282-Een Duurzaam Evenwicht

 1. Hier is de video te vinden van Tweede Kamerlid Thom van Campen (VVD) die in het Kamerdebat vertelt over het werkbezoek met Nelleke en mijzelf aan de Veluwezoom en bezoek aan onze pachter Hans Nieuwenburg met zijn bedrijf met Jersey koeien: https://youtu.be/1vMXlsPIXfU

  Lees hier onze opinie over de Omgevingswet: https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/opinie-omgevingswet-eenduidigheid-boven-vrijheid-natuur-verdient-bescherming

  Nelleke refereerde naar onze pagina over stikstof. Hier zijn al onze brieven te vinden: https://www.natuurmonumenten.nl/standpunten/ons-standpunt-over-stikstof

  De kabinetsplannen over de landbouw zijn helder en moeten ervoor zorgen dat we de natuurdoelen behalen. Verder werken we met bijna 1.000 boeren van FrieslandCampina samen aan natuurvriendelijke melk via het On the way to Planetproof keurmerk. Dus in het winkelschap kan je deze melk kopen waarvoor de boeren 1.5 cent per liter extra krijgen en in ruil doen zij meer voor de natuur bijv. voor de weidevogel, stikstofuitstoot en de aanleg van kruidenrijk grasland

 2. https://www.lto.nl/wp-content/uploads/2021/05/Toelichting-op-versnellingsvoorstel.pdf

  https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-reflectie-op-versnellingsakkoord-stikstofemissiereductie-4663.pdf

  https://www.lto.nl/wp-content/uploads/2021/05/Versnellingsakkoord-stikstofemissiereductie-2021-2030.pdf

  https://www.ltonoord.nl/-/media/files/algemeen/infographic-stikstofversnelling.pdf

  https://www.nzo.nl/nieuws/reactie-nzo-op-plan-duurzaam-evenwicht/

  https://www.lto.nl/wp-content/uploads/2021/05/Versnellingsakkoord-stikstofemissiereductie-2021-2030.pdf

 3. Om de warmtetransitie op grotere schaal mogelijk te maken wordt overal in Nederland gewerkt aan aardgasvrije wijken. Gemeenten gaan samenwerkingen aan met enthousiaste bewoners, lokale partijen en innovatieve ondernemers. Er zijn meerdere technische oplossingen mogelijk, ieder met specifieke mogelijkheden en uitdagingen. Gelukkig zijn er al veel technische innovaties beschikbaar en in ontwikkeling, waarmee deze uitdaging gerealiseerd kan worden.

  Webinarreeks Innovaties voor Warmte in Wijken
  Om van de ervaringen met het verduurzamen van de warmtevraag in woonwijken te leren, organiseren wij in 2022 een webinarreeks waarin uiteenlopende praktijkvoorbeelden aan bod komen. Zoals proeftuinwijken waar een creatieve aanpak is gekozen, waar verrassende innovaties zijn toegepast om belemmeringen weg te nemen, waar kansrijke samenwerkingen hebben geleid tot opschaling, en waar gepionierd is met technische, financiële, maatschappelijke en organisatorische oplossingen. Hier kijkt u de webinars terug die we tot nu toe organiseerden, en vindt u alle informatie terug zoals de presentaties en publicaties waarover gesproken is.
  Op 14 februari jl. organiseerden wij deel 1 van de webinarreeks Innovaties voor Warmte in Wijken over risicomanagement en slimme financiering. Gerwen van der Linden (gemeente Katwijk) en Caspar Boendermaker (BNG Bank) lichtten in dit webinar de innovatieve aanpak GROWE toe; Geen Risico voor Overheid wel Eigenaarschap. Wilt u dit webinar terugkijken? Op onze website vindt u:
  https://topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/uptempo/evenementen/warmte-wijken
  Ga naar TKI Urban Energy.nl/Uptempo/warmte-in-wijken
  de opname van het webinar;
  de whitepaper 'Samen voor de meest betaalbare uitrol van warmtenetten';
  de Q&A met daarin alle antwoorden op de gestelde vragen;
  een verwijzing naar het inspiratiedocument 'innovaties voor buurtwarmtenetten';
  een verwijzing naar het kennisdossier 'technische innovatie in de wijkaanpak';
  onze enquête over kleinschalige LT-warmtenetten.
  https://topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/uptempo/evenementen/warmte-wijken

