379-Masterclass 2022: Strandschelpen voor al wat gevorderde schelpenkenners - Jan Seys


 • https://www.youtube.com/watch?v=W0YPAyClJyc
  In het kader van de Grote Schelpenteldag 2022 (https://www.groteschelpenteldag.be/nl) - opnames ZOOM-sessie van 08.03.2022

  https://www.youtube.com/watch?v=W0YPAyClJyc
  Wie is er niet gefascineerd door schelpen op het strand? Schelpen rapen, bewonderen en proberen te achterhalen welk verhaal aan die vondst kleeft. En als het enigszins kan, tegelijk ook de wetenschap een duwtje in de rug geven. Dat is waar het om draait bij de Grote Schelpenteldag!

  Op zaterdag 19 maart 2022 is het weer zover, al voor de vijfde keer. In elk van de tien kustgemeenten helpen schelpenkenners je op de telposten tussen 10 en 16 uur bij het verzamelen en herkennen van jouw honderd strandschelpen. En als honderden enthousiastelingen dat doen, dan leren we met zijn allen weer heel wat bij over die fascinerende zeedieren. Ervaring of niet, iedereen kan (zee)wetenschapper worden voor een dag!
  https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/waarom-de-noordzee-bruin
  Dit jaar vergelijken we de schelpen op Vlaamse stranden met die van Nederland. Het natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden houdt diezelfde dag een grote schelpentelling op de stranden van Zuid-Holland, in het kader van Leiden2022 - European City of Science. Ben jij ook benieuwd of we grote verschillen zullen opmeten?
  Masterclass 2022: Strandschelpen voor al wat gevorderde schelpenkenners - Jan Seys
  https://www.groteschelpenteldag.be/en


 • https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/waarom-de-noordzee-bruin
  Is de zee altijd zo troebel geweest?
  Wellicht niet, maar zeker weten we dat niet, want we hebben geen directe metingen van vroeger. In de loop der tijd is er veel veranderd in de uitstroom van de Rijn en de Maas, zoals de aanleg van de Nieuwe Waterweg, dammen en sluizen in Zuid-Holland en de Zeeuwse Delta en het uitbaggeren van vaarwegen. Vóór 1970 mengde het rivierwater van de Rijn zich bij Rotterdam met het zeewater. Sinds de Eurogeul in de jaren 1970 en de kanalisatie van de Rijn is het estuarium richting zee geperst en ligt het troebelingsgebied in de Nederlandse kustzone.

  Vroeger sijpelden de rivieren door de Zuidwestelijke Delta – Zeeland, het westelijk deel van Noord-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden – naar de kust. De stroming van het rivierwater verzwakte sterk en daardoor zakten de slibdeeltjes in de delta naar de bodem. Het rivierwater dat toen bij ons in zee stroomde, was vermoedelijk helderder dan vandaag. In het Marsdiep stroomde een grote hoeveelheid helder water de Waddenzee in.

  Dat het water in de Waddenzee vroeger helderder was dan nu, blijkt ook uit verhalen van vissers die vertellen dat ze vroeger de bodem op een paar meter diep konden zien. In die tijd groeide er ook zeegras op de bodem van de Waddenzee. Zeegras heeft licht nodig. Nu is het water te troebel en kan het zonlicht de bodem niet meer bereiken, waardoor het zeegras niet meer kan groeien.

  Slimme boeien meten meer

 • Basiscursus 2022: Strandschelpen voor beginnende liefhebbers - Jan Seys

  Basiscursus 2022: Strandschelpen voor beginnende liefhebbers - Jan Seys


 • https://www.youtube.com/watch?v=rpTBFCSM1Mc&list=PLIFvvLeEE2QRmhEj2CmEFt5j6AH3scvrG
 • VLIZ-webinar: Virtuele strandwandeling met zeeweetjes - Zomer

  VLIZ-webinar: Virtuele strandwandeling met zeeweetjes - Zomer


 • De eerste vijf lezingen van de FLORON-dag staan op ons Youtubekanaal @FLORONNederland, waaronder de "Bijzondere en nieuwe vondsten 2022" door Leni Duistermaat!
  De overige lezingen worden voor de Kerstvakantie op Youtube geplaatst.
  Bekijk alle (nog beschikbaar te maken) lezingen op:
  https://www.youtube.com/@FLORONNederland/videos

