249-Online Gelderse Webinar Symposium Lezing Congres biodiversiteitsdag!

Online Gelderse biodiversiteitsdag!
De presentaties komen op de
Provincie Gelderland https://www.gelderland.nl

We starten om 9.30 uur met een plenaire sessie vanuit onze tv-studio met een live uitzending, met Titia Wolterbeek (Vlinderstichting), Joline de Weerdt (IVN), Naomi Lambrikx (RAVON) en gedeputeerde Peter Drenth. De laatste lezing eindigt om 15.00 uur. Gelukkig zijn de sprekers zo flexibel geweest om hun sessies om te zetten in interessante online lezingen en hebben we een mooi gevuld online programma kunnen maken.

Programmaboekje
https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Nieuws-en-evenementen/DOC_Programmaboekje_online_Gelderse_bioversiteitsdag_2021.pdf
In het programmaboekje vindt u alle beschrijvingen van de lezingen, zodat u een goede keuze kunt maken.
https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Nieuws-en-evenementen/DOC_Blokkenschema_online_Gelderse_biodiversiteitsdag_2021.pdf
Blokkenschema

Klik vrijdag om 9.30 uur hier, om de live uitzending te bekijken. Daarna kunt u alle lezingen volgen vanuit het blokkenschema. In dit blokkenschema bevindt zich achter elke lezing (achter de titel in elk blokje) een link, en als u daarop klikt, opent de online lezing in MsTeams. (U hoeft MsTeams niet van tevoren te downloaden.) Als u dus een lezing om bijvoorbeeld 11.00 uur wilt volgen, kunt u om 11.00 uur de link via dat desbetreffende blokje openen.

Lukt het niet?
https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Nieuws-en-evenementen/DOC_Programmaboekje_online_Gelderse_bioversiteitsdag_2021.pdf

Wij kijken uit naar een mooie dag in het teken van de natuur en biodiversiteit in Gelderland. Tot morgen om 9.30 uur!

 1. https://weetvanwater.nl/
  https://vianatura.nl/#landschap-voor-iedereen
  BeleefEnWeet.nl
  https://beleefenweet.nl/
  https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Nieuws-en-evenementen/DOC_Blokkenschema_online_Gelderse_biodiversiteitsdag_2021.pdf
  https://www.floron.nl/wiedewiedenweg

 2. https://www.floron.nl/tuinernietin
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27397
  https://www.floron.nl/tuinernietin
  Floron.nl/bermen
  https://utrecht.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/32/2021/06/Veldgids-Ecologisch-bermbeheer.pdf
  https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/Leidraad-ecologisch-bermbeheer.pdf
  https://www.bestuivers.nl/beheer/artikelen/id/1692/ook-voor-bestuivers-veldgids-ecologisch-bermbeheer
  https://www.dewolden.nl/fileadmin/de_wolden/PDF/Collegebesluiten/2021/2021-03-09/Beleidsnota_Ecologische_bermbeheer_De_Wolden.pdf
  https://docplayer.nl/17696866-Ecologisch-maaien-mogelijkheden-ecologisch-bermbeheer-geertruidenberg-door-fons-loonen.html

 3. Lezing: Bosbeheer: verschuiving in soortensamenstelling
  Jan den Ouden (WUR)
  Door klimaatverandering zal de soortensamenstelling en groei van bossen
  veranderen, met mogelijk grote gevolgen voor de biodiversiteit, het productievermogen en de koolstofvastlegging. Het bosbeheer zal zich nu al moeten
  inspannen om de basis te leggen voor een veerkrachtig bos dat onder de nieuwe
  klimaatomstandigheden de gewenste ecosysteemdiensten duurzaam kan
  blijven leveren. Belangrijke aspecten daarbij zijn het ondersteunen en
  versterken van het natuurlijke aanpassingsvermogen van aanwezige soorten, en
  het assisteren van versnelde migratie van zuidelijke soorten.

