424. Niet Lavendel maar Paardenbloem, Knoopkruid en Wilg zijn goed voor zeldzame bijensoorten

https://www.natuurpunt.be/nieuws/wat-zijn-de-belangrijkste-bloemen-voor-bijen-20230302
Onkruid aan de top
Uit onze analyses bleek dat er geen enkele uitheemse of typische sierplant in de top 25 staat. Lavendel en kattenkruid, twee sierplanten die vaak als goede bijenplanten naar voor worden geschoven, scoren niet goed en trekken beide minder dan 30 soorten aan. Dat deze planten niet in deze lijst staan, betekent niet noodzakelijk dat ze geen bijen aantrekken. Dergelijke planten trekken typisch grote aantallen algemene en niet bedreigde bijensoorten aan, zoals een aantal hommelsoorten, wilde bijensoorten als grote wolbij of kattenkruidbij en honingbijen.

Tabel 1: De 25 planten waarop in het totaal het grootste aantal verschillende bijensoorten op waargenomen werden. Deze analyse is gebaseerd op data van vrouwelijke bijen uit de database van waarnemingen.be.

De vele advieslijsten op het internet zijn dus goedbedoeld en niet perse slecht, maar slaan dus vaak de bal mis en promoten niet die planten die onze meer bedreigde bijensoorten net nodig hebben. Onze analyses tonen aan dat die topplanten bij uitstek onze inheemse (on)kruiden zijn die gewoon aanwezig kunnen zijn in gazons door wat minder frequent te maaien of in graslanden met een geschikt maaibeheer. Onze meest banale tuinplant, de paardenbloem, bleek immers met kop en schouders boven alle andere planten uit te steken. Ook andere planten die in heel wat tuinen te vinden zijn, zoals jacobskruiskruid, rode klaver, wilde peen en gewone ereprijs, staan hoog in de top 25.

Verschillende van de topplanten zijn tegelijkertijd net die planten die in veel tuinen of andere plaatsen intensief bestreden worden, kijk maar naar de nummer 1, de paardenbloem. Hetzelfde kan gezegd worden over jakobskruiskruid, onze nummer 5 in de lijst. Deze plant is giftig voor runderen en paarden, waardoor het voor veehouders en paardenliefhebbers een echte probleemplant is. Ook distels zijn erg belangrijk met akkerdistel op de 4de plaats en speerdistel (50 soorten) en kale jonker (43 soorten) net buiten de top 25. De bestrijdingsplicht voor distels is intussen weggevallen, maar toch worden de planten op veel plaatsen nog bestreden.

https://www.natuurpunt.be/nieuws/wat-zijn-de-belangrijkste-bloemen-voor-bijen-20230302

 1. Niet Lavendel maar Paardenbloem, Knoopkruid en Wilg zijn goed voor zeldzame bijensoorten

Meer tips om bijen te helpen, vind je hier.

https://assets.vlinderstichting.nl/docs/1545139a-4676-4d71-b5d7-6f6712ec3d10.pdf

https://assets.vlinderstichting.nl/docs/1545139a-4676-4d71-b5d7-6f6712ec3d10.pdf


 • Jullie hadden misschien ook het boek over fossiele schelpen gezien. Het is nu gratis down te loaden.
  Vooral de inleiding is erg leuk.
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28475

  Dit boek over Veldanmen is blijkbaar ook gewoon Online te verkrijgen. Het boek was in Drenthe best populair
  https://www.researchgate.net/publication/266371750_Van_Jeruzalem_tot_Ezelakker
  Veldnamen waren de straatnamen van het platteland. Welke akker, elk stukje groenland of opvallende plekjes had een eigen betekenisvolle naam. Zonder kaart of navigatiesysteem vonden dorpsbewoners feilloos de weg naar het Torenveen, de Meulenakkers of het Stoefgat. Veldnamen vormden een vanzelfsprekend onderdeel van hun leefomgeving. Ze waren onmisbaar voor de oriëntatie en handig in de communicatie. Dit rijk geïllustreerde boek bevat een verhelderende essays en boeiende interviews. Het opent de schatkist die het veldnamenbezit in al zijn rijkdom, variatie en betekenis vormt. 'Van Jeruzalem tot Ezelakker' vertelt over het landschap vanaf het moment dat het nog woest en ledig was en ontcijfert de geheimtaal die het al eeuwen in zich draagt.
  https://www.researchgate.net/publication/266371750_Van_Jeruzalem_tot_Ezelakker


 • Thijs Fijen
  https://www.beedeals.nl/wilde-bestuivers-verhogen-productie-groentezaad-het-meeste/
  https://www.bijenlandschap.nl/Nieuws/belang-wilde-bijen-boer-groter-dan-gedacht/
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24601
  https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Belang-biodiversiteit-voor-boer-groter-dan-gedacht.htm
  https://www.nederlandzoemt.nl/wp-content/uploads/2018/03/PRMFC138__20171127_2907_001.pdf

 • Onze Thijs (eigenlijk van de Holtesch) kwam ik pas vandaag dit tegen: Uit onze gegevens is gebleken dat er een paar soorten planten zijn die bovengemiddeld vaak door bijen van de rode lijst bezocht worden (zie tabel Plantensoort per rode lijst bijen). Gewone Rolklaver (Lotus corniculatus), Slangenkruid (Echium vulgare) en Beemdkroon (Knautia arvensis) zijn hier de meest duidelijke voorbeelden van. Deze soorten worden overigens ook goed bezocht door de minder https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/leerstoelgroepen/omgevingswetenschappen/plantenecologie-en-natuurbeheer-1/welke-planten-moet-je-inzaaien-als-je-wilde-bijen-wilt-bevorderen.htm kwetsbare soorten. Voor een overzicht van nuttige vlinderplanten zie het overzicht van De Vlinderstichting. In verschillende tuincentra en online worden veel bloemenmengsel aangeboden, gericht op zowel bijen en vlinders. De goedkopere mengsels (veelal zogenaamde Tübingermengsels, of varianten daarop) bevatten veel exotische plantensoorten. Deze exotische planten scoren laag in ons overzicht en horen ook niet in Nederland. De wat duurdere, maar ook met meer zorg gekozen, bloemenmengsels van bijvoorbeeld De Cruydt Hoeck, Ecostyle en De Bolderik zijn zeer geschikt voor het inzaaien van effectieve inheemse bloemenmengsels

 • 由使用者 ahospers ahospers2023年03月03日 18:08 所貼文

  評論

  尚無評論。

  新增評論

  登入註冊 添加評論