467. zoöperaties: Samenwerkingsvormen tussen alle levensvormen

Het programma
Zoöperaties
Na twee nummers van de Kift vertelde Klaas Kuitenbrouwer over zoöperaties: Samenwerkingsvormen tussen alle levensvormen. In de oude economie is de natuur dienstbaar aan de economie omdat de natuur vooral als leverancier van grondstoffen en diensten wordt gezien, die wij als mens naar eigen goeddunken kunnen gebruiken. Door te werken met beelden, zoals een donuteconomie, proberen mensen die nu om te draaien in de richting van een economie die binnen de kaders van de natuur kan opereren. Maar eigenlijk moeten we het verschil opheffen. Dan verandert niet alleen ons natuurbeeld, maar ook ons mensbeeld. En in economische zin betekent dat niet dat het één dienstbaar is aan het ander, maar dat we leren samenwerken. Om het bedrijfsmatig uit te werken is gekozen voor het model van de ‘business observer’. Iemand die aan een organisatie wordt toegevoegd, overal bij mag zitten, toegang heeft tot alle stukken en zich overal mee mag bemoeien. In een ZOÖP wordt zo iemand een ‘spreker voor de levenden’ genoemd. De eerste ervaringen met de eerste ZOÖP Het Nieuwe Instituut zijn positief: er gaat een aantal dingen mis maar daarvan wordt geleerd en de sfeer is positief. De Ceuvel in Amsterdam en Bodemzicht in Nijmegen volgen binnenkort.

Groenkijkers
Sanne Rovers vertelde over de documentaire ‘Groenkijkers’ die ze aan het maken is. In de film draait het om waarnemers die zich, elk op eigen wijze, bemoeien met de natuur. Via het waarnemen wordt de relatie met natuur gethematiseerd: sommige mensen gaan vanuit de waarnemingen in de richting van onderzoek, anderen zetten zich direct en praktisch in voor bescherming van soorten. De documentaire is nog in productie, naar verwachting is hij aan het eind van het jaar af en wordt hij begin 2024 op televisie vertoond.

Andere gesprekken om samen verder te komen
Maar behalve film, muziek en economie moeten we ook onze eigen taal verder onder de loep nemen. Noelle Aarts, hoogleraar socio-ecological interactions aan de Radboud Universiteit, liet in een mooi betoog zien dat we ook hele andere gesprekken moeten gaan voeren om samen verder te kunnen komen. Woorden doen ertoe, maar ook de setting die we kiezen om met elkaar in gesprek te gaan.

Het belang van taal
Het belang van taal keerde terug in de bijdrage van Arie Trouwborst, hoogleraar natuurbeschermingsrecht Universiteit van Tilburg. Niet alleen omdat formuleringen in het recht van groot belang zijn, maar omdat ook hier het verhaal en de context esssentieel zijn. In een presentatie met prachtige illustraties laat hij zien hoe radicaal ver het shifting baseline syndroom onze begrippen over wat ‘natuurlijk’ is, heeft opgeschoven. Zelfs binnen de natuurbescherming zijn er weinig die over de leeuw als inheemse diersoort spreken, maar het is toch van belang om te onderzoeken in hoeverre je vanuit ecologie in beeld kunt brengen wat een compleet systeem is. Want hoe minder ‘compleet’, hoe minder het functioneert. En uiteindelijk moeten we onze natuur in een gunstige staat van instandhouding brengen.

deeldeverwondering

Vanuit deze mooie tekeningen bleek het een kleine stap naar mooie bewegende beelden. Rik van der Linden noemt zichzelf een verