285-5/6 maart ‘22 - Welkom bij Polder De Oude Held!

 1. https://www.groningerlandschap.nl/activiteiten/eropuit/kijkdag-polder-de-oude-held/ Welkom bij Polder De Oude Held! Een uniek weidevogelgebied tussen Hoogkerk en Groningen, waar onder andere onze Nationale Vogel de grutto zich thuis voelt.

  Hierbij loop je zelfstandig vanaf het startpunt (t.h.v. Kerkstraat 65 Groningen – Speeltuin Hoogkerk, naast de Vierverlatenweg) richting de polder. De route wijst zich vanzelf!

  Op meerdere plekken langs de polder staan gidsen met hun telescopen klaar om je leuke en waardevolle informatie over het weidevogelgebied te vertellen. Met een beetje geluk spot je ook nog eens de grutto’s, die net zijn aangekomen vanuit West-Afrika!

  De route is niet lang: bepaal zelf hoe lang je wilt blijven. Aanmelden is niet nodig.
  Let op: kom op de fiets of parkeer in de buurt. Bij het startpunt is weinig parkeergelegenheid.
  https://dvhn.nl/groningen/stad/gezinsbode/Acht-Groningse-natuurorganisaties-organiseren-een-kijkdag-bij-weidevogelgebied-Polder-De-Oude-Held-27516042.html
  Polder De Oude Held, een stukje natuur tussen Groningen en Hoogkerk, dreigt door plannen van de gemeente Groningen te verdwijnen als weidevogelgebied. Acht Groningse natuurorganisaties vragen aandacht voor de petitie ‘Geef de grutto een toekomst in Polder de Oude Held’ met een kijkdag op 6 maart.
  Langs het fietspad aan de zuidrand van Polder De Oude Held, parallel aan de Vierverlatenweg tussen Hoogkerk en Groningen, staan 6 maart tussen 8.30 en 10.30 uur verspreid ervaren gidsen en vogelaars van Het Groninger Landschap, IVN Groningen-Haren en Collectief Groningen West die over de unieke waarden van dit gebied vertellen.
  Weidevogels zoals de kievit en de grutto kunnen door telescopen bovendien goed bekeken worden. Na een lange tocht uit Afrika komen de eerste grutto’s nu aan in Nederland. Dit maakt de wandeling extra interessant.
  https://www.groningerlandschap.nl/activiteiten/eropuit/kijkdag-polder-de-oude-held/

 2. 5 maart ‘22 - West-Vlaamse Natuurstudiedag

  5 maart '22 - West-Vlaamse Natuurstudiedag from Provincie West-Vlaanderen on Vimeo.

  Alles wordt opgenomen en de opname wordt jullie achteraf nog bezorgd.

 3. 19 Maart Lezingen Dag Grauw Kiekendief Lauwersmeer
 4. ttps://natuuracademie.webinargeek.com/watch/jvA3dPU4GCw
  Akkergebonden plant- en diersoorten behoren tot de meest bedreigde soortgroepen in Vlaanderen. Voor veel soorten is het geen kwestie meer de achteruitgang te stoppen, maar ze te behoeden van de totale verdwijning uit ons landschap. Toch is er nog zeer weinig ervaring en kennis beschikbaar over het beheren van akkers in functie van de totale biodiversiteit in vergelijking met andere biotopen zoals bossen of graslanden.

  Op enkele ha. na worden in Vlaanderen nog geen akkers beheerd met het oog op behoud of versterking van de totale biodiversiteit op een bredere landschappelijke schaal. Desondanks gaan we ervan uit dat een gepast akkerbeheer een sleutelrol kan betekenen voor het behoud van vele soorten. De akkergebonden projecten die er in Vlaanderen wel zijn, kwamen vaak specifiek tot stand voor het gericht behoud van bepaalde soorten (voornamelijk akkervogels). Ervaring in bos- en graslandbeheer leert dat een goed beheer op zijn minst gestoeld is op een goed beheer van de vegetatiesamenstelling en de vegetatiestructuur. Wij stellen dat dat ook zo is bij akkers en willen daarrond de beschikbare kennis en ervaring delen.

  In deel 1 (20 april) van dit webinar zoomen we in op akkerflora: welke diversiteit bestaat er, wat is de historiek en betekenis ervan in ons landschap, welke ecologische groepen en levensstrategieën zijn er, waarom is akkerflora in onze contreien zo bedreigd,...

  In deel 2 (27 april) van dit webinar hebben we het over de meerwaarde van een goed akkerflorabeheer voor de totale biodiversiteit van een gebied. We zoomen in op enkele voorbeeldprojecten, delen inzichten en geven tips en concrete handvaten om zelf aan de slag te gaan rond akkerbeheer. Een onverwacht neveneffect van werken rond akkerfloradiversiteit is dat het niet alleen de diversiteit in een soortgemeenschap sterk ten goede komt, maar ook de diversiteit aan betrokken mensen ferm kan verhogen.

