271-Van kano tot kapel, landschap en archeologisch onderzoek in de marke van Pesse

https://www.dpv.nu/agenda/dpv-lezing-reinder-reinders-geschiedenis-van-pesse
Van kano tot kapel,
landschap en archeologisch onderzoek in de marke van Pesse
Corona update: Deze lezing zal vanwege de lockdown niet met publiek door kunnen gaan. Het is nog niet bekend of de lezing online gehouden wordt, of wordt uitgesteld. Nadere mededelingen volgen t.z.t. op deze plek.
https://books.google.nl/books/about?id=xW1NEAAAQBAJ&redir_esc=y
Info over de lezing:

Landschap, archeologisch onderzoek en schriftelijke bronnen over de middeleeuwse erven van Pesse zijn de onderwerpen die in de lezing aan de orde komen.

Pesse was een grote marke op de vlakke zandgronden van Midden-Drenthe. Twee beken, Ruiner Aa en Oude Diep, verdeelden het gebied in drieën. Vanaf het midden van de 13e eeuw kreeg het landschap geleidelijk gestalte: een agrarisch cultuurlandschap dat dankzij de bescheiden middelen van mens- en paardenkracht een natuurlijk karakter had. Een prachtige kaart van de Pesser marke laat de grote oppervlakte woeste grond – het veld – zien, omstreeks het midden van de 18e eeuw.

Verspreid in het gebied lagen in de Late Middeleeuwen de akkers, hooilanden en weilanden van de boeren van Pesse, Oostering, Bultinge, Kraloo, Anholt en Nuil. In later tijd ontstonden op twee heuvels (bergen) langs de zuidrand van de marke de woonkernen Kalenberg en Fluitenberg. Na de ontginning van het veengebied Pesserveld kwamen Stuifzand en Zwartschaap tot ontwikkeling.

Het gebied van Pesse en naaste omgeving is rijk aan archeologische vondsten, zoals de kano van Pesse, een klein hunebed bij Spier en vele grafheuvels uit verschillende perioden. Een bijzondere plek is de Galgenberg bij Anholt waar akkers uit de IJzertijd zijn aangetoond en een grafheuvel uit de Bronstijd is opgegraven. Ook is het de plaats waar vroeger de galg stond, op de grens van de marken van Ruinen en Pesse.

Belangrijke vondsten zijn de nederzetting uit de IJzertijd bij Fluitenberg en het dorp uit de Middeleeuwen in Pesse. In Fluitenberg ging het om een nederzetting met zeven boerderijen die vermoedelijk al de naam Petthe had, de oude naam van Pesse. Ten zuiden van de weg van Pesse naar Oostering zijn zes middeleeuwse erven uit de periode 900-1400 opgegraven en op de Pesser es lag een middeleeuwse kapel.

Over Pesse zijn vanaf de 12e eeuw schriftelijke gegevens bekend die ons vertellen over de bewoners van het groeiende aantal erven in de marke. Naast de ‘eigenerfden’ hadden ook grootgrondbezitters erven in Pesse in eigendom: Tissinge was een leen van de bisschop van Utrecht, de erven Blekinge, Kusinge en Bultinge waren in bezit van het klooster Dikninge en het erf Rundering in Kraloo behoorde tot het einde van de 18e eeuw aan het kapittel van Sint-Pieter in Utrecht. Geleidelijk kwamen deze erven in bezit van Pessenaren.

Enkele vragen: wat is de relatie tussen het landschap en de verspreid liggende woonkernen? kunnen we de namen uit schriftelijke bronnen koppelen aan opgegraven plattegronden?