 4. Programma Gelderse Biodiversiteitsdag
  Lezing: Hoe houden we onze wilde planten wild?
  Edwin Dijkhuis (FLORON)
  Om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren wordt er massaal actie
  ondernomen. Het toepassen van kant en klare zaadmengsels is daarbij
  favoriet. Ze bieden ‘instant’ stuifmeel en nectar voor onze in aantal
  afnemende bijen en vlinders. Maar wat voor effecten heeft het zaaien van
  zaden op natuur en landschap en op onze wilde flora? In deze presentatie
  plaatsen we ‘’inzaaien’’ in historisch perspectief. Met een aantal voorbeelden
  maken we duidelijk dat inzaaien niet zonder haken en ogen is.

 5. Lezing: Waterschappen willen meer bloemrijke dijken
  Jaap Bronsveld (Waterschap Rivierenland)
  Bestaat het dilemma van veilige dijken en biodiversiteit? Hoe kan een
  waterschap een goede standplaats aanleggen voor gewenste streefbeelden?
  En wat zijn mogelijkheden bij het beheer om dit verder te ontwikkelen? In
  deze lezing schetst Jaap basale principes waar waterkeringbeheerders mee
  kunnen werken bij de aanleg. Zoals een goede substraatlaag en idea

 6. https://leerjegroen.nl/?
  https://leerjegroen.nl/?#help
  Lezing: Social media: maak je waardevolle werk zichtbaar
  Marieke Ankoné (IVN Gelderland)
  Zichtbaarheid is belangrijk. Om jouw activiteiten te promoten, om
  vrijwilligers te werven, om financiering te krijgen, om jouw enthousiasme te
  delen. Wil je meer zichtbaarheid voor jouw organisatie en activiteiten?
  In deze workshop krijg je praktische tips over het inzetten van social media.
  Leer meer over de verschillende kanalen (Facebook, Twitter, Instagram,
  LinkedIn) en hoe je aantrekkelijke content creëert voor jouw volgers. Zodat je
  het podium krijgt dat jouw waardevolle (vrijwilligers) werk, in en voor de
  Gelderse natuur, verdient.

 7. https://leerjegroen.nl/?
  https://leerjegroen.nl/?#help
  Lezing: Kennismaken met ‘Leer je Groen’
  Nancy Wielenga (Staatsbosbeheer)
  ‘Leer je Groen’ is het e-learningsplatform (website) voor iedereen die actief is bij
  een natuurorganisatie. Zowel vrijwilligers als beroepskrachten kunnen via ‘Leer
  je Groen’ digitaal hun kennis vergroten. In korte modules krijg je basisinformatie over diverse onderwerpen die je tegenkomt in je (vrijwilligers)werk in
  het beheer, omgaan met publiek of monitoring. Voorbeelden zijn: ‘Biodiversiteit
  op het erf’, ‘Kringlopen in de natuur’ en ‘Bijen en bijvriendelijk beheer’.
  Deze workshop is een eerste kennismaking met ‘Leer je Groen’ voor iedereen
  die nog niet weet hoe het werkt. Eerst geeft Nancy Wielenga een korte
  presentatie over ‘Leer je Groen’. Daarna ga je zelf aan de slag met een module
  naar keuze. Na het volgen van deze workshop weet je hoe het platform werkt
  en kun je thuis doorleren totdat je groen ziet!
  N.B.: Deze lezing wordt 2x achter elkaar gegeven.