 5. ANKONA-ontmoetingsdag 2022: feesteditie!
  Zaterdag 12 februari 2022: ANKONA-ontmoetingsdag
  Op zaterdag 12 februari vindt de 25ste editie van de ANKONA ontmoetingsdag plaats! Dé dag voor vrijwilligers, professionelen, liefhebbers en enthousiastelingen om meer te weten te komen over natuurstudie in de provincie Antwerpen.

  Door de aanhoudende onzekere COVID-situatie heeft de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie besloten ook de editie 2022 van de ANKONA-dag digitaal te laten doorgaan. We starten omstreeks 15 uur.

  Maandag 14 tot woensdag 16 februari 2022: thema-avonden
  Voor deze feest-editie zijn ook online thema-avonden voorzien over monitoring, boommarter en verwondering. Ze vinden plaats van maandag 14 februari t.e.m. woensdag 16 februari, telkens van 19.30 uur tot 21.30 uur.

  Met sprekers als Luc De Bruyn, Dirk Maes, René Nauta, Hans Van Dyck,... voorzien we een boeiend vierdaags programma. Ook studenten komen aan het woord en brengen verslag uit over hun stages.

 6. Stedelijke wetlands als natuurlijke klimaatbuffer
  https://natuuracademie.webinargeek.com/watch/mjMmhyfRDCI/

  https://natuuracademie.webinargeek.com/stedelijke-wetlands-als-natuurlijke-klimaatbuffer

 7. Stedelijke wetlands als natuurlijke klimaatbuffer

  Kom tijdens dit webinar meer te weten over stedelijke wetlands en het curieuezeneuzen project. Natuurpunt wil met het project Wetlands 4 cities samen met oa. Ecover de komende jaren minstens 5 stedelijke wetlands in Vlaanderen ontwikkelen, herstellen of uitbreiden. Kom te weten hoe Natuurpunt in Aalst, Dendermonde, Antwerpen, Mechelen, Brugge,.. werk maakt van stedelijke wetlands die zorgen voor verkoeling tijdens hete zomerdagen. Maar ook dienst doen als bodemspons om extra water te bufferen bij overvloedige neerslag en als reserve te dienen voor lange droogte periodes. Met het project zorgen we voor extra toegankelijk groen rondom de steden en versterken we de biodiversiteit.
  Gekoppeld aan dit project is Natuurpunt partner in het curieuzeneuzen onderzoek van UAntwerpen. We leggen uit hoe we de resultaten van het onderzoek uit 2021 moeten interpreteren en wat de doelstellingen zijn van de 2e editie in de natuurgebieden in 2022
  https://natuuracademie.webinargeek.com/watch/mjMmhyfRDCI/

  https://natuuracademie.webinargeek.com/stedelijke-wetlands-als-natuurlijke-klimaatbuffer

 8. https://xeno-canto.org/article/266 "The Audiornis Guide to The Birds of Argentina", by Bernabé López-Lanús, for the first time translated from Spanish by Rosemary Scoffield. This version corresponds to the 3rd edition, revised and updated, published in Spanish in 2019. As in the 2015 and 2017 editions, a species new to science is described for the first time: in 2015 Ibera Seedeater, in 2017 Ventania Yellow-finch, and now Lenga Cinclodes. Each edition was bound in hardback and presented with an audio DVD under on-demand delivery (including ISBN) direct with the publisher Audiornis. This time it is delivered free of charge to Xeno Canto users in PDF. A courtesy from the author to Xeno Canto for its contribution to bioacoustics. https://xeno-canto.org/article/266

  Please find the text here in pdf & the sounds here (common names) (zip file) & here (scientific names). Big downloads!

  Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)  I also gave all my recordings to Lynx Edicions (in contact with Joseph del Hoyo). Ironically, I now have to pay at Cornell to see that information, when before, at the IBC Internet Bird Collection (remember?) much of the information on the web was available free to the user. I mean, they weren't so greedy. In this world where everything is a transaction for money, in countries where a single dollar is a fortune, for me it is a pleasure to be able to give something away.

  In this sense, over time, in addition to offering my 2015 bird guide, I also offered a cheap version on DVD, with the pdf of the book + the sounds. My friends used to say to me: "You're crazy! But I learned that the two are not in competition. Those who had the pdf eventually also ordered the paper book from us.

