  Deze presentatie was alweer de zevende, en voorlopig de laatste online-lezing uit de reeks die
  de NMV dit voorjaar heeft aangeboden. Chiel Noordeloos behandelde deze keer de
  fluweelboleten, en enkele andere soorten boleten die vanaf de voorzomer te vinden zijn. Hij ging daarbij vooral in op de manier waarop je de verschillende soorten kunt herkennen in het veld, https://drive.google.com/file/d/1500qxhGvINmwUiczvqKSx_9x5t22crmt/view
  en wat daarbij de beperkingen zijn. De online-lezing is hier terug te kijken:

 2. Juni Slijmzwammennieuws #2 In navolging van de succesvolle nieuwsbrief over slijmzwammen die in januari voor het eerst online verscheen, kun je nu ook deel 2 downloaden op onze website. In de nieuwsbrief wordt in begrijpelijke taal alles uitgelegd wat je over https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/WhctKKWxZKKzMvxnHfZHBnjmTZPCLjBxDpXVLmtXNXrshGgHRVCltsmdNzPnhmvFThsDQPv?projector=1&messagePartId=0.1
  slijmzwammen wilt weten. In deze aflevering kun je onder andere meer lezen over het maken van een
  preparaat, over de bouw en het opkweken van slijmzwammen (vervolg) en

 3. Na de door veel mensen zeer gewaardeerde eerste lezingencyclus begin dit jaar (Eerste serie online-
  lezingen) starten we rond begin september met een tweede cyclus. Het accent van de lezingen zal
  net zoals bij de eerste cyclus, liggen op het herkennen van soorten en geslachten
  paddenstoelen. Daarnaast komen ook ecologische aspecten, het inventariseren van paddenstoelen en
  wildplukken aan bod.

 4. https://www.npostart.nl/the-age-of-nature/POW_04882589Wetenschappers over de hele wereld komen er nu achter hoeveel koolstof de natuur kan opslaan. Als bossen, mangroven, zeegrasvelden en bovenal de biodiversiteit hersteld worden, kan de natuur meer koolstof uit de atmosfeer opnemen, waardoor de klimaatverandering wordt vertraagd. Door de opwarming van de aarde verandert de planeet sneller dan ooit tevoren, van het tropische eiland Borneo tot de ijskappen van Antarctica. Er wordt wel steeds meer duidelijk over hoe de natuur de mens kan helpen die opwarming tegen te gaan. De wereld verandert. Het is tijd voor het natuurtijdperk. Het is onze enige hoop op een positieve toekomst.
 5. Aculea, de Vlaamse club van bijen- en wespenliefhebbers, presenteert een aantal online opleidingen voor het herkennen van wilde bijen in het veld. Deze opleidingen zijn bedoeld voor de iets verder gevorderde liefhebber, die al enige kennis heeft maar deze graag verder wil verdiepen.

  De volgende opleidingen zijn nu beschikbaar:


 6. herkenning alle Belgische en Nederlandse soorten wol- en harsbijen (Anthidium, Anthidiellum, Pseudoanthidium, Trachusa);


 7. herkenning alle Belgische en Nederlandse soorten behangersbijen (Megachile, Chalicodoma);


 8. herkenning alle Belgische en Nederlandse soorten metselbijen (Osmia, Hoplitis);


 9. herkenning algemene Belgische en Nederlandse soorten zandbijen (Andrena);

 10. Door de hieronder getoonde koppelingen aan te klikken kan men eerder gegeven lezingen terugzien:

  7 juni 2021: Fluweelboleten door Machiel Noordeloos  24 mei 2021: Schimmels, korstmossen en (korst)mosparasieten door Henk-Jan van der Kolk

  10 mei 2021: Roestschimmels door Aad Termorshuizen

  26 april 2021: Voorjaarspaddenstoelen deel 2 door Machiel Noordeloos

  12 april 2021: Gerard Koopmanschap over Morieljes uit de esculante-groep

  29 maart 2021: Rob Chrispijn over de BossenstrategieOnline bossymposium
  Het moet nóg ambiteuzer om voldoende CO2 vast te leggen en de Europese plannen voor herstel van de biodiversiteit te kunnen uitvoeren, concludeerden 280 deelnemers aan een online bossymposium van Probos eind januari. De laatste jaren is het bosoppervlak in Nederland juist met 2 tot 3 procent gekrompen, stellen ze in een verklaring die oproept tot meer regie vanuit de overheid.