 • https://www.eis-nederland.nl/tentakel-67

 • https://www.eis-nederland.nl/tentakel-66

 • https://www.eis-nederland.nl/tentakel-65
 • Heb je de dag gemist? Geen zorgen, de presentaties kun je hier terugvinden:

  1. Ontwikkelingen NLBIF, door Niels Raes (NLBIF node manager).
  2. NLBIF call 2022, door Niels Raes.
  3. NLBIF-challenge 2022, door Niels Raes.
  4. Datakwaliteit en hoe verbeter je deze met behulp van GBIF?, door Jeroen Creuwels, (datamanager NLBIF).
  5. Flora van Caribisch Nederland, door Andre van Proosdij (WEnR).
  6. GBIF Hosted Portals als krachtige oplossing voor online collectieontsluiting, door Bram Langeveld (Natuurhistorisch Museum Rotterdam).
  7. Natuurgegevens door de verrekijker van een ecologisch adviesbureau, door Chris Driessen (Regelink).
  8. Historisch gegevens: hoe publiceer je die?, door Lia Hemerik (WUR).


 • https://www.eis-nederland.nl/tentakel-64
 • • Winterexcursie sectie Hymenoptera: Ulvenhout en Chaam, 18 december 2022
  • Studiedag sectie Hymenoptera: De Spinnendoders, een lastige wespenfamilie
  • WWW: Xeno-canto uitgebreid met sprinkhaan- en krekelgeluiden
  • WWW: Natuuratlas Zaanstad digitaal
  • Ongewervelden in de pers
  • Ongewervelden op Nature Today
  • Nieuws van Bestuivers.nl: Veel Nederlandse zweefvliegen op Europese Rode Lijst / Braamtronkenbij bereikt Nederland, en meer
  • Biblio: Nederlandse Faunistische Mededelingen 59
  • Biblio: Veldgids Hommels van Nederland en België
  • Biblio: De wesp. De geheimen van een onmisbaar insect
  • Biblio: Dragonflies & damselflies model organisms for ecological and evolutionary research. 2nd edition
  • Biblio: Pollinators on the edge: our European hoverflies. The European Red List of Hoverflies
  • Biblio: Ladybirds of Europe
  • Biblio: The Gelechiidae of North-West Europe
  • Biblio: A guide to the pyralid and crambid moths of Britain and Ireland
  • Biblio: Kijk op exoten 41
  • Faunistiek: Zuidelijke springspinsoort gespot in tuin
  • Faunistiek: Geelbuikwespvlinder Synanthedon flaviventris gevonden met feromoon
  • Faunistiek: Microvlinder met mos-etende rups
  • Faunistiek: Exotische bodemwants rukt op
  • Faunistiek: Maanwespvlieg ontdekt in Savelsbos
  • Faunistiek: Het achtste verfdrupje
  • Faunistiek: Zeevogelteek spoelt aan in Katwijk
  • Agenda
  Van de redactie

 • OBN Webinar Ecologisch Assessment: Biotische kwaliteit 8 december 2022

  OBN Webinar Ecologisch Assessment: Biotische kwaliteit 8 december 2022

 • Beheertips voor wilde bijen in tuin en natuurgebied Om bijen te helpen kan iedereen op kleine schaal iets doen in eigen tuin. Dit gaat veel verder dan het zaaien van een bloemenmengsel of het ophangen van bijenhotels. Tijdens deze lezing geeft Pieter Vanormelingen (Natuurpunt Studie), bijenspecialist en tevens conservator, tips over het correcte beheer van graslanden en gazons. Hij zal het hebben over de juiste maaidatum, hoe je kan zorgen dat er voldoende interessante bijenplanten aanwezig zijn, hoe je voor geschikte nestplaatsen kunt zorgen,...

  Dit is de opname van een online voordracht op 8 december 2022.

  Meer informatie over de werkgroep en wilde bijen op http://www.aculea.be


 • https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/dynamisch-energiecontract-stroomprijs-in-2022-gemiddeld-lager-dan-prijsplafond-gasprijs-iets-hoger/
  Met een dynamisch energietarief zijn de prijzen voor stroom en gas direct gekoppeld aan de inkoopprijzen op de groothandelsmarkt op dagbasis. Je hebt hiervoor wel een slimme meter nodig die elk moment van de dag je energieverbruik kan meten.

  Als gevolg van dynamische energietarieven kunnen prijzen voor stroom en gas dus sterker schommelen, wat zowel positief als negatief kan uitpakken, vergeleken met variabele tarieven die veel energieleveranciers momenteel eens per maand of elk kwartaal aanpassen.

