251-External-code-tools-etc-for-working-with-inat-wiki

https://ravon.nl/symposiumbiodiversiteit2021
https://ravon.nl/Portals/2/Bestanden/Activiteiten/SymposiumBiodiversiteit2021_Programma.pdf
hhttps://ravon.nl/Portals/2/Bestanden/Activiteiten/SymposiumBiodiversiteit2021_Samenvattingen.pdf?

Webinar Waterkwaliteit
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/delta-aanpak/
https://agrarischwaterbeheer.nl/nieuws/voortgang-en-effect-van-het-deltaplan-agrarisch-waterbeheer-zichtbaar-maken
https://www.agrarischwaterbeheer.nl/
samenmeettools zijn nog heel beperkt beschikbaar. denk aan ScanjeSloot, NitraatApp, handheld sensoren
https://www.tauw.nl/projecten/sken-je-sloot.html https://www.agv.nl/onze-taken/schoon-water/waterkwaliteit-meten/sken-je-sloot-boeren-meten-eigen-sloot/ https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/akkerranden-drenthe-en-groningen-ingezaaid-voor-schoner-water

 1. I had a go with VSeeFace, using Adobe Character Animator to make an avatar.
  I found just VSeeFace alone to be slowing things down on my laptop.
  Useful bit of software though…I hadn´t come across it.
  new 11th-gen Intel i7 processor and 16GB of RAM. so maybe older laptops might struggle. following the performance tuning tips in the FAQs on the VSeeFace homepage, i was able to dial down some settings to reduce GPU usage from about 50% to about 5%, and CPU usage from about 25% to 15%

 2. https://www.waternetwerk.nl/knw-activiteiten/405-wok-2021 de week van 15-19 november dagelijks een webinar van 15:30-17:00 uur. Door de Themagroep Waterkwaliteit @Waternetwerker
  VANDAAG: de Nederlandse KRW-aanpak in Europees perspectief, MORGEN: verwijdering van microverontreinigen - M. Bentvelzen Unie van Waterschappen (Dutch Water Authorities), R. Koopman RIVM National Institute for Public Health and the Environment https://www.waternetwerk.nl/knw-activiteiten/405-wok-2021
  https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/402-webinars-waterkwaliteit-op-de-kaart-2021

 3. ma 15 nov | Halen we de KRW doelen?
  Ondanks omvangrijke maatregelpakketten en state-of-the-art doelen wijzen verschillende analyses er op dat we in Nederland de KRW-doelen in een deel van onze wateren in 2027 niet halen. Wat is er aan de hand? Is ons watersysteem zo van slag dat het nog decennia duurt voordat dit zich in voldoende mate heeft hersteld? Of zijn we gewoon veel te kritisch en mogen we niet klagen over de huidige waterkwaliteit? Hoe ligt dit eigenlijk in andere Europese landen? Kunnen we in Nederland wat leren van de wijze waarop zij met het doelbereik 2027 omgaan? Twee experts geven hun visie op de toekomst van de Nederlandse waterkwaliteit en zetten de Nederlandse aanpak in Europees perspectief. Aansluitend gaan wij met hen in debat.

 4. di 16 nov | RWZI lozingen in relatie tot KRW-opgaven
  Veel rioolwaterzuiveringen zullen de komende decennia worden verbeterd. Waterschappen beogen hiermee ook medicijnresten en andere opkomende stoffen te verwijderen. De eerste zuivering die full-scale microverontreinigingen gaat zuiveren wordt dit najaar in gebruik genomen en ook andere RWZI’s zullen de komende decennia worden verbeterd. Vragen die spelen zijn in hoeverre met de beoogde verbetering voldaan kan worden aan de KRW-opgaven in het waterlichaam waarop wordt geloosd en/of benedenstrooms wordt afgewenteld? Hoe bepaal je de effectiviteit met chemische en biologische methoden? Wat wordt ‘geleerd en geïmplementeerd’? In dit webinar zullen de successen maar ook de uitdagingen worden gepresenteerd en bediscussieerd.

 5. wo 17 nov | Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen
  De diffuse nutriënten uit- en afspoeling van landbouwpercelen naar water vormt nog steeds voor veel waterlichamen een belemmering om de KRW-doelen te halen. Lokale omstandigheden bepalen de noodzaak voor reductie en het effect van maatregelen. De laatste jaren zijn tools ontwikkeld die lokaal (op een bedrijf / perceel) inzicht geven welke maatregelen effectief zijn. Een die in de picture staat is de tool 'Maatregelen op de Kaart', maar er zijn er (veel) meer. Dit webinar biedt een overzicht en bediscussieert mogelijkheden om tools te bundelen, uniformeren, integreren, en verdere ontwikkeling (beter) te stroomlijnen en organiseren.