 9. Graag willen we de aandacht vestigen op de online-lezing
  ‘Doodhoutspecialisten’ door Klaas van Dort van de BLWG (Bryologische en
  Lichenologische Werkgroep) op woensdagavond 9 maart. Tijdens deze lezing
  vertelt Klaas over specialisten op dood hout waaronder mossen,
  korstmossen en enkele (niet-gelicheniseerde) schimmels die graag op hout
  groeien. De lezing start om 19.30u. Voor meer informatie zie:
  https://www.blwg.nl/mossen/excursie.aspx of log op woensdagavond in via
  deze link:
  https://us02web.zoom.us/j/86546092201?pwd=d0Jna0Q2V0pMTXJkbHlHaEVIeHpXZz09

  De lezing lijkt ons ook ook zeer interessant voor liefhebbers van
  schimmels en paddenstoelen, wordt opgenomen en is terug te kijken via de
  Facebookpagina van de BLW: https://www.facebook.com/blwgmossen

 10. Landelijke Vlinderdag 2022

 11. VlinderhoogLeraar Wageningen


  Michiel Wallis de Vries (Bron: Joost Uittenbogaard)
  Michiel Wallis de Vries (pdf; 2,9 MB), tien jaar vlinder-hoogleraar: Wat weten we nu meer?

  Door de band met de universiteit aan te halen kregen we de kans om nieuwe kennis op te doen. Via de vlinders begrijpen we nu beter waarom insecten achteruitgaan, of het nu om de invloed van klimaat, stikstof, pesticiden of lichtvervuiling gaat. Ze houden ons mensen een spiegel voor over hoe we met onze omgeving omgaan. Kunnen vlinders als voorbeeld dienen voor de menselijke maat?

 12. 25 jaar meetnet libellen.


  Gerdien Bos (min 0:30) (pdf; 4,6 MB): 25 jaar meetnet libellen.

  In 2022 gaat het vijfentwintigste telseizoen van het meetnet libellen van start; een mijlpaal die niet mogelijk was geweest zonder alle toegewijde libellentellers. In deze presentatie gaan we in vogelvlucht door vijfentwintig jaar meetnet heen. We zien ups en downs, bijvoorbeeld de enorme vooruitgang van de vuurlibel, maar ook het vrijwel verdwijnen van de venglazenmaker.

 13. 25 jaar NEM: vinger aan de pols van de Nederlandse natuur


  Chris van Swaay (min 14:00) (pdf; 5,4 MB): 25 jaar NEM: vinger aan de pols van de Nederlandse natuur.
  Niet alleen vlinders en libellen worden geteld: binnen het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) worden veel meer groepen geteld, zoals vogels, planten en reptielen. Daarmee kunnen we de ontwikkelingen van de biodiversiteit in Nederland nauwgezet volgen. Hoe doen onze vlinders en libellen het ten opzichte van de andere dieren?
 14. NachtVlinders en DagVlinders


  Roy van Grunsven (min 26:00) (pdf; 2 MB): Uitdagingen bescherming libellen, nachtvlinders en dagvlinders.
  De komende decennia komt veel op ons af, dat is duidelijk. Maar hoe pakt de omschakeling naar kringlooplandbouw uit? Wordt de stikstofcrisis opgelost? En bovenal, hoe gaat het klimaat in Nederland veranderen en wat zijn de gevolgen daarvan? Al deze dingen hebben enorme effecten op onze natuur, inclusief vlinders en libellen. Dat willen we niet alleen kunnen volgen maar ook kunnen sturen, zodat vlinders en libellen hier optimaal van kunnen profiteren.

  2 Onderzoek, nu en in de toekomst

 15. Vogelradar, insectenRadar


  Irma Wynhoff (Bron: Joost Uittenbogaard)
  Hans van Gasteren (min 44:00) (pdf; 1,4 MB): Van vogelradar naar insectenradar?
  Ook met radar kun je naar insecten in de lucht kijken. Hans laat zien wat deze geavanceerde systemen allemaal van vliegende insecten kunnen waarnemen, hoe insectenmonitoring 24/7 eruitziet en dat je de zelfs vleugelslagen kunt meten, waarmee je een idee krijgt over de grootte. Helaas kun je geen soorten herkennen. Het betreft vooral een gezamenlijke ontdekkingstocht, omdat de spreker geen insectenonderzoeker is, maar wel de beschikking heeft over een netwerk van deze sensoren in Nederland.
 16. Nachtvlinders voor het voetlicht


  Bart van Camp (min 1:03:40) (pdf; 15,6 MB):
  Bart van Camp, een Vlaamse nachtvlinderaar, is daar intensief mee bezig en heeft als missie om de nachtvlinders zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen. Daarvoor heeft hij fraaie methoden ontwikkeld, die hij op de Vlinderdag met ons deelt. Zo gaat hij met zijn nachtvlinderval op bezoek bij BB’ers, bekende Belgen, om te kijken welke motten er bij hen in de tuin zitten.
 17. ButterFly Cound 15 Minuten vlinderen