 1. https://books.google.nl/books/about?id=xW1NEAAAQBAJ&redir_esc=y
  https://www.dpv.nu/agenda/dpv-lezing-reinder-reinders-geschiedenis-van-pesse

 2. Terugkijken Zoeken | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  https://www.cultureelerfgoed.nl/zoeken
  https://www.cultureelerfgoed.nl/zoeken?trefwoord=webinar

 3. https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2022/01/27/webinar-historische-ecologie-van-de-nederlandse-landschappen---zuid-limburgse-heuvelland
 4. Kennissessie Het aanleggen en beheren van duurzame oevers | Platform WOW
  https://platformwow.nl/agenda/2022/01/kennissessie-het-aanleggen-en-beheren-van-duurzame-oevers

 5. DPV-lezing Reinder Reinders: Van kano tot kapel,
  https://www.dpv.nu/agenda/dpv-lezing-reinder-reinders-geschiedenis-van-pesse

 6. Online symposium 'Connecting Rewilding Science and Practice
  https://nioo.knaw.nl/nl/calendar/perspectives-rewilding-symposium
  https://www.dpv.nu/agenda/dpv-lezing-reinder-reinders-geschiedenis-van-pesse

 7. Welcome to Understanding Plants - Part I: What a Plant Knows
  We are delighted that you have chosen to take the first part of our course "Understanding Plants - What a Plant Knows".

  This course will present an intriguing and scientifically valid look at how plants themselves experience the world—from the colors they see to the sensations they feel.

  This class has three main goals: 1. To introduce you to basic plant biology by exploring plant senses (sight, smell, hearing, touch, taste, balance). 2. To introduce you to biological research and the scientific method. 3. To get one question life in general and what defines us as humans.

  The video lectures are now available for you to watch. Please note that the course does not require any former knowledge. Along with each week's lecture you can find recommended reading materials and related discussion forums.

  The final grade for the course will be comprised of your weekly quizzes. You could adjust your due dates if necessary.

  Once you've taken this course, if you are interested in a more in-depth study of plants, check out our follow-up course, Fundamentals of Plant Biology.

  We wish you a pleasant and fruitful learning experience.

  So, let’s begin!

  Prof. Danny Chamovitz
  and course staff Tel-Aviv University.

 8. My project is about identifying and quantifying key processes that drive carbon dynamics in the Amazon basin, focused on extreme droughts. The aim is to integrate field observations, remote sensing data and dynamic vegetation modelling in order to predict future carbon exchange between the Amazon tropical forest and the atmosphere. The project is part of the Netherlands Earth System Science Centre (NESSC).
 9. Acht jaar Eindejaars Plantenjacht (Laurens Sparrius)
 10. Schimmel Phytophthora ramorum Bekend van Amerikaanse eik https://www.boom-in-business.nl/upload/artikelen/bib413phytophthora.pdf
 1. Hunnebedlezingen
 2. Mycologen NMV lezingen h
 3. FLoron Botanie heb
 4. Britsch Dragonfly Society youtube.
 5. RVO Waddenzee
  https://www.cultureelerfgoed.nl/zoeken?trefwoord=landschap
  6.Science café over stoepplantjes. U kunt de opname terugkijken via de volgende link: https://youtu.be/UXB6t1EZGWc.
  https://www.cultureelerfgoed.nl/zoeken?trefwoord=lezingen&search-submit=

 6. Land van ons

 • Veiligheid van de luchtvaart
  Windturbines (windmolens) worden steeds hoger. De luchtvaart heeft daardoor steeds vaker invloed op de mogelijkheden om windturbines in te passen in de omgeving. De windenergie- en luchtvaartbranche werken samen met de Rijksoverheid aan oplossingen om de inpassingsmogelijkheden van windturbines te optimaliseren. En op die manier de veiligheid van de luchtvaart te blijven garanderen. https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/webinar-windturbines-op-land-en-luchtvaart

 • Districtavond FLORON Zuid-Holland-Zuid 2021 - Willemien
  https://www.youtube.com/watch?v=Oa2dO2OLBZY&list=PLjGSY_U4x1ApqP3-6TpCe14PK1crWjnkU
 • Limburgse Contactdag Natuuronderzoek 2021
  http://www.likona.be/contactdag-natuuronderzoek

 • Topografie en Waternamen https://geo.noorderzijlvest.nl/Geoweb/index.html?viewer=Waterschapskaart.Waterschapskaart
 • Grazing for Life: Online symposium presenting the outcomes of GrazeLIFE

  Europe today is facing major environmental challenges, like climate change, biodiversity loss, soil degradation and increased frequency and severity of wildfires. On request of the European Commission, the GrazeLIFE consortium reflected on current policies, legislation and subsidy systems regarding different land-use forms. The study concluded that the benefits of extensive grazing can contribute significantly to solving some of the most pressing climate and biodiversity issues if only the EU and Member States are committed to apply their policies and regulations in a more effective way.

