252-Jaar vd Otter in Duitsland, Nederland en België webinar 'De otter verlegt grenzen'

Kom in dit Jaar van de Otter in Duitsland, Nederland en België naar het grensoverschrijdend otterwebinar 'De otter verlegt grenzen' op 25 november.
Hierin wordt jij door otterspecialisten van Nedersaksen, Nordrhein Westfalen, Nederland, Vlaanderen en Wallonië voorzien van de laatste informatie over de verspreiding van de otter in die regio's, en geven zij voorbeelden van maatregelen die zijn genomen voor de otter. We hopen dat wij elkaar inspireren om maatregelen te nemen voor deze ambassadeur van de waternatuur!
Het is speciaal georganiseerd voor professionals en betrokken vrijwilligers van overheden en natuurorganisaties, maar staat open voor iedereen, stuur gerust deze uitnodiging door. Er is geen maximum aan het aantal deelnemers.
Het webinar is in het Engels en vindt plaats op Youtube op 25 november 2021 van 14.30u tot 16.15u.
Ga hiervoor naar https://www.youtube.com/calutra.
Het is niet nodig om je aan te melden.
https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/blokkenschema_voor_website.pdf

 1. Jaar vd Otter in Duitsland, Nederland en België webinar 'De otter verlegt grenzen'

  Jaar vd Otter in Duitsland, Nederland en België webinar 'De otter verlegt grenzen'
  Doe mee en stel je vragen in de chat, in Engels, Nederlands, Duits of Frans.
  Met presentaties van:
  Nedersaksen: Friederike Schröder, Otterzentrum Hankensbüttel
  Nordrhein-Westfalen: Sebastian Wantia, Naturschutzzentrum Kleve
  Nederland: Vilmar Dijkstra en Ellen van Norren, Zoogdiervereniging
  Vlaanderen: Céline de Caluwé, WWF België
  Wallonië: Corentin Rousseau, WWF België
  https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/7804/waarom-werd-het-plan-van-van-eesteren-voor-lelystad-verworpen

 2. https://www.hunebednieuwscafe.nl/2021/10/lezing-de-eeuwige-oceaan-bakermat-van-het-leven/
  Er volgen nog 4 lezingen in de serie ‘waterplaneet aarde’ met de volgende onderwerpen
  Antarctica; geologie en klimaat Zuidpoolgebied- vriezen en dooien
  zondag 14 november 2021; Spreker Dr. Peter Bijl, UU
  Arctica; de gevolgen van het verdwijnen van ijs
  zondag 12 december 2021; Spreker Dr. Maarten Loonen, RUG
  Rivieren; Waterhuishouding in Nederland
  zondag 16 januari 2022; Spreker Drs. Pol Hakstege
  Zeespiegelstijging; complexiteit, dynamiek en onzekerheden
  https://www.hunebednieuwscafe.nl/2021/10/lezing-de-eeuwige-oceaan-bakermat-van-het-leven/
  zondag 13 februari 2022; Spreker Prof. Roderik van de Wal , UU

 3. Merel Soons
  https://www.sg.uu.nl/video/2019/10/wat-de-natuur-ons-waard

  De biodiversiteit gaat in rap tempo achteruit. Hoe serieus zijn we over het behoud van de natuur? Wat houdt ons tegen effectieve maatregelen te treffen? Met bioloog prof. dr. Merel Soons (UU), ecoloog en filosoof prof. dr. Matthijs Schouten (WUR/Staatsbosbeheer) en milieukundige prof. dr. Ingrid Visseren-Hamakers (RU).

 4. tel je een dag op het strand voor. De zon, de zee, het zand… Maar als je denkt dat het strand altijd hetzelfde is, dan heb je het mis. Stranden veranderen constant van vorm en formaat door de toe- en afvoer van zand. Timothy Price (Utrecht University) legt uit waarom stranden zo belangrijk zijn en hoe ze door de stijgende zeespiegel bedreigd kunnen worden. Na dit college kijk je nooit meer hetzelfde naar het strand!