 6. do 18 nov | Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
  De Marker Wadden halen regelmatig het nieuws, de eilanden en hun omgeving worden goed bezocht door vogels en vissen, en nieuwe eilanden worden op dit moment aangelegd. Maar wat gebeurt er allemaal nog meer in het IJsselmeergebied? Welke ontwikkelingen vinden plaats, welke ideeën en plannen zingen rond en welke doelen zouden we moeten nastreven? In dit webinar komt een aantal onderzoekers aan het woord die betrokken zijn bij de activiteiten in het IJsselmeergebied.
  https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/402-webinars-waterkwaliteit-op-de-kaart-2021

 7. vr 19 nov | Verantwoord waterplezier en -vertier?
  Bij mooi weer zoeken mensen graag het water op en kunnen velen de verleiding niet weerstaan om te gaan pootje baden of zwemmen. Er is veel vraag naar plekken waar dat kan, zoals strandjes of waterspeeltuinen, en de aanleg daarvan trekt weer meer mensen aan. Daarnaast zijn 'city swims' en 'mud runs' heel populair. De activiteiten op of rond het water blijven niet altijd beperkt tot aangewezen zwemwateren waar de kwaliteit regelmatig wordt gecontroleerd. We gaan kijken wat er bekend is over de risico’s van dergelijke activiteiten. Dat roept natuurlijk de vraag op wat er aan te doen valt, enerzijds om risico’s voor de gebruikers in beeld te brengen en anderzijds welke maatregelen mogelijk zijn om risico’s te verminderen. En hoe stimuleer je dat gebruikers voor zichzelf een goede afweging maken?

 8. https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/402-webinars-waterkwaliteit-op-de-kaart-2021 ms niet nodig – Bert van Dorp
  byinstallatie.nl
  Met alleen faseveranderingsmaterialen (pcm’s), een slim bouwontwerp en uitgekiende regeltechniek kan je vaak al een heel eind komen als je een pand wil klimatiseren. Maar, het verhaal van ‘minder installaties’ mag dan een solide basis hebben, het is lang niet altijd even makkelijk te verkopen. Een gesprek hierover met Autarkis-directeur Bert van Dorp.
  https://soundcloud.com/user-604753825/afl-17-de-kunst-van-het-weglaten-installaties-zijn-soms-niet-nodig-bert-van-dorp#t=0:00

 9. https://forum.inaturalist.org/t/external-code-tools-etc-for-working-with-inat-wiki/15906

  This is a WIKI, so all users can update content. Just press the “Edit” button at the bottom of this message.


  Developer Info


  Tools


  Sites/Apps Using iNaturalist’s API

  https://forum.inaturalist.org/t/external-code-tools-etc-for-working-with-inat-wiki/15906

 10. https://library.wur.nl/WebQuery/hydrotheek?reeks/titel=indicatorsoorten&uitgever=staatsbosbeheer
  https://blog.hydrotheek.nl/2021/11/serie-indicatorsoorten-voor-verdroging-verzuring-eutrofiering-online.html
  https://blog.hydrotheek.nl/
  https://edepot.wur.nl/556341
  https://forum.inaturalist.org/t/mapping-of-excel-data/30531/7

 11. Aardwetenschapper professor Han Dolman staat aan het begin van zijn aanstelling als directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOZ. Hij zal leiding geven aan ongeveer 325 medewerkers: aan onderzoekers van overal ter wereld, aan ondersteunend personeel, aan zeelieden, technici en instrumentenmakers en aan een kleine vloot onderzoeksschepen die alle uithoeken van de oceaan bevaren. En hij is natuurlijk beschermheer van het onderzoek zelf, dat zich uitstrekt van de kust tot de oceaan, van de delta tot de diepzee.Het is een interessante maar ook een verontrustende tijd voor oceaanonderzoekers. Het klimaat verandert, de zeeën veranderen mee. Dolman, die zich als hoogleraar aan de VU de laatste jaren vooral heeft bezig gehouden met klimaatonderzoek op het land, 30% van het aardoppervlak, maakt op 1 november 2021 de oversteek naar Texel, om, zoals hij zelf zegt, zich te gaan concentreren op de andere
 12. Our Planet Now: COP26
  Tackling climate change: How far will you go?
  https://www.bbc.co.uk/sounds/podcasts

 13. Buxton Field Club Pollinating the Peak with Andrew Joly

  https://www.youtube.com/watch?v=x8H2xwXKRb0

 14. https://www.youtube.com/watch?v=VxrVbnxqTE4
  BFC 30th October 2021: Tea and Tigers - Wildlife in rural India and Nepal