  Ook diverse maatregelen om het bos te verbeteren roepen kritiek op, vooral kaal- of vlaktekap. Schouten en de provincies willen dat voor maximaal een halve hectare per keer toestaan. Dat is niet goed, maar juist slecht voor de biodiversiteit, nadelig voor het vastleggen van CO2 en niet bevorderlijk voor de weerstand van het bos tegen de effecten van klimaatverandering, sommen de critici op.

  Tweeduizend voetbalvelden per jaar
  “Zo’n tweeduizend voetbalvelden per jaar worden kaalgekapt voor de houtoogst. Zelfs de bosbodem wordt met de bosfrees bewerkt”, zegt Henstra, projectleider Kinderrecht op natuur bij de internationale unie voor natuurbehoud IUCN en actievoerder tegen de kap van monumentale bomen langs een laan op de Utrechtse Heuvelrug.

  Urgenda wijst erop dat bij vlaktekap ook jonge aanplant verloren gaat, het bodemleven wordt verstoord en paddenstoelen en mossen niet kunnen groeien. De toezegging dat al het gekapte bos zal worden gecompenseerd is onvoldoende, stelt bosbioloog Eef Arnolds, omdat het bos niet de kans krijgt oud te worden. Arnolds stuurde een eigen rapport met aanbevelingen naar de Kamer.

  Dat deden ook de stichtingen NatuurAlert en Natuurvolgend Bosbeheer, met hun ‘Amendement op de Bossenstrategie’. “Het is anarchie in de bossen”, zegt Frits van Beusekom, oud-directeur van Staatsbosbeheer, die het amendement schreef samen met Jaap Kuper, voormalig rentmeester van Kroondomein Het Loo.

  Misleiding
  Volgens Van Beusekom staat de Bossenstrategie vol onjuistheden en voorbarige aannames, “en soms is er gewoon sprake van misleiding”. In het amendement pleiten Kuper en hij voor het zelfregulerend vermogen van het bos. Het nut van maatregelen als het strooien van steenmeel tegen verzuring en aanplant van zuidelijker boomsoorten is nog niet bewezen, schrijven ze. Vlaktekap noemen ze ‘een negatieve vorm van bosbeheer’, die ‘helemaal niet nodig is voor icoonsoorten als de eik, zoals de Bossenstrategie wil doen geloven’.

  Volgens Van Beusekom is de nota te veel opgesteld vanuit de bosbouwsector. Het Netwerk Bossen- en Bomenbescherming schrijft geërgerd dat niet naar bezorgde burgers is geluisterd en niet is gewacht op een inventarisatie van de stand van het Nederlandse bos.

  15 maart 2021: Voorjaarspaddenstoelen door Machiel Noordeloos  De veldgids ecologisch bermbeheer biedt hiervoor handvatten. Het is geen naslagwerk waar alles in staat, maar een gidsje op zakformaat dat in veel situaties een advies biedt. Het geeft inzicht in een aantal plantensoorten met indicatorwaarde voor een bepaald vegetatietype of juist verruiging. Voor- en nadelen van verschillende beheermethoden komen eveneens aan bod. We bieden een beslisschema voor het bepalen van het aantal maaibeurten in een jaar en de globale maaimomenten. Tenslotte worden een aantal 'Wat als'-situaties voorzien van advies. Denk hierbij aan de omgang met invasieve exoten of het zonder afspraken maaien van bermen door bewoners.
  https://utrecht.knnv.nl/pwg-documenten-2021-2/
  Mijn Berm Bloeit!
  Met het uitbrengen van de veldgids ecologisch bermbeheer komt er een einde aan de campagne Mijn Berm Bloeit! We blijven het monitoren van bermen echter ondersteunen en het invoerportaal onderhouden https://utrecht.knnv.nl/pwg-documenten-2021-2/
  https://assets.vlinderstichting.nl/docs/5c8bb83e-a546-4827-a0e7-7b2a2cdb1e35.pdf
  https://utrecht.knnv.nl/publicaties/

 11. https://www.npostart.nl/the-age-of-nature/POW_04882589Wetenschappers over de hele wereld komen er nu achter hoeveel koolstof de natuur kan opslaan. Als bossen, mangroven, zeegrasvelden en bovenal de biodiversiteit hersteld worden, kan de natuur meer koolstof uit de atmosfeer opnemen, waardoor de klimaatverandering wordt vertraagd. Door de opwarming van de aarde verandert de planeet sneller dan ooit tevoren, van het tropische eiland Borneo tot de ijskappen van Antarctica. Er wordt wel steeds meer duidelijk over hoe de natuur de mens kan helpen die opwarming tegen te gaan. De wereld verandert. Het is tijd voor het natuurtijdperk. Het is onze enige hoop op een positieve toekomst.