  Aanbieders van dynamische contracten stellen dat de directe doorberekening van groothandelsprijzen op dagbasis ervoor zorgt dat ze veel minder marge rekenen bij de leveringstarieven. Klassieke energieleveranciers werken met een opslag op de inkoopprijzen, vanwege de kostenrisico's die ze lopen met klanten waarvoor de prijzen minimaal een maand of drie maanden gelijk blijven.

  https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/dynamisch-energiecontract-stroomprijs-in-2022-gemiddeld-lager-dan-prijsplafond-gasprijs-iets-hoger/


 • De akkerflora van Nederland is de laatste decennia erg achteruitgegaan. Nu blijkt elke akker uniek o.a. qua soort, ligging en bebouwing en bewerking. Voor succesvol herstel en beheer moet je je percelen dus goed kennen en veel keuzes maken. Het Akkerboek bundelt tien jaar nieuwe en oude inzichten over bloemrijke akkers. Nooit eerder verscheen een dergelijk standaardwerk op het raakvlak tussen landbouw en natuurbeheer. Van harte aanbevolen voor boeren, natuurbeheerders, floristen en iedereen die zich met natuurinclusieve landbouw bezig houdt!

  Titel Het akkerboek - Ontwikkeling en beheer van kruidenrijke akkers
  Auteur Peter Verbeek, Udo Prins, Robert Ketelaar, Karl Eichhorn, Emiel Brouwer
  Uitgever KNNV Uitgeverij
  ISBN 9789050117593
  Prijs € 27,95


 • Jan Willem Erisman Oratie
  https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/science/cml/publicaties_pdf/oratie-erisman-jan-willem-cml.pdf
  https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2022/01/geef-boeren-meer-keuzevrijheid-in-aanpak-vermindering-stikstof

  https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/science/cml/publicaties_pdf/oratie-erisman-jan-willem-cml.pdf
  bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar
  Milieu en Duurzaamheid
  aan de Universiteit Leiden
  https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2022/01/geef-boeren-meer-keuzevrijheid-in-aanpak-vermindering-stikstof
  Liveable Planet programma
  Wat het voorbeeld uit Schiermonnikoog laat zien, is dat als je mensen de vrijheid gunt om binnen bepaalde kaders en met een langetermijnvisie aan de slag te gaan, zij zelf plannen voor de invulling kunnen maken. Erisman en zijn collega's gebruiken deze benadering ook in het Liveable Planetprogramma waar hij coördinator van is. Die benadering sluit ook aan op de sterke bottum-up-cultuur binnen de Universiteit Leiden.

  Het Liveable Planet programma verenigt alfa-, bèta- en gammaonderzoekers van de hele universiteit om duurzaamheidsvraagstukken samen aan te pakken en te integreren in onderwijsprogramma's. ‘Heel veel mensen zijn in Leiden met verduurzaming bezig, maar die moet je wel bij elkaar brengen. Een multidisciplinaire aanpak is nodig. Wat daar ook bij hoort is, net zoals dat voor de lokale gemeenschappen geldt, een gemeenschappelijk doel, waar iedereen zich aan committeert. Ik ben een groot voorstander van vrijheid, om zo binnen kaders te kunnen ontwikkelen, ondernemen en excelleren. Het heeft grote voordelen omdat mensen vanuit hun eigen kracht werken aan datgene waarvoor zij intrinsiek zijn gemotiveerd.’

 • Geef hieronder aan in welke online sessies je geïnteresseerd bent:

  Woensdag 25 november

  W1. 13:30 - 14:45 Opportunities of the Omgevingswet & Energy transition

  W2. 14:45 - 15:45 Eigen data onder controle

  W3. 16.00 - 17.00 Common ground: the value of a shared, systemic approach across ASML’s high-tech ecosystem

  Donderdag 26 november

  W4. 13:30 - 14:45 Implementing data driven solutions in the real world

  W5. 15:00 - 16:00 Offshore Wind Energy: Policy and Regulatory Perspectives

  W6. 16:15 - 17:15 Policy and Legal perspectives for the Energy Transition in the Netherlands and the European Union

  Vrijdag 27 november

  W7. 13:30 - 14:15 Dilemma's van de IT professional

  W8. 14:45 - 17:00 Safe by Design in Engineering: illustrations from biotechnology and nanomaterials

