302-Gruttoleven bij Fryslân DOK


 • Omrop TIP: Gruttoleven bij Fryslân DOK
  13 mrt 2021 - 10:06 Frysk
  Filmer Herman Zeilstra maakte de Fryslân DOK 'Gruttoleven' over het veldonderzoek naar trekgedrag van grutto's. Hij kreeg de kans om de jonge grutto's, van ei tot uitvliegen en de terugkeer, van zeer dichtbij te filmen. De documentaire wordt uitgezonden op 13 maart bij NPO2 en op 14 maart bij Omrop Fryslân.
  https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1040826-omrop-tip-gruttoleven-bij-fryslan-dok

  Hoe weten trekvogels waar ze naartoe moeten vliegen? Zit die wetenschap 'in de genen', of is het gedrag aangeleerd? In 2015 begonnen de jonge biologen Jelle Loonstra en Mo Verhoeven met hun promotieonderzoek naar de trek van de grutto. Ze gaven filmregisseur Herman Zeilstra toestemming het onderzoek te filmen.

  Broedmachine
  De onderzoekers lieten in 2015 en 2016 twee keer veertig grutto-eieren uitbroeden in de broedmachine. Vervolgens brachten Loonstra, Verhoeven en hun medestudenten de jonge grutto's groot in gevangenschap. De dieren kregen een klein zendertje op hun rug. De helft van de vogels werd losgelaten in Polen, de andere helft in Zuidwest-Friesland.

  Herman Zeilstra legde het leven van de jonge grutto's: van ei tot kuiken tot volwassen vogel, van dichtbij vast met zijn camera. De beelden van de pas uit het ei gekropen kuikens die uitgroeien tot nieuwsgierige, zelfstandige vogels zijn even informatief als ontroerend.

  Met andere vogels mee
  Grutto's overwinteren in Afrika en Zuid-Europa en keren voor het broedseizoen terug naar de grond waar ze uit het ei kwamen. De vogels die vanuit Polen naar het zuiden vlogen, bleken de routes aan te houden die Poolse grutto's gebruiken, over Italië en de Balkan. De vogels die in Friesland waren vrijgelaten trokken over Frankrijk en Spanje, net als de andere Nederlandse grutto's.

  Zo toonden Loonstra en Verhoeven aan dat trekroutes niet zijn voorgeprogrammeerd, maar dat de vogels zich waarschijnlijk laten leiden door soortgenoten of andere trekvogels. Geleerd dus, niet aangeboren. En soms kiezen ze onderweg zelfs even een eigen afslag.

  In december 2020 promoveerden Jelle Loonstra en Mo Verhoeven op de resultaten van dit grutto-onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het team stond onder leiding van de Friese hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma. In 2014 werd de Spinoza Premie toegekend aan Piersma, waarmee een groot deel van het onderzoek werd gefinancierd. De conclusies komen als een schok voor trekvogelonderzoekers, omdat de meeste van hen denken dat trekgedrag aangeboren is. Het werk laat ook zien hoe grutto's en andere weidevogels in staat zijn om zich aan te passen aan allerlei veranderingen, zolang er maar geschikte biotopen aanwezig blijven.


 • Het aantal overwinterende ganzen in Nederland is in de afgelopen vijftig jaar toegenomen van honderden toen, tot miljoenen exemplaren nu. Als het grasland in het Friese 'gedooggebied' door ganzen opgegeten wordt, betaalt de provincie Fryslân de schade aan de boeren. Maar het schadebedrag wordt hoger, omdat de vraatschade aan het land ook steeds groter wordt. Dus heeft de provincie in 2017 bepaald dat veel ganzen geschoten mogen worden.
  https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1039586-omrop-tip-fryslan-dok-over-winterganzen


 • Boer Brussel Beweging
  De FryslânDOK 'Boer Brussel Beweging' laat zien waar de miljoenen landbouwsubsidie naartoe gaan. De documentaire wordt uitgezonden op 14 mei bij NPO2 en op 15 mei bij Omrop Fryslân.