 12. https://www.npostart.nl/the-age-of-nature/25-05-2021/POW_04882596 Nu steeds duidelijker wordt hoe belangrijk de natuur voor onze moderne wereld is, wordt er meer en meer gedaan om haar te beschermen en te herstellen. We zien hoe veerkrachtig de natuur is en dat ook onze economie niet zonder de natuur kan. Als we binnen de grenzen van de natuur werken, kunnen onze grondstoffen nog generaties mee. Hele ecosystemen die door de mens verwoest zijn, kunnen met een duwtje in de goede richting nieuw leven worden ingeblazen. Als de natuur gezond is, profiteert de mens daar ook van. Als we onszelf aan de natuur aanpassen, zijn de mogelijkheden eindeloos.


 13. https://www.npostart.nl/vroege-vogels-in-de-klas/14-05-2020/WO_NTR_16146730 Vroege Vogels in de klas
  Natuur in de stad
  NTR BNNVARA Ook in de stad heb je natuur. En niet alleen parken en vijvers. Ook gewoon op straat tussen de tegels, kom je bijzondere planten tegen. Jan van de Wiel uit Tilburg onderzoekt ze al jaren. Hij verzamelt de zaden van deze planten en ondertussen heeft hij al een flinke collectie.

 14. Nederland van boven in de klas
  Natuur https://www.npostart.nl/nederland-van-boven-in-de-klas/10-11-2016/WO_NTR_5902486
  NTR VPRO Vak: aardrijkskunde. Nederland bestaat voor ongeveer 15 procent uit bos en natuur. Dit zijn gebieden waar de natuur nog puur is en dieren in het wild leven. Denk bijvoorbeeld aan de Veluwe waar edelherten nog ongestoord leven. Of op de Waddenzee waar zeehonden lekker in het zonnetje kunnen liggen. Maar hoe echt is de natuur in Nederland?

 15. GeoClips
  7 sep 2013 06:49 - Seizoen 9 Afl. 22 - Natuur in Nederland Ruben bezoekt de Volgermeerpolder en de Oostvaardersplassen. Hij komt meer te weten over de geschiedenis van beide natuurgebieden en ontdekt dat de natuur in de beide gebieden een andere functie heeft. Om dieren meer ruimte te geven worden ecoducten aangelegd. Ruben helpt een handje mee bij het verbinden van de Ankeveense Plassen en het Naardermeer.
  https://www.npostart.nl/geoclips/07-09-2013/NPS_1228085


 16. Bio-Bits vmbo: Nederlandse natuur
  22 nov 2007 09:45 - Seizoen 1 Afl. 3 - Natuurparken
  https://www.npostart.nl/bio-bits-vmbo-nederlandse-natuur/22-11-2007/TELEA_1027386
  Hoever moet de mens gaan in het beschermen van plant- en diersoorten? De mens heeft in Nederland een grote invloed op de inrichting van de natuur. Er zijn zo'n 20 officiële nationale parken en nog veel meer natuurgebieden.


 17. 3 op Reis
  Zo 23 mei 19:45 - Seizoen 102 Afl. 5 - Terug naar de wildernis
  https://www.npostart.nl/3-op-reis-specials/23-05-2021/BV_101405516
  Reizigers bereizen de wereld voor ongerepte natuur en uitgestrekte wildernis. Maar wereldwijd verdwijnt die wildernis in een rap tempo. De ruige bergen van Roemenië bieden hoop. Hier creëert een groep filantropen het grootste natuurpark van Europa: het Fagaras Nationaal Park. Nienke reist naar dit bijzondere gebied, waar je paardrijtochten kunt maken, op bijzondere plekken kunt overnachten en zomaar oog in oog kunt komen te staan met een bruine beer.