  W9. 13:30 - 14:45 Better designs through a parametric way of working: designing a sustainable high-rise tower

  Maandag 30 november

  W10. 13:30 - 14:30 Noodzaak Circulair Economisch (Her-) Ontwerpen, de ontwerpingenieur weer aan zet

  W11. 14:45 - 15:45 Circulair opdrachtgeverschap via innovatiegerichte co-creatie

  W12 16:00 - 17:00 Volgt nog (niet meer beschikbaar)

  Dinsdag 1 december

  W12. 12:30 - 13:30 Compacte reactoren voor een duurzame chemische industrie: op weg naar 2050

  W13. 13:30 - 16:30 CO2 neutrale energievoorziening in 2050; haalbaar en betaalbaar

  W14. 13:30 - 17:30 Waterstof

  Woensdag 2 december

  W15. 14:00 - 15:15 De energietransitie in de industrie: drie perspectieven

  Stands
  Tijdens het jaarcongres is er ook een ruimte beschikbaar waar virtuele stands zichtbaar zullen zijn. Deze kunnen worden bezocht en er kan direct met de standhouders worden gechat of er kan een afspraak worden gemaakt voor een live sessie.

  KIVI-ingenieurscoaches
  Daarnaast biedt KIVI de mogelijkheid een (oriënterend) gesprek aan te gaan met een van de KIVI-ingenieurscoaches. Je kunt tijdens het jaarcongres “binnenlopen”, maar je kunt hieronder ook alvast een gesprek aanvragen. Geef daarbij aan waarop je vraag betrekking heeft, zodat we de juiste coach voor je kunnen inplannen. De exacte dag en het tijdstip waarop het gesprek plaatsvindt, zal nog volgen. Mocht dat niet uitkomen, dan kijken we gezamenlijk naar een alternatief moment. Voor led • https://www.youtube.com/@arisebiodiversity/videos

 • De straling van deze ster verwarmt en verlicht planeet aarde. Dit maakt het leven hier mogelijk door onder andere plantengroei en de productie van zuurstof via fotosynthese. Sinds de uitvinding van kunstmatig licht brandt er in onze 24-uurseconomie altijd ergens een lamp. Hoe beïnvloedt de continue aanwezigheid van licht ons leven en onze gezondheid? En welke gevolgen heeft het voor de natuur? Wat is licht precies en wat is het verschil tussen natuurlijk en kunstmatig licht?
  https://forum.nl/nl/agenda/kenniscafe-in-het-licht
  https://vimeo.com/777323145
  https://platform.forum.nl/nl/kenniscafe-in-het-licht?_gl=1*isq48t*_ga*MjQxMTY2NzM0LjE2NjczMDE0MzA._ga_J4GZWWPHS5*MTY3MTYyNzMzMy4yLjEuMTY3MTYyNzQyNy4wLjAuMA..
  In dit Kenniscafé gaat moderator Ruth Koops van ‘t Jagt in gesprek over licht. Ze gaat op zoek naar de essentie van licht met sterrenkundige en wetenschapscommunicator Veronica Allen. Hoogleraar Chronobiologie Roelof Hut legt uit hoe de cyclus van het licht het leven op aarde beïnvloedt. Bovendien kijkt ze met Kim van den Belt van 4F.STUDIO naar hoe zij als kunstenaar omgaat met kunstlicht in projecten die liggen op het snijvlak van design, kunst en wetenschap: samen met Joshua Kelly ontwikkelde zij de installatie The Lighthouse, waarbij lichtvervuiling een centrale speelt.
  https://forum.nl/nl/agenda/kenniscafe-in-het-licht
  https://vimeo.com/777323145
  In het Kenniscafé praten we elke maand met Groningse wetenschappers en onderzoekers over actuele thema's. Het Kenniscafé wordt georganiseerd i.s.m. Science LinX en Studium Generale Groningen en wordt ondersteund door het Akkoord van Groningen.
  https://vimeo.com/777323145
  https://platform.forum.nl/nl/kenniscafe-in-het-licht?_gl=1*isq48t
  _ga*MjQxMTY2NzM0LjE2NjczMDE0MzA._ga_J4GZWWPHS5*MTY3MTYyNzMzMy4yLjEuMTY3MTYyNzQyNy4wLjAuMA..


 • Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen noemde waterstof een ‘mogelijke gamechanger voor Europa’ in haar meest recente Europese State of the Union. Door de huidige energiecrisis wordt er groots ingezet op de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. Bovendien moeten in 2050 alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Omdat zonne- en windenergie lastig opgeslagen kunnen worden, lijken dat (nog) geen geschikte alternatieven.
  https://platform.forum.nl/nl/kenniscafe-waterstof-belofte-of-hype
  https://vimeo.com/756726947
  Waterstof is anders: een unieke eigenschap van de deeltjes maakt dat waterstof energie kan opslaan en transporteren. De eerste bussen en auto’s rijden al op waterstof, maar nu worden er ook op grotere schaal stappen gezet met de bouw van bijvoorbeeld waterstoffabrieken. De energietransitie is in volle gang.
  https://platform.forum.nl/nl/kenniscafe-waterstof-belofte-of-hype
  Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen zoomen we in dit kenniscafé in op waterstof. Wat is het geheim van dit kleine molecuul bestaande uit twee waterstofatomen (H2)? Welke plek heeft waterstof tussen alle andere vormen van energiewinning? Hoe werkt het eigenlijk? En hoe kan het dat Noord-Nederland de eerste erkende Hydrogen Valley is? Wat betekent dat?
  https://platform.forum.nl/nl/kenniscafe-waterstof-belofte-of-hype
  https://vimeo.com/756726947
  In het Kenniscafé praten we elke maand met Groningse wetenschappers en onderzoekers over actuele thema's. Het Kenniscafé wordt georganiseerd i.s.m. Science LinX en Forum Groningen en wordt ondersteund door het Akkoord van Groningen.
  https://platform.forum.nl/nl/kenniscafe-waterstof-belofte-of-hype?_gl=1*isq48t_ga*MjQxMTY2NzM0LjE2NjczMDE0MzA.*_ga_J4GZWWPHS5*MTY3MTYyNzMzMy4yLjEuMTY3MTYyNzQyNy4wLjAuMA..
  https://platform.forum.nl/nl/kenniscafe-waterstof-belofte-of-hype
  https://vimeo.com/756726947
 • Arise Day 2022 shortened Livestream

  Arise Day 2022 shortened Livestream
  On March 30, we organized the first live Arise Day in Naturalis. We were honoured to have keynote speakers like Toby Kiers and Wieteke Willemen (and André Kuipers, but he's not in this video at the request of his team). We discussed fungal networks, autonomous wildlife monitoring, plastic-poor metabarcoding, AI for species recognition, the irony of awarding a huge stuffed mammoth as a "practicality prize" and much more.
  :00 Introduction - Koos Biesmeijer with Annemarie van Wezel, Pedro Crous and Joost Kok
  8:16 ARISE General - Elaine van Ommen Kloeke
  17:20 (André Kuipers)
  18:18 Five teams: end user value - Elaine van Ommen Kloeke
  20:04 Sampling - Hannco Bakker
  27:08 Sequencing - Kevin Beentjes
  36:00 Monitoring Demonstration Sites - W. Daniel Kissling
  45:43 Digital Species Identification - Jacob Kamminga
  53:02 Biocloud - Chantal Huijbers
  1:01:58 Five teams: questions & answers
  1:07:00 Hackathon: winners announcement - Gerard Schouten and Rob van den Berg
  1:17:07 Biodiversity in our daily lifes - Wieteke Willemen
  1:57:48 180M Observations - Dylan Verheul
  2:11:12 Agouti - Patrick Jansen
  2:28:48 Diversity vs digital twin (1st time) - Paolo Pileggi
  2:42:28 Unstructured data - Victor Heijke
  2:59:18 Xeno-canto - Bob Planqué
  3:15:37 Diversity vs digital twin (2nd time) - Paolo Pileggi
  3:31:58 Underground astronauts - Toby Kiers
  4:06:14 Panel discussion: opportunities & challenges


 • https://zeegrasherstelwaddenzee.com/
  Wil je meer lezen over ondergedoken zeegrasherstel? Kijk dan bij het projectpagina zeegrasherstel Grevelingen. Meer informatie over droogvallend zeegrasherstel in de Waddenzee kan je vinden op zeegrasherstelwaddenzee.com of op ons nieuws.
  https://fieldworkcompany.nl/projecten/zeegrasherstel-grevelingen/
  https://fieldworkcompany.nl/projecten/zeegras-herstel-waddenzee/
  https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2023/09/goed-jaar-voor-zeegrasherstel-waddenzee
  https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/waddenzee-herstel-zeegras
  Dat het veld weer is gegroeid is bijzonder, aldus onderzoeker Laura Govers van de RuG. ‘Het veld is zowel in areaal als in aantal planten uitgebreid. Dit is het grootste herstellende zeegrasveld ter wereld.’
  https://zeegrasherstelwaddenzee.com/
  Planten zijn kleiner
  Het zeegrasveld is weliswaar gegroeid, maar ten opzichte van 2022 zijn de planten die er zijn, veel minder groot. ‘Ik denk dat de meeste planten inderdaad zo’n 5 keer kleiner zijn, dan in 2022’, weet Govers.