  In this symposium, GrazeLIFE consortium representatives from different parts of Europe share their findings. They’ve come up with recommendations for both policymakers and practitioners to support extensive grazing systems, for the benefit of people and nature.
  Grazing for Life: Online symposium presenting the outcomes of GrazeLIFE

 • Rewilding Talk Show: Embracing European Rewilding

  In honour of Rewilding Europe's 10th anniversary, we warmly invite you to our celebratory special talk show entitled “Embracing European Rewilding”.


  During this one-hour show, several rewilding guests will share their inspiration and experiences. We look back at how it all started with Rewilding Europe's 'founding fathers' and look ahead to the future of rewilding in Europe.


 • Learn about how Dr. Adrian Smith studies insect behavior!
  Check out his really cool videos of insect flight and behavior on his AntLab channel at: https://www.youtube.com/user/adrianal...

  And here's his website to learn more about him:
  https://www.adrianalansmith.com
  https://www.youtube.com/user/adrianalansmith


 • https://www.youtube.com/watch?v=bj6F3iUOmgw

  Videoregistratie van de presentatie van Lennard Jasper (boswachter publiek bij Staatsbosbeheer) en Jeannet Hulshof (voorzitter Wolf-Fencing) tijdens de digitale Beheerdersdag op 25 september 2020.

  Na meer dan 150 jaar afwezigheid is de wolf terug in Nederland. In deze presentatie gaan Lennard en Jeannet in op de ecologie van de wolf, de Europese bescherming, wolven op de Veluwe en wellicht in andere natuurterreinen. Wat kun of moet je doen om dit streng beschermde dier een plek te geven in onze natuur waarbij ook rekening moet worden gehouden met recreatie en toerisme? Hoe bijvoorbeeld te zoneren in relatie tot de habitatrichtlijn? Maar ook over communicatie naar het publiek en met elkaar.

  Jeannet Hulshof: “Veel natuurterreinen worden begraasd. Kan dat samen met de wolf? Ja. Dat zien we op de Veluwe. Sinds twee jaar leeft er een roedel op de Noord Veluwe. Aan de hand van deze eerste roedel van Nederland willen wij onze kennis en ervaring delen.”
  https://www.youtube.com/watch?v=bj6F3iUOmgw


 • True Facts: Trap Jaw Ants

  True Facts: Trap Jaw Ants
  SUBSCRIBE TO ANTLAB: http://www.youtube.com/antlab
  https://www.youtube.com/user/adrianalansmith
  True Facts Poster! https://ze-true-store.myshopify.com/


 • 1/13/2022, 7:30 PM - 1/13/2022, 9:00 PM
  Time zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
  Microsoft Teams meeting
  Het Hunebedcentrum in Borger heeft de afgelopen jaren een aantal succesvolle lezingen over archeologische onderwerpen georganiseerd. Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA), de Nederlandse Archeologievereniging Noord-Nederland (AWN) en de Drentse Prehistorische Vereniging (DPV). In verband met de huidige coronamaatregelen is besloten de lezing alleen digitaal door te laten gaan. Je kunt je aanmelden via deze uitnodiging.

  DNA-onderzoek aan archeologische menselijke resten heeft de afgelopen jaren de archeologie behoorlijk op z’n kop gezet, zozeer zelfs dat het wordt genoemd als onderdeel van de derde wetenschappelijke revolutie in de archeologie die momenteel plaatsvindt. In deze lezing neemt de spreker je mee het laboratorium in en laat de impact zien van dit vakgebied aan de hand van een aantal baanbrekende studies. Daarbij gaan we ver terug de tijd in naar de Neanderthalers, maar kijken ook dicht bij huis naar onze eigen voorouders. En zal de spreker het hebben over herleiden van een familie tot hele volksverhuizingen.
  https://cloud.google.com/vision/docs/detecting-landmarks

 • 由使用者 ahospers ahospers2022年01月03日 11:29 所貼文

  評論

  尚無評論。

  新增評論

  登入註冊 添加評論