  Dit college is onderdeel van The University of the Netherlands en wordt gegeven in het Engels. Zie je geen ondertiteling? Klik dan rechtsonder in de video op instellingen en zet de ondertiteling aan.

  Gaat niet zo goed met de jongeren in VK: hIk was onder de indruk van het onderdeel 'Verenigd Koninkrijk'' https://www.npostart.nl/how-to-be-young/KN_1726127
  https://www.npo3.nl/waarom-werken-vrouwen-niet/KN_1717390
  https://nietbangvoorwater.info/zuid-holland-watersnood/
  https://www.arte.tv/de/videos/104814-000-A/wild-im-westen/
  https://app.nlziet.nl/live/sbs9
  https://livetv.canaldigitaal.nl/?assetId=b8gnog0dq_vwvdBkQH1KISTaIaTeMH5l24XoUO_s&autoplay=true
  https://app.nlziet.nl/live/sbs9
  https://www.zonerama.com/TheoHeijmans/Album/5098659
  https://www.zonerama.com/TheoHeijmans/ NJN Technische fotos planten Flickr
  https://stinzenflora-monitor.nl/
  https://www.nhnieuws.nl/nieuws/293909/vrouwen-jarenlang-in-ongewisse-door-onverklaarbare-klachten-meer-onderzoek-nodig%20
  https://www.vpro.nl/programmas/geen-kleine-man.html

 5. e been using https://www.gpsvisualizer.com/convert_input 4 to convert the files to gpx, and that usually works fairly well
  https://forum.inaturalist.org/t/geotagging-photos/66/20
  r, as described by iPhil. darktable exports really slowly, even just for adding the GPS locations, as cmcheatle said.
  https://geosetter.de/en/main-en/
  https://forum.inaturalist.org/t/geotagging-photos/66/20
  Unfortunately I recently switched from Windows to Ubuntu and GeoSetter is only for Windows. It’s been frustrating trying to find a replacement for it (and other programs I use for photo processing). Geotag 2 is the most popular s
  ith the free GPXLogger app on an android phone
  https://sourceforge.net/projects/gpicsync/
  to be a free app for Windows PC called GPicSync 17 which Geotaged my photos

  I Selected GPX file (that I emailed to myself) than selected the Picture folder, than synchronise. After it’s completed it also created a Google Earth kml file which can be opened in the desktop version of

 6. Thanks for mentioning Easy GPS Logger. I used it for the first time yesterday and it worked great… very easy to use and it didn’t drain the battery much at all. I’d also installed GPS Essentials, but found that one had too much going on for a total geotagging newbie to just fire it up and start using it right away.

  I also installed GeoSetter on my computer to put the GPS data into the photo metadata after verifying the timestamps were in sync. That was a little less simple to just start using right away since that program has lots of options and isn’t as newbie friendly. I figured it out with some Googling though.

  Once I uploaded the photos to iNat, I realized that the coordinates were correct, but that there wasn’t anything in the accuracy field. The file created by Easy GPS Logger does have an accuracy value for each track point, and those values ranged from 3-14 meters for this trip. So I manually selected the photos in iNat and did a batch edit to set the accuracy for all the observations to 10m.
  https://www.inaturalist.org/journal/geralda/27237-how-to-add-gps-tags-to-images-with-exiftool

 7. Webinar Historische ecologie van de NL landschappen; Akkerlandschappen (deel VI)
  Zesde in een reeks lezingen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