  Veldonderzoeker Jannes Heusinkveld van The Fieldwork Company voegt toe: ‘De planten in de donorpopulaties in Duitsland hebben ongeveer dezelfde grootte. Het lijkt dus echt een seizoenstrend te zijn.’

 • https://ruimbaanvoorvissen.nl/ Monitoring visaanbod intrekpunten Waddenkust 
We willen graag weten hoe de verspreiding is van het visaanbod langs de kust. Waar wil een vis naar binnen? En waar is dat van afhankelijk? We gaan verder met het meten van het visaanbod bij de intrekpunten langs de kust. Daarbij maken we eenvoudig gebruik van kruisnetten. https://ruimbaanvoorvissen.nl/maatregelen/
 • https://www.wetterskipfryslan.nl/news/meer-subsidie-voor-ruim-baan-voor-vissen-2
  Binnen het project Ruim Baan voor Vissen 2 zijn naast de prijsstijgingen inmiddels veranderde inzichten ontstaan over de uitvoering. Dit draagt er nu aan bij dat de initiatiefnemers de projectperiode met twee jaar willen verlengen tot 31 december 2027. Om het project daarin te laten slagen heeft de Stuurgroep Waddenprovincies een positief advies uitgebracht richting het Waddenfonds voor een extra financiële bijdrage van ruim 4,3 miljoen euro. Het Waddenfonds heeft daarmee ingestemd.
  https://www.noorderzijlvest.nl/open-dag-vismigratiedag-25-mei-2024
  Eerder stelde het Waddenfonds hiervoor al 12,8 miljoen beschikbaar. In totaal wordt er in dit meerjarige programma door de waterschappen in Noord-Holland, Fryslân, Groningen en Drenthe en Hogeschool Van Hall-Larenstein ongeveer 60 miljoen euro geïnvesteerd.
  https://cuatro.sim-cdn.nl/noorderzijlvest/uploads/waddenloods-viert-wereld-vismigratiedag.pdf
  Al jaren is de visstand in de Waddenzee te laag en zijn de vissen er te klein. Door dijken, sluizen, stuwen en gemalen is de vistrek tussen de Waddenzee en het binnenwater achter de dijken hevig verstoord geraakt. Daardoor kunnen vissen lastig meren, beken en rivieren bereiken waar ze paaien en jongen krijgen. Het gevolg is dat trekkende vissoorten zoals bijvoorbeeld de zeeforel, paling en glasaal het moeilijk hebben in het Waddengebied.
  https://www.noorderzijlvest.nl/open-dag-vismigratiedag-25-mei-2024
  Met het project Ruim Baan voor Vissen 2 verbeteren de vier noordelijke waterschappen, waaronder Wetterskip Fryslân, de leefomgeving voor de trekvis. Fysieke barrières worden opgeheven en visroutes worden onderzocht. Met als doel de populaties van de vissoorten in het Waddengebied te vergroten. Het Waddenfonds draagt daaraan bij.
  https://ikwmagazine.nl/ruim-baan-voor-vissen-2/
  https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1214504/waddenfonds-stelt-4-3-miljoen-euro-beschikbaar-voor-verbetering-van-de-visstand
  https://cuatro.sim-cdn.nl/noorderzijlvest/uploads/waddenloods-viert-wereld-vismigratiedag.pdf
 • J
  https://zeegrasherstelwaddenzee.com/wp-content/uploads/2021/11/sleutelen-aan-zeegrasherstel-nov-2021.pdf
  https://zeegrasherstelwaddenzee.com/wp-content/uploads/2021/08/artikel-lowlander-in-gooi-en-eemlander.pdf
 • 由使用者 ahospers ahospers2022年12月17日 20:11 所貼文

  評論

  尚無評論。

  新增評論

  登入註冊 添加評論