 8. Stadsvogelindicator.nl
  https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Nieuws-en-evenementen/DOC_Programmaboekje_online_Gelderse_bioversiteitsdag_2021.pdf
  https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Nieuws-en-evenementen/DOC_Blokkenschema_online_Gelderse_biodiversiteitsdag_2021.pdf

 9. https://www.sovon.nl/nl/publicaties/stadsvogels-hun-domein
  https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/stadsvogels-in-hun-domein.pdf
  VogelVides
  http://www.stadsvogelindicator.nl/meer-info

 10. https://library.wur.nl/WebQuery/hydrotheek?reeks/titel=indicatorsoorten&uitgever=staatsbosbeheer
  https://blog.hydrotheek.nl/2021/11/serie-indicatorsoorten-voor-verdroging-verzuring-eutrofiering-online.html
  https://blog.hydrotheek.nl/
  https://edepot.wur.nl/556341

 11. Our Planet Now: COP26
  Tackling climate change: How far will you go?
  https://www.bbc.co.uk/sounds/podcastsOne hour in November 2021
5,474 new observations
12,140 new identifications
212 new participants
8 new projects


https://geo.noorderzijlvest.nl/Geoweb/index.html?viewer=Waterschapskaart.Waterschapskaart
https://www.hunzeenaas.nl/open-data/
https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/dut/catalog.search#/map

 • https://www.waternetwerk.nl/knw-activiteiten/405-wok-2021 de week van 15-19 november dagelijks een webinar van 15:30-17:00 uur. Door de Themagroep Waterkwaliteit @Waternetwerker
  VANDAAG: de Nederlandse KRW-aanpak in Europees perspectief, MORGEN: verwijdering van microverontreinigen - M. Bentvelzen Unie van Waterschappen (Dutch Water Authorities), R. Koopman RIVM National Institute for Public Health and the Environment https://www.waternetwerk.nl/knw-activiteiten/405-wok-2021

  ma 15 nov | Halen we de KRW doelen?
  di 16 nov | RWZI lozingen in relatie tot KRW-opgaven
  wo 17 nov | Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen
  do 18 nov | Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
  vr 19 nov | Verantwoord waterplezier en -vertier?


 • ma 15 nov | Halen we de KRW doelen?
  Ondanks omvangrijke maatregelpakketten en state-of-the-art doelen wijzen verschillende analyses er op dat we in Nederland de KRW-doelen in een deel van onze wateren in 2027 niet halen. Wat is er aan de hand? Is ons watersysteem zo van slag dat het nog decennia duurt voordat dit zich in voldoende mate heeft hersteld? Of zijn we gewoon veel te kritisch en mogen we niet klagen over de huidige waterkwaliteit? Hoe ligt dit eigenlijk in andere Europese landen? Kunnen we in Nederland wat leren van de wijze waarop zij met het doelbereik 2027 omgaan? Twee experts geven hun visie op de toekomst van de Nederlandse waterkwaliteit en zetten de Nederlandse aanpak in Europees perspectief. Aansluitend gaan wij met hen in debat.

 • di 16 nov | RWZI lozingen in relatie tot KRW-opgaven
  Veel rioolwaterzuiveringen zullen de komende decennia worden verbeterd. Waterschappen beogen hiermee ook medicijnresten en andere opkomende stoffen te verwijderen. De eerste zuivering die full-scale microverontreinigingen gaat zuiveren wordt dit najaar in gebruik genomen en ook andere RWZI’s zullen de komende decennia worden verbeterd. Vragen die spelen zijn in hoeverre met de beoogde verbetering voldaan kan worden aan de KRW-opgaven in het waterlichaam waarop wordt geloosd en/of benedenstrooms wordt afgewenteld? Hoe bepaal je de effectiviteit met chemische en biologische methoden? Wat wordt ‘geleerd en geïmplementeerd’? In dit webinar zullen de successen maar ook de uitdagingen worden gepresenteerd en bediscussieerd.

 • wo 17 nov | Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen
  De diffuse nutriënten uit- en afspoeling van landbouwpercelen naar water vormt nog steeds voor veel waterlichamen een belemmering om de KRW-doelen te halen. Lokale omstandigheden bepalen de noodzaak voor reductie en het effect van maatregelen. De laatste jaren zijn tools ontwikkeld die lokaal (op een bedrijf / perceel) inzicht geven welke maatregelen effectief zijn. Een die in de picture staat is de tool 'Maatregelen op de Kaart', maar er zijn er (veel) meer. Dit webinar biedt een overzicht en bediscussieert mogelijkheden om tools te bundelen, uniformeren, integreren, en verdere ontwikkeling (beter) te stroomlijnen en organiseren.