  Aanleiding
  Door het grootschalige en heel uniforme karakter van de tegenwoordige akkerlandschappen, zou je bijna vergeten dat deze landschappen in het verleden uiterst divers waren. Verschillen in ondergrond, gewasteelt, grondbewerkingsmethoden en bemestingsintensiteit zorgden voor heel gevarieerde akkergebieden met een rijke akkerflora en -fauna. Al vanaf het vijfde millennium voor Christus vindt in onze streken akkerbouw plaats.
  Archeologen paleobotanici hebben de afgelopen decennia veel geleerd over de prehistorische akkerbouw, onder meer van de Celtic fields en de akkers in het terpenlandschap. Maar ook over de essen in onze zandgebieden is veel nieuwe cultuurhistorische en ecologische kennis ontwikkeld. In het webinar vertellen vier onderzoekers over de historisch-ecologische rijkdom van vroegere akkerlandschappen. Belangrijk doel is ook om na te gaan welke relevantie deze kennis heeft voor het herstel van de biodiversiteit op toekomstige akkers.

  13.40 Prehistorische mens-omgeving interactie op en rond de akker: over wallen, mest en ploegen door Stijn Arnoldussen & Mans Schepers (Rijksuniversiteit Groningen)
  14.15 Hoe natuurlijk zijn wilde planten op akkers? door Jan Bakker (Rijksuniversiteit Groningen)
  14.50 Korte pauze
  15.00 Historisch-ecologische diversiteit van de middeleeuwse essen in Drenthe door Theo Spek (Rijksuniversiteit Groningen)
  15.40 Slotdiscussie onder leiding van Otto Brinkkemper (RCE)

  -- Webinar Historische ecologie van de NL landschappen; Akkerlandschappen (deel VI) (royalcast.com)

 8. NHGL-lezingen in 2022:
  6 januari: Vuursteenmijnen in Rijckholt door Joep Orbons
  3 maart:
  7 april:
  5 mei: wilde bijen in Lanaken door Ward Tamsyn
  2 juni: excursie in de Lage Fronten door Gijs Ketelaers
  7 juli: excursie Natuurgluren in het Stadspark door Rob Janssen
  4 augustus: excursie in Asbroek door Bart Hoelbeek
  1 september:
  6 oktober:
  3 november:
  1 december: Korstmossen op beton door Max Klasberg

 9. Bijeenkomst 2 Heidevelden en stuifzanden: donderdag 25 maart
  Bijeenkomst 3 Rivierengebied: donderdag 22 april
  Bijeenkomst 4 Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  Bijeenkomst 5 Beekdalen: donderdag 24 juni
  Bijeenkomst 6 Historische akkers: 23 september
  Bijeenkomst 7 Duinen: 28 oktober
  Bijeenkomst 8 Waddengebied: 25 november

 10. Campus College Dr Tim van Zutphen: Naar een gezonde leefomgeving voor en door bewoners in Leeuwarden

  Campus College Dr Tim van Zutphen: Naar een gezonde leefomgeving voor en door bewoners in Leeuwarden

 11. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20211125_1
  Achtste in een reeks lezingen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

  Aanleiding
  Alle landschappen en ecosystemen in ons land zijn ontstaan door een langdurige wisselwerking tussen aarde, natuur en mens. Wie de opbouw en ontstaanswijze van een landschap wil begrijpen, dient daarvoor vakgebieden als aardwetenschappen, ecologie en cultuurhistorie met elkaar te verbinden. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor een dergelijke interdisciplinaire aanpak, waarbij ook de contouren opdoemen van een nieuw integraal vakgebied: de historische landschapsecologie. Hoe ziet dit soort onderzoek er eigenlijk uit? Welke methoden zijn hiervoor beschikbaar? Welke resultaten zijn hier tot dusverre mee geboekt? En wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen voor de komende jaren?