 18. Keuringsdienst van waarde
  17 jan 2019 20:25 - Seizoen 18 Afl. 2 - Natuurlijke suiker
  De Keuringsdienst komt op het spoor van een nieuw product. Suikers uit fruit, ontdaan van alles wat het deed denken aan de appel of druif waar het oorspronkelijk uit kwam. Alleen er is iets geks. Tientallen fabrieken maken het, maar niemand wil vertellen waar het in zit of waarvoor het gebruikt wordt. Maar als er zoveel producenten zijn, moeten er ook klanten zijn die het in hun product stoppen. De Keuringsdienst gaat op zoek.
  https://www.npostart.nl/keuringsdienst-van-waarde/17-01-2019/KN_1704065

 19. De Nationale Natuur Quiz
  11 mei 2016 21:25 - Seizoen 1 Afl. 1 - De Nationale Natuur Quiz
  Sophie Hilbrand en Chris Zegers presenteren de eerste editie van de Nationale Natuur Quiz. In deze liveshow kan de kijker zijn kennis van de Nederlandse natuur testen. Chris Zegers verkent, na vele zwerftochten over de wereld, in een aantal reportages de mooiste natuur in ons eigen land. De avonturen van Chris vormen de inspiratie voor de vragen over planten, dieren én plekken, geïllustreerd met indrukwekkende natuurbeelden. Sophie Hilbrand legt de vragen voor aan de kijkers thuis en de bekende en onbekende natuurliefhebbers in de studio. Vragen die laten zien hoe essentieel de natuur voor mensen is.
  https://www.npostart.nl/de-nationale-natuur-quiz/VARA_101379388


 20. Kwantificering bezoek wilde vogels aan uitloop pluimveebedrijf | flitslezing
  Armin Elbers | Wageningen Bioveterinary Research | Lelystad
  Pluimveebedrijven met uitloop hebben een verhoogd risico op introductie van vogelgriepvirussen. Wilde watervogels zijn waarschijnlijk de bron van introductie.
  https://www.youtube.com/watch?v=bjM0NtVeC_M Armin Elbers van Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad vertelt op de Landelijke Sovon-dag op zat. 30 nov a.s. in Ede over pluimveebedrijven met vrije uitloop en welke risico's dit met zich mee brengt. Kijk voor meer info op: www.sovon.nl/ld
  Er is nauwelijks data over bezoek van wilde vogels aan de uitloop van een pluimveebedrijf. Wij telden wilde faunabezoek aan een uitlooplegbedrijf met video-camera monitoring (5016 uur aan videobeelden). Meerdere soorten vogels (behorend tot in totaal 16 verschillende families) en zoogdieren (vijf families) bezochten de uitloop. Wilde vogels bezochten de uitloop primair in de periode tussen zonsopgang en het moment waarop de kippen in de uitloop komen. Meeuwensoorten bezochten de uitloop vrijwel dagelijks in januari-augustus; Wilde Eenden alleen gedurende de nacht in november –mei, met een piek in december-februari. Er was geen direct contact tussen kippen en wilde vogels. Virustransmissie naar pluimvee verloopt waarschijnlijk via opname van vogelgriepvirus uit met vogeluitwerpselen gecontamineerd water of grond in de uitloop. De pluimveehouder kan de uitloop minder aantrekkelijk maken: dagelijks verwijderen van kipkarkassen en eieren en voorkomen van vorming van waterpoelen in de uitloop.

  https://repository.naturalis.nl/#filter=all:odonata

  https://repository.naturalis.nl/#filter=all:odonata

  http://Natuurtijdschriften.nl  Many of us have been using “Observation Fields” to capture the information that is now (or in the future might be) available in the “Evidence of Presence” annotation. One of the fields I use most frequently is “How was this Detected?” I use this whenever I have an observation that does not depict a complete organism. Since this field has been in use for many years, the frequency with which each of its options is used can be a guide as to which of these options should/could be available in the “Evidence of Presence” annotation.

  How was this Detected?
  Found Remains (used in 24,084 observations)
  Track/Sign (6,272)
  Scat (3,978)
  Found Feather/Fur/Moult (1,691)
  Found Nest (1,479)
  Observation by Sight (1,278)
  Observation by Sound (408)
  Evidence of Feeding (319)
  Scratching/Scent Post (113)
  Observation by Smell (2)

  https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/entwicklung/zustandsbericht%202021/Zustandsbericht%202021_en_low.pdf
  The annual publication “The State of Birds in Switzerland” (in English, French, German and Italian) summarises the results of various monitoring projects, conducted with the support of more than 2,000 volunteers in all parts of the country. The 2021 report focuses on EBBA2 and its implications for Switzerland. It also takes a closer look at trends in scarce breeding birds like Western Yellow Wagtail, rare passage migrants such as Glossy Ibis, and local winter visitors such as Whooper Swan. You can also explore interactive graphics from the Swiss Bird Index SBI® and the breeding bird index for each species until 2020 21. 由使用者 ahospers ahospers2021年08月01日 17:40 所貼文

  評論

  尚無評論。

  新增評論

  登入註冊 添加評論