  Cristina Sevilleja (min 1:15:00) (pdf; 2 MB): Kwartiertellingen: het nieuwe vlinderen.
  Vlinders tellen was nog nooit zo eenvoudig. Kwartiertellingen is een nieuwe methode om overal in Europa vlinders te tellen met de ButterflyCount-app. U kunt vlinders registreren in de tuin, in een weiland, langs een beekje of tijdens een wandeling, en helpt ons tegelijkertijd meer over vlinders te ontdekken. De app volgt je route en geeft gedetailleerde informatie van elk vlinderregister! Laten we genieten van het tellen van vlinders!
 18. ButterFly Drone Count Madeira


  Irma Wynhoff (min 1:29:15) (pdf; 6,6 MB): Met een drone op zoek naar een uitgestorven vlinder. Medewerkers van De Vlinderstichting zijn niet alleen in Nederland actief, maar in heel Europa, ook op een ver weg gelegen eiland als Madeira. Irma Wynhoff neemt u mee naar dit eiland en vertelt over het onderzoek dat ze daar hebben uitgevoerd.

  3: Genieten en beschermen

 19. Libellen in je tuin.


  Annette van Berkel (min 1:44:30):
  https://assets.vlinderstichting.nl/docs/5baa47c6-2884-46cc-b0c2-be3a04b55214.pdf
  Met schitterende filmbeelden neemt Annette je mee de tuin in. Welke libellen kom je daar tegen en hoe kun je nog veel meer libellen in je tuin krijgen?
 20. Onder het maaiveld en vlinders


  Nora Thierry (min 2:00:00) (pdf; 6,4 MB):
  De levensloop van vlinders is complex, zeker als het gaat om hun relatie met de bodem. De Vlinderstichting werkt aan een groot bodemprogramma, ‘Onder het Maaiveld’. In deze lezing leggen we uit waarom een gezonde bodem zo belangrijk is en hoe we nu een waarderingssysteem ontwikkelen. Zo kan de bodemkwaliteit verbeteren. En dat is nodig voor heel veel soorten.
 21. Over het maaiveld: Kleurkeur. Hoe houden we onze bermen


  Anthonie Stip (min 2:13:20) (pdf; 2,6 MB): en dijken leefbaar voor insecten, planten en andere biodiversiteit? Het keurmerk Kleurkeur van De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur biedt daarvoor soelaas. In deze presentatie laten wij zien waar Kleurkeur voor staat en welke opmerkelijke resultaten er geboekt zijn.
 22. De avonturen van Laura bij De Vlinderstichting.


  Laura Peters (min 2:26:30):
  Laura Peters is een nieuwe medewerker bij De Vlinderstichting en beleeft daar allemaal spannende avonturen. In haar filmpje neemt ze u mee op onderzoek.
 23. Over winnaars en verliezers, ‘Dagvlinders in Nederland’.


  Kars Veling (min 2:37:25) (pdf; 13,2 MB): Over winnaars en verliezers, ‘Dagvlinders in Nederland’.
  Wie had dat kunnen denken, een jaar of 25 geleden? Het staartblauwtje in Limburg, kaasjeskruiddikkopjes in Zeeuws-Vlaanderen, keizersmantel en grote vossen op allerlei plekken in het land en Noordwest-Overijssel als een van de topplekken voor grote weerschijnvlinder. Maar toen telde je van elke tien heivlinders op de Veluwezoom één kleine heivlinder, waren er nog een tiental plekken waar je veenbesvlinders kon vinden en was de argusvlinder nog verspreid door het hele land aanwezig. Deze presentatie toont plussen en minnen in schitterende foto’s.

  De opgenomen presentaties op de Landelijke Vlinderdag 2022 kunt u hier terugkijken. Bij de sprekers hierboven staat de tijd waarop ze te zien zijn. De presentatie van Michiel Wallis de Vries is door een technische storing niet opgenomen, maar deze zal zo spoedig mogelijk worden toegevoegd.

  385-5/6 maart ‘22 - Welkom bij Polder De Oude Held!

  De presentaties vd NLBIF Relatiedag kun je hier terugvinden:

 24. Studium General Gerard Mak EUROPA UKRAINE
  https://p2gonew.serverspace.rug.nl/P2G/Player/Player.aspx?id=5263-0005

  pointer.nl over windturibines NPO Radio

  NICOLAAS Pierson Stichting PvdDieren
  https://youtu.be/3bQFqQHVhqE

  Op ma 14 mrt. 2022 om 21:39 schreef Brenda Bolt boltbrenal@gmail.com:
  Slechts dit
  https://www.youtube.com/results?search_query=partij+voor+de+dieren

 25. https://www.uu.nl/medewerkers/GBuelens
由使用者 ahospers ahospers2022年03月05日 09:54 所貼文

評論

尚無評論。

新增評論

登入註冊 添加評論