  In de praktijk zien we dat natuur- en landschapsbeheer, waterbeheer en erfgoedzorg steeds intensiever met elkaar worden verbonden. Verouderde sectorale benaderingen worden ingeruild voor een nieuwe vorm van integraal terreinbeheer, waarin natuurwaarden, erfgoedwaarden en aardkundige waarden in samenhang met elkaar worden beschermd en beheerd. Wat betekent dit voor inrichting en beheer van terreinen? Welk vooronderzoek is precies nodig? Hoe kan dit worden omgezet in meer integrale inrichtings- en beheervormen? Welke projecten kunnen hierbij tot voorbeeld dienen? En welke uitdagingen liggen er de komende jaren in de verschillende landschappen en ecosystemen?
  https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20211125_1

 12. De eerste lezing in het programma is:
  Water op Aarde: het ontstaan, voorkomen-vast en vloeibaar, oceanen, etc.
  zondag 10 oktober 2021 spreker Dr. Tom Reijers.
  De aarde werd in de Hadeïsche (=Helse) periode van de aardgeschiedenis gevormd. Toen de temperatuur tot onder 100° C was gedaald, begon een miljoenen jaren durende regenval die de laag gelegen delen van de aardkorst vulde met water. Het water was deels ontstaan uit mineralen- en gesteenten reacties deels werd het als ijs door meteorieten uit de ruimte aangevoerd. Het vulde de lage delen van de nieuw gevormde aardkorst.

  Oceanen ontstonden in het levenloze Azoïcum. In het Proterozoïcum (= dageraad van het leven) was de oceaan de baarmoeder van het eerste primitieve leven: cyanobacterie (blauwgroene) cellen. Die stootten zuurstof uit dat zich verbond met daartoe geschikte mineralen zoals ijzer. De aarde ‘verroestte’. Daarna bereikte uitgestoten zuurstof de bovenste lagen van de atmosfeer waar het, onder invloed van ultraviolette zonnestraling, reageerde als 3O2→ 2O3. Ozon ontstond en beschermde het leven tegen die ultraviolette straling. Pas daarna werd vrije zuurstof in de atmosfeer opgeslagen.

  Het anoxigene leven moest zich ingrijpend aanpassen. Er ontstonden complexe cellen en meercellige planten en dieren binnen drie levensdomeinen. We zijn in het Fanerozoïcum beland, het tijdvak van leven met duidelijk zichtbare resten; het leven overal om ons heen en uiteindelijk ook Homo sapiens. Gemeten in biomassa, vergeleken met andere levensresten door de hele aardgeschiedenis, is Homo sapiens slechts een fragiels, late, vluchtige en totaal ondergeschikte bezoeker van planeet aarde. De oceanen en landmassa’s veranderden door de tijd. Het leven evolueerde met een verbazende continuïteit. Toch werd het voortgaan van het leven onderbroken door een aantal wereldwijde ijstijden en zes massa uitstervingsfasen in het Fanerozoïcum, waarvan Homo sapiens in belangrijke mate de laatste veroorzaakt.

 13. https://www.hunebedcentrum.eu/events/lezing-water-op-aarde-het-ontstaan-voorkomen-vast-en-vloeibaar-oceanen-etc/
  Antartica; geologie en klimaat Zuidpoolgebied- vriezen en dooien
  zondag 14 november 2021; Spreker Dr. Peter Bijl, UU
  Artica; de gevolgen van het verdwijnen van ijs
  zondag 12 december 2021; Spreker Dr. Maarten Loonen, RUG
  Rivieren; Waterhuishouding in Nederland
  zondag 16 januari 2022; Spreker Drs. Pol Hakstege
  Zeespiegelstijging; complexiteit, dynamiek en onzekerheden
  zondag 13 februari 2022; Spreker Prof. Roderik van de Wal , UU
  https://www.hunebedcentrum.eu/events/lezing-water-op-aarde-het-ontstaan-voorkomen-vast-en-vloeibaar-oceanen-etc/

 14. Aansluiting muur-dak vaak een zwak punt
  Het is allemaal geen raketwetenschap, erkent Dick, maar het werkt wél. Op zolder ziet het oog van de bouwkundige nog iets waar een leek niet direct aan zou denken. "De aansluiting tussen de zolderverdieping en het dak is vaak lek en daarom een plek waar veel tocht doorheen komt. Dat was ook in ons huis. Met purschuim en isolatiemateriaal heb ik dat gedicht. Een wandje ervoor timmeren en het ziet er nu prima uit." Dick bedoelt, in lekentaal gesteld, normaal gesproken het punt waar de 'rechte' muur op zolder overgaat in het schuine dak. Soms is het wel even zoeken om dat punt te vinden.

  Het dak is trouwens wel een kritiek punt bij veel woningen, zegt Dick op basis van zijn decennialange ervaring. "Daar verdwijnt veel warmte door slechte isolatie of kieren." Overigens moet een huis niet hélemaal potdicht worden gemaakt. "Vergeet de ventilatie niet voor een gezond klimaat in huis. Maar dat kan met ventilatieroosters."
  https://www.rijnmond.nl/nieuws/1428820/Dick-70-perfectioneert-de-isolatie-van-zijn-huis-en-betaalt-19-euro-per-maand-aan-energie
  Dubbelglas, zonnepanelen, bodem- en vloerisolatie.. Je mag dan wel besparen, maar het kost aanvankelijk wel allemaal serieus geld. "Ja, dat is zo", erkent Dick. "Maar wij hebben om de paar jaar iets laten doen. Dan is het beter behapbaar. En sommige dingen kun je dus echt zelf. Dat scheelt ook. Ik denk dat we er over een periode van 25 jaar in totaal 25.000 euro in hebben gestoken. Ik vermoed dat ik nu maandelijks minstens honderd euro bespaar. Dat is per jaar 1200 euro. En dan heb je een comfortabel huis en stijgt ook de waarde van je woning enorm. Het is het echt meer dan waard geweest."
  https://www.rijnmond.nl/nieuws/1428820/Dick-70-perfectioneert-de-isolatie-van-zijn-huis-en-betaalt-19-euro-per-maand-aan-energie

  te. "Uiteindelijk kreeg ik de baas van het bedrijf te pakken via LinkedIn en toen heeft hij zijn 'beste medewerker' gestuurd om het af te ronden. Hij kwam op een zaterdag, de dag voordat hij op vakantie zou gaan."

  https://twitter.com/BaarsDaniel/status/1454183585427099652
  https://twitter.com/larsboelen/status/1440213362789404679

  https://twitter.com/BaarsDaniel/status/1454183585427099652
  zijn de gemetselde spouwmuren maar deels geïsoleerd. "De gemetselde gevelmuur heeft een spouw van maar 6 cm. Daar zit al ongeveer 4 cm steenwol isolatie in vanuit de originele bouw in 1983. De overige 2 cm opvullen levert niet zoveel extra isolatiewaarde op. In de huidige nieuwbouwwoningen is deze spouw 16 cm met wel 12 cm isolatie. Dat is natuurlijk veel beter." Kortom, bij voldoende ruimte tussen twee lagen muur kan het zeker wel zin hebben om te isoleren.

  Sommige ketels@werken op een thermostaat, andere met een stooklijn. Een warmtepomp bijvoorbeeld. Hoe je een stooklijn goed instelt is mij ook nog een raadsel, kan er geen info over vinden.
  Uit onderzoek blijkt dat 50 graden en hoger bij kleine circuits (individuele woningen) al voldoende is om legionella te voorkomen.
  Een groter gevaar is de zomer, als het water niet koud genoeg is en boven de 20 graden komt. De koudwaterkraan dus.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Gorgona_(Colombia)
  schaffen dividendbelasting ging Nederland trouwens 1,4 tot 2,0 miljard euro kosten, met het risico dat ze op den duur alsnog waren vertrokken. Dat is natuurlijk nog los van de principiële vraag of je je als land wilt laten chanteren door bedrijven.
  Beste Simon, We brengen onze fiscale thuisbasis, nu nog in Nederland, over naar het Verenigd Koninkrijk. Alleen de CEO en CFO vertrekken naar Londen, samen met minder dan tien (senior) executives. 1/3
  nog onduidelijk. Ik kijk vanuit het perspectief van de energietransitie erheen. De banen en locaties die er nu zijn zullen niet plots verdwijnen. Het gevaar zit hem meer bij de toekomstige investeringen. En die zijn nu net in verduurzaming en niet in fossiel (1/2

 15. https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/dut/catalog.search;jsessionid=416F7ED86DDCAD64A9D929F16CD178D6#/metadata/2de5d694-8c4d-4f68-a6b2-5630792d9056
  SBS6 https://app.nlziet.nl/vod/dZvFxAvmHkiYibxBEjLsMw ZevenWonders SBS9

  http://essaypapers.reviews/

 16. Herstel van een natuurlijker overgang tussen zoet en zout water in het Lauwersmeer lijkt mogelijk te zijn zonder dat de landbouw daar hinder van ondervindt. Dat is de conclusie na gesprekken van landbouwers en natuurorganisaties op uitnodiging van het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen. De gesprekken vonden plaats naar aanleiding van zorgen over doelen voor het zoutgehalte in het meer voor de Kaderrichtlijn Water 2022-2027.
  visvriendelijk spuien met de R.J. Cleveringsluizen verbeterd kan worden. Vissoorten zoals de paling en de rivierprik trekken van de Waddenzee naar de Drentse beken en weer terug, via de sluizen. Zo visvriendelijk mogelijk spuien is voor deze soorten cruciaal. Het spuien kan verbeterd worden door vissen meer gelegenheid te geven Een belangrijke verbetering kan worden gevonden in een verruimd spuivenster.
  https://www.noorderzijlvest.nl/perspectief-voor-natuur-en-landbouw-in-lauwersmeergebied

 17. In het verleden werd bij het gereedkomen van elk van de kaartbladen van de Bodemkaart van Nederland een toelichting geschreven. Hoewel er inmiddels een digitaal beschikbare bodemkaart is, bevatten de toelichtingen nog veel nuttige informatie.
  https://bodemdata.nl/documentatie
  De themakaarten zijn onderverdeeld in geschiktheid en bodemeigenschappen. De geschiktheid van percelen voor akkerbouw en weidebouw is in kaart gebracht. Daarnaast zijn kaarten over de veendikte in Nederland en de bodemfysische eenheden kaart (BOFEK) voor iedereen beschikbaar.

  Bekijk de thematische kaarten →
  https://bodemdata.nl/themakaarten

由使用者 ahospers ahospers2021年11月25日 22:01 所貼文

評論

Online-lezingen in 2022:
6 januari: Vuursteenmijnen in Rijckholt door Joep Orbons

3 februari:

3 maart:

7 april:

5 mei: wilde bijen in Lanaken door Ward Tamsyn

2 juni: excursie in de Lage Fronten door Gijs Ketelaers

7 juli: excursie Natuurgluren in het Stadspark door Rob Janssen

4 augustus: excursie in Asbroek door Bart Hoelbeek

1 september:

6 oktober:

3 november:

1 december: Korstmossen op beton door Max Klasberg

https://livetv.canaldigitaal.nl/tv-guide?index=5&date=1637406000000&channelType=favorite&assetId=DgSe8RKC5J2wxSllC8R_7fVaNFzKSho7IqOkB38P

https://vooruitdigitaal.nl/?mc_cid=d02a14593c&mc_eid=aabfe6023a

https://vooruitdigitaal.nl/?mc_cid=d02a14593c&mc_eid=aabfe6023a#s1

https://support.mydre.org/portal/en/kb/articles/2021-w40-update-from-andrea#Some_of_the_items_in_the_pipeline

https://edepot.wur.nl/428615 waar_grazen_onze_grote_grazers-groen_kennisnet_428615.pdf

https://sponsland.nl/
s vanaf volgende week via de website terug te kijken.
https://www.provincie.drenthe.nl/regionaallandschap/landschapsbiografie/landschapsbiografie/
https://www.provincie.drenthe.nl/regionaallandschap/projecten/impuls-nationale/bijeenkomsten-impuls/@139983/landschapsbiografie-webinar/
s vanaf volgende week via de website terug te kijken.
https://www.ivn.nl/provincies/drenthe/activiteiten/webinar-landschapsbiografie