 • do 18 nov | Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
  De Marker Wadden halen regelmatig het nieuws, de eilanden en hun omgeving worden goed bezocht door vogels en vissen, en nieuwe eilanden worden op dit moment aangelegd. Maar wat gebeurt er allemaal nog meer in het IJsselmeergebied? Welke ontwikkelingen vinden plaats, welke ideeën en plannen zingen rond en welke doelen zouden we moeten nastreven? In dit webinar komt een aantal onderzoekers aan het woord die betrokken zijn bij de activiteiten in het IJsselmeergebied.
  https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/402-webinars-waterkwaliteit-op-de-kaart-2021

 • vr 19 nov | Verantwoord waterplezier en -vertier?
  Bij mooi weer zoeken mensen graag het water op en kunnen velen de verleiding niet weerstaan om te gaan pootje baden of zwemmen. Er is veel vraag naar plekken waar dat kan, zoals strandjes of waterspeeltuinen, en de aanleg daarvan trekt weer meer mensen aan. Daarnaast zijn 'city swims' en 'mud runs' heel populair. De activiteiten op of rond het water blijven niet altijd beperkt tot aangewezen zwemwateren waar de kwaliteit regelmatig wordt gecontroleerd. We gaan kijken wat er bekend is over de risico’s van dergelijke activiteiten. Dat roept natuurlijk de vraag op wat er aan te doen valt, enerzijds om risico’s voor de gebruikers in beeld te brengen en anderzijds welke maatregelen mogelijk zijn om risico’s te verminderen. En hoe stimuleer je dat gebruikers voor zichzelf een goede afweging maken?

 • https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/402-webinars-waterkwaliteit-op-de-kaart-2021

 • Webinar Waterkwaliteit
  https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/402-webinars-waterkwaliteit-op-de-kaart-2021
  https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/delta-aanpak/
  https://agrarischwaterbeheer.nl/nieuws/voortgang-en-effect-van-het-deltaplan-agrarisch-waterbeheer-zichtbaar-maken
  https://www.agrarischwaterbeheer.nl/

 • Gaat niet zo goed met de jongeren in VK: hIk was onder de indruk van het onderdeel 'Verenigd Koninkrijk'' https://www.npostart.nl/how-to-be-young/KN_1726127
  https://nietbangvoorwater.info/zuid-holland-watersnood/
  https://www.hhdelfland.nl/over-ons/erfgoed/gedenkteken/
  Gaat niet zo goed met de jongeren in VK: hIk was onder de indruk van het onderdeel 'Verenigd Koninkrijk'' https://www.npostart.nl/how-to-be-young/KN_1726127
  https://www.npo3.nl/waarom-werken-vrouwen-niet/KN_1717390
  https://nietbangvoorwater.info/zuid-holland-watersnood/
  https://www.arte.tv/de/videos/104814-000-A/wild-im-westen/
  https://app.nlziet.nl/live/sbs9
  https://livetv.canaldigitaal.nl/?assetId=b8gnog0dq_vwvdBkQH1KISTaIaTeMH5l24XoUO_s&autoplay=true
  https://app.nlziet.nl/live/sbs9
  https://www.zonerama.com/TheoHeijmans/Album/5098659
  https://www.zonerama.com/TheoHeijmans/ NJN Technische fotos planten Flickr
  https://stinzenflora-monitor.nl/
  https://www.nhnieuws.nl/nieuws/293909/vrouwen-jarenlang-in-ongewisse-door-onverklaarbare-klachten-meer-onderzoek-nodig%20
  https://www.vpro.nl/programmas/geen-kleine-man.html
 • 由使用者 ahospers ahospers2021年11月12日 12:46 所貼文

  評論

  尚無評論。

  新增評論

  登入註冊 添加評論