  De verduurzaming van de landbouw staat onder druk. Plannen van de Europese Unie voor een nieuwe, groenere Farm to Fork strategy liggen onder vuur. Vooral sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en daardoor de vrees voor lagere voedselopbrengsten. Toch wil de EU vanaf volgend jaar een nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) in werking laten gaan.

  https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/fryslandok-fan-15-maaie-2022-1700
  Boer Brussel Beweging
  Friese boeren kregen in de periode 2014-2020 opgeteld 815 miljoen euro Europese inkomenssteun. Een derde deel van dat bedrag was bedoeld voor een groener landbouwklimaat, maar het resultaat is er niet naar.

  De stikstofuitstoot is gestegen en met de biodiversiteit, de insecten en de weidevogels gaat het slecht. Het aantal biologische boeren is 4 procent in plaats van de gewenste 25 procent. Dat moet beter, en daarom gaat de EU strenger toezien op vergroening.
  Boer Brussel BewegingBoerderij en bloemrijk land - Foto: Omrop Fryslân
  Het nieuwe beleid betekent voor veel boeren een keuze tussen minder subsidie, óf meer 'vergroeningswerk' voor hetzelfde geld. In de FryslânDOK 'Boer Brussel Beweging' onderzoekt Bart Kingma de invloed van de EU op het gedrag van de boeren. Zijn zij bereid om met steun van de EU op een andere manier te gaan werken en zich in te zetten voor een beter klimaat?


 • Land van Ons in de media
  Het Leidsch Dagblad laat de bollenteler van het beoogde perceel in Wassenaar aan het woord over de verschillende belangen die spelen en de sympathieke rol van Land van Ons daarin.

  Dagblad van het Noorden schreef vorige maand een artikel over het compostproject op Holtesch.
  https://dvhn.nl/drenthe/midden-drenthe/dekrantvanmiddendrenthe/Bijzonder-onderzoek-op-de-Holtesch-in-Hooghalen-27606557.html
  Onze Boer Howard (Biesterhof) schreef een column in het regionale agrarisch vakblad Vee&Gewas over zichzelf als ‘vreemde eend’ in de bijt’

  Het Purmerends Dagblad schreef naar aanleiding van de Bijenmarkt Beemster over de inspanningen van Land van Ons

 • Crowdsourcing platforms like eMammal (emammal.si.edu), Agouti (agouti.eu), and Zooniverse (www.zooniverse.org) function as collaborative portals to collect data from different projects and provide tools to volunteers to annotate images, e.g., with species labels of the individuals therein. Such platforms drastically reduce the cost of data processing (e.g., ref. 27 reports a reduction of seventy thousand dollars), but the rapid increase in the volume and velocity of data collection is making such approaches unsustainable. For exa
  https://www.nature.com/articles/s41467-022-27980-y a The BirdNET algorithm61 was used to detect Carolina wren vocalizations in more than 35,000 h of passive acoustic monitoring data from Ithaca, New York, allowing researchers to document the gradual recovery of the population following a harsh winter season in 2015. b Machine-learning algorithms were used to analyze movement of savannah herbivores fitted with bio-logging devices in order to identify human threats. The method can localize human intruders to within 500 m, suggesting `sentinel animals' may be a useful tool in the fight against wildlife poaching148. c TRex, a new image-based tracking software, can track the movement and posture of hundreds of individually-recognized animals in real-time. Here the software has been used to visualize the formation of trails in a termite colony149. d, e Pose estimation software, such as DeepPoseKit (d)75 and DeepLabCut (e)74,142 allows researchers to track the body position of individual animals from video imagery, including drone footage, and estimate 3D postures in the wild. Panels b, c, and d are reproduced under CC BY 4.0 licenses. Panels b and d are cropped versions of the originals; the legend for panel b has been rewritten and reorganized. Panel e is reproduced with permission from Joska et
 • Economieredacteur Peter de Waard legt uit hoe het komt dat de dollar en de euro nu bijna evenveel waard zijn. En aandacht voor het Europese land dat het verst van Rusland af ligt: Spanje. Correspondent Dion Mebius vertelt waarom de linkse Spaanse regering wel wapens levert, maar dat niet van harte doet.

 • 由使用者 ahospers ahospers2022年05月15日 16:23 所貼文

  評論

  尚無評論。

  新增評論

  登入註冊 添加評論