De film de Parels van de Peel is op 20 september 2020 voor het eerst aan het publiek vertoond. Han Meeuwsen heeft de basis vastgelegd voor deze film, zijn werk is na zijn overlijden op 28 juli 2017 afgerond door Jarno van Bussel, Jos van de Kerkhof, Jap Smits en John Vereijken. Dit alles in samenwerking met Staatsbosbeheer.

Het vijvergebied Midden-Limburg in Belgisch-Limburg is een uitgestrekt gebied met visvijvers. Het wordt wel aangeduid als het Land van de 1000 vijvers. Of het er werkelijk zoveel zijn, gaan we ontdekken tijdens een wandeling door dit gebied. De vijvers werden aangelegd door de Abdij van Herkenrode om er vissen, met name Karpers, te kweken. Dit gebeurt nog steeds, onder meer door de gebroeders Vandeput. We starten ’s ochtends met een circa twee uur durende excursie waarbij we het afvissen van een van de vijvers zullen bekijken. ’s Middags wandelen we door het gebied met zijn vele vijvers, beklimmen de uitkijktoren en zoeken van achter de kijkschermen naar vogels. In dit gebied leven namelijk allerlei soorten watervogels, zoals eenden, ganzen, diverse soorten reigers, Aalscholvers en steltlopers. https://www.ivn.nl/afdeling/kerkrade/activiteiten/vogels-en-vissen-in-het-midden-limburgse-vijvergebied

發佈由 ahospers 超過 2 年 前

Wetenschap richt zich altijd op hetgeen dat nog onbekend is of wat nog open is. Daardoor wordt soms vergeten om te delen wat we al weten”, vertelt hoogleraar Robbert Dijkgraaf bij Spraakmakers.

De directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton is voor het jaarlijkse Gala van de wetenschap naar Nederland afgereisd. Het thema van dat gala is ‘gezond verstand’. En dat is een interessant gegeven, vindt Dijkgraaf. “Gezond verstand is een van de weinige dingen waarvan iedereen denkt dat hij er exact genoeg van heeft. Niet te veel en niet te weinig.”

'Een baksteen zal blijven vallen'
Wie verder zoekt op nog onontgonnen terrein, kan inderdaad soms op een hele nieuwe laag achter een waarheid stuiten, vertelt Dijkgraaf. “Maar dat betekent niet dat achter álles een andere laag zit. Sommige dingen zijn zoals ze zijn. Een baksteen zal naar beneden blijven vallen, ongeacht hoeveel ingewikkelde artikelen ik over de zwaartekracht zal schrijven. Soms wil je daar weer een beroep op doen.”

En daarom is het voor de wetenschap zeker belangrijk dat het gezond verstand genoeg geraadpleegd wordt en niet alleen gezocht wordt naar spectaculaire nieuwe resultaten, stelt de hoogleraar.

Klimaatwetenschap
“Een goed voorbeeld is klimaatwetenschap”, gaat Dijkgraaf verder. “Daar wordt veel nieuw onderzoek gedaan en worden veel spannende vragen gesteld. Maar het grote verhaal over klimaatverandering door CO2 was al 100 jaar geleden bekend. Als de uitstoot daarvan zou verdubbelen, en die richting gaan we in, heeft dat enorme gevolgen. Dat verhaal wil je ook blijven vertellen.”

Toch is er vaak de impuls om te benadrukken hoe verrassend resultaten uit de wetenschap zijn, ziet Dijkgraaf. “Terwijl veel verhalen ook bevestiging zijn van wat we allang wisten. Een van de grote uitdagingen voor de wetenschap is dan ook niet zozeer iets nieuws bedenken. Het is iets nieuws bedenken dat past op iets dat we al weten. Iets toevoegen aan het grote bouwwerk. Zomaar een gek idee blijft niet plakken. De zwaartekracht hoeft niet meer in twijfel getrokken te worden.”

Vooringenomenheid
Maar, zegt Dijkgraaf, zelfs de grootste wetenschappers en denkers zijn vooringenomen. “Toch kunnen sommigen verder kijken. Het duurt lang voor zo’n inzicht komt. Maar het mooie is: dat verspreidt zich dan ook.”
Bekijk het hele gesprek met Robbert Dijkgraaf bij Spraakmakers terug:
https://edepot.wur.nl/428615 waar_grazen_onze_grote_grazers-groen_kennisnet_428615.pdf

發佈由 ahospers 超過 2 年 前

https://app.nlziet.nl/vod/avHLk0wUfkukHCHErE2HjA Natuur op Z Wild Latin America Z - In Latijns-Amerika zijn grote gebieden met ongerepte natuur. De verschillende diersoorten die er leven worden gevolgd. Van het Amazoneregenwoud tot aan de steile hellingen van de Andes.

https://www.quest.nl/mens/gezondheid/a38300335/hooikoorts-allergie-eczeem-vroeger-minder-last-dan-nu

發佈由 ahospers 超過 2 年 前

Begrazingsmodel
In Vlaanderen blijkt door de Universiteit van Gent al een relatief eenvoudig model te zijn ontwikkeld, het 'Grazing Capacity model' dat wordt toegepast in de Vlaamse duinen. Het model bepaalt de draagkracht van een terrein. De draagkracht - ha aantal grazers - wordt berekend op basis van het voedselaanbod, de voedselbehoefte van de grazers, de beschikbaarheid van water en de toegankelijkheid van het terrein. Maar het model geeft geen beeld van de ruimtelijke verdeling van de begrazing in het gebied.
https://edepot.wur.nl/428615
Overbegrazing
In het artikel 'Waar grazen onze grote grazers?' legt ecoloog Han Runhaar uit hoe op basis van dit eerste model een nieuwe model 'ASSIGN' is ontwikkeld waarin ook rekening wordt gehouden met de ruimtelijke verdeling. Op basis van dit nieuwe model kun je nagaan of de beoogde inzet van grazers in bepaalde vegetaties leidt tot onder- of overbegrazing. Onderzoekers hebben het model toegepast op natuurgebied Meijendel, een duingebied net ten noorden van Den Haag dat al sinds eind 1990 wordt begraasd met runderen en paarden.

Ruimtelijke verdeling
De ruimtelijke verdeling van de graasdruk in het model sluit goed aan bij het waargenomen graasgedrag van de runderen in de zomerperiode, schrijft Runhaar. De belangrijkste waarde is dat het model het mogelijk maakt de graasdruk ruimtelijk te kwantificeren. Je kunt zo voorspellen hoe patronen in graasdruk veranderen afhankelijk van van het aantal grazers en de grootte en diversiteit van het gebied.

Ontwikkeling
Maar het model is nog niet volmaakt. Zo geeft het model alleen een goed beeld van de begrazing in de zomer. En kun je nog geen onderscheid maken tussen verschillende typen grazers. Bovendien zou jde de de voorspelde graasdrukverdeling nog moeten vergelijken met de waargenomen graasdrukverdeling. Een volgende stap is de verdere ontwikkeling van het model. Zo zou je zicht moeten krijgen op dosis-effectrelaties tussen graasdruk en vegetatieontwikkeling, zodat je kunt bepalen of het mogelijk is de gestelde natuurdoelen te behalen en je voorspellingen kunt doen over de vegetatieontwikkeling.

發佈由 ahospers 超過 2 年 前
發佈由 liamgalaher 超過 2 年 前

I like it!

發佈由 mooked 超過 2 年 前

新增評論

登入註冊 添加評論