 4. Akkerflora voor meer biodiversiteit - deel 1
  Akkergebonden plant- en diersoorten gaan, samen met (in mindere mate) insecteneters, het hardst achteruit van allemaal. Voor veel soorten is het geen kwestie meer de achteruitgang te stoppen, maar ze te behoeden van de totale verdwijning uit Vlaanderen. Nochtans is zeer weinig ervaring en kennis beschikbaar over het beheren van akkers in functie van de totale biodiversiteit in vergelijking met andere biotopen als bos en graslanden.
  Op enkele ha. na worden in Vlaanderen geen akkers beheerd met het oog op behoud of versterking van totale biodiversiteit. Desondanks gaan we ervan uit dat een gepast akkerbeheer een sleutelrol kan betekenen voor het behoud van vele soorten. De akkergebonden projecten die er in Vlaanderen wel zijn, kwamen daarentegen specifiek voor enkele soorten (voornamelijk akkervogels) tot stand. Ervaring in bos- en graslandbeheer leert dat een goed beheer op zijn minst gestoeld is op een goed beheer van de vegetatiesamenstelling en de vegetatiestructuur. Wij stellen dat dat ook zo is bij akkers en willen dat benadrukken.
  In deel 1 (20 april) van dit webinar zoomen we in op akkerflora: hun ecologische groepen, waarom ze met uitsterven bedreigd zijn, enkele soorten,...
  In deel 2 (27 april) van dit webinar hebben we het over de meerwaarde van een goed akkerflorabeheer voor de totale biodiversiteit van een gebied. We zoomen in op enkele voorbeeldprojecten, delen enkele inzichten en geven tips om zelf aan de slag te gaan. Een onverwacht neveneffect van aan de slag gaan met akkerfloradiversiteit is dat het niet enkel de totale diversiteit aan soorten ten goede komt, maar ook de diversiteit aan betrokken mensen ferm kan verhogen.

 5. https://www.youtube.com/watch?v=qKrNOqxdYYI
  Zonder silicium geen zonnepanelen, zonder neodymium geen windmolens, en zonder lithium geen batterijen voor elektrische auto’s. Deze kritieke materialen zijn nodig voor een duurzame toekomst, maar de productie ervan drukt zwaar op mens en milieu. Is er een manier om onze grondstofhonger op een duurzame manier te stillen? Zodat niet alleen wij, maar ook de mensen die leven van de mijnbouw elders, ervan profiteren. Met industrieel ecoloog dr. Benjamin Sprecher (TU Delft) en antropoloog prof. Marjo de Theije (VU).
  Ga naar www.sg.uu.nl voor meer video's, artikelen en het actuele programma.
  © Copyright Studium Generale
  link en Studium Generale.

 6. https://www.findglocal.com/XX/Unknown/1391002817840096/Teowin
  http://www.nieuwlanderondom.nl/dorpsbos
  https://x.facebook.com/teowinreclame/photos/a.1396236040650107/1641078299499212/?type=3
  https://www.nieuwlanderondom.nl/wp-content/uploads/2017/10/Nieuwlande_Inventarisatie.pdf

 7. Ik heb redelijk lang getwijfeld om hier ons product te promoten, maar ik zie dat het toch een hoop mensen wat kan brengen.
  Ik verkoop de FLIP campingbox. Dit is een box die je zo in je auto zet en van jouw normale auto een camper maakt. De price range is dusdanig laag dat iedereen die een geschikte auto heeft, een travel en campeer lifestyle kan genieten. Zonder een peperdure caravan of camper te hoeven kopen. Je kan gaan en staan waar je wil. En van plek naar plek reizen.
  Voor meer info over auto types en de opbouw van een box, check:
  www.experience-outdoors.nl
  Of volg ons op FB of IG onder de naam [b] Experience Outdoors[/b]
  Hieronder een kleine sfeerimpressie.

 8. De presentaties vd NLBIF Relatiedag kun je hier terugvinden:

由使用者 ahospers ahospers2022年02月17日 18:45 所貼文

評論

West-Vlaamse Natuurstudiedag, die online doorgaat morgen zaterdag 5 maart 2022 van 9u15 tot 12u30.

Hieronder vind je de link om deel te nemen:

https://vimeo.com/event/1903444

Tijdens de lezingen en filmpjes kun je vragen stellen via de chat. Na de lezing of filmpje zullen daarvan 2 of 3 vragen aan de sprekers worden voorgelegd. Voor de vragen, die niet aan bod kunnen komen, zullen we trachten de antwoorden nadien nog op de website www.westvlaamsemilieufederatie.be/natuurstudiedag te plaatsen.

De studiedag wordt opgenomen en nadien krijgen jullie een link om deze te herbekijken. Let wel dit kan even duren (1 week)

Meer info over het programma vind je op www.westvlaamsemilieufederatie.be/natuurstudiedag

發佈由 ahospers 超過 2 年 前

新增評論

登入註冊 添加評論