  BFC 30th October 2021: Tea and Tigers - Wildlife in rural India and Nepal
  https://www.youtube.com/watch?v=VxrVbnxqTE4
  BFC 30th October 2021: Tea and Tigers - Wildlife in rural India and Nepal

 15. BFC 16th October 2021: Why Did the Hedgehog Cross the Road? Talk by Hugh Warwick

  BFC 16th October 2021: Why Did the Hedgehog Cross the Road? Talk by Hugh Warwick

 16. https://www.catalogueoflife.org/2021/11/04/20years
  https://www.nlbif.nl/nlbif-call/
  https://www.nlbif.nl/projecten/
  https://www.nlbif.nl/rapportages/
  https://forum.inaturalist.org/t/mapping-of-excel-data/30531/7

 17. Global Fly Network Piersma<\h4>
  id you miss out on theVoices of the Planet Can Migratory Birds Help Usfrom the presentation?
  We would like to share a recording of the lecture with you, along with the slides Theunis used during the lecture.

 18. Stadsduif Vivian UTrecht DierenGeneeskunde Vroege Vogels
  https://www.uu.nl/nieuws/duiven-tellen-voor-de-wetenschap
  “Mijn fascinatie voor duiven is ontstaan tijdens mijn promotieonderzoek”, vertelt Vivian Goerlich. Toen liet ze zien dat de hormonen en het gewicht van een moederduif het geslacht van haar

  nakomelingen kunnen bepalen. Maar ze ontdekte nog veel meer interessante aspecten. ”Duiven wonen meestal in de stad, dat kunnen lang niet alle dieren. En we zien ze als symbool voor liefde en vrede, en tegelijkertijd als plaagdieren die vies zijn en mogelijk ziektes verspreiden. Ik vind die verschillende gezichten van de stadsduif heel interessant.”
  Help Vivian en Franck mee met hun onderzoek naar de relatie tussen mens en dier. Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen meedoen aan een echt citizen science project van de Universiteit Utrecht.
  https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5228736/onderzoek-imago-duif-verbeteren-universiteit-utrecht-vliegende-ratten

 19. Merel Soons
  https://www.sg.uu.nl/video/2019/10/wat-de-natuur-ons-waard

  De biodiversiteit gaat in rap tempo achteruit. Hoe serieus zijn we over het behoud van de natuur? Wat houdt ons tegen effectieve maatregelen te treffen? Met bioloog prof. dr. Merel Soons (UU), ecoloog en filosoof prof. dr. Matthijs Schouten (WUR/Staatsbosbeheer) en milieukundige prof. dr. Ingrid Visseren-Hamakers (RU).

 20. tel je een dag op het strand voor. De zon, de zee, het zand… Maar als je denkt dat het strand altijd hetzelfde is, dan heb je het mis. Stranden veranderen constant van vorm en formaat door de toe- en afvoer van zand. Timothy Price (Utrecht University) legt uit waarom stranden zo belangrijk zijn en hoe ze door de stijgende zeespiegel bedreigd kunnen worden. Na dit college kijk je nooit meer hetzelfde naar het strand!

  Dit college is onderdeel van The University of the Netherlands en wordt gegeven in het Engels. Zie je geen ondertiteling? Klik dan rechtsonder in de video op instellingen en zet de ondertiteling aan.

  Gaat niet zo goed met de jongeren in VK: hIk was onder de indruk van het onderdeel 'Verenigd Koninkrijk'' https://www.npostart.nl/how-to-be-young/KN_1726127
  https://www.npo3.nl/waarom-werken-vrouwen-niet/KN_1717390
  https://nietbangvoorwater.info/zuid-holland-watersnood/
  https://www.arte.tv/de/videos/104814-000-A/wild-im-westen/
  https://app.nlziet.nl/live/sbs9
  https://livetv.canaldigitaal.nl/?assetId=b8gnog0dq_vwvdBkQH1KISTaIaTeMH5l24XoUO_s&autoplay=true
  https://app.nlziet.nl/live/sbs9
  https://www.zonerama.com/TheoHeijmans/Album/5098659
  https://www.zonerama.com/TheoHeijmans/ NJN Technische fotos planten Flickr
  https://stinzenflora-monitor.nl/
  https://www.nhnieuws.nl/nieuws/293909/vrouwen-jarenlang-in-ongewisse-door-onverklaarbare-klachten-meer-onderzoek-nodig%20
  https://www.vpro.nl/programmas/geen-kleine-man.html
  http://essaypapers.reviews/
  https://forum.inaturalist.org/t/mapping-of-excel-data/30531/7

由使用者 ahospers ahospers2021年11月16日 11:01 所貼文

評論

尚無評論。

新增評論

登入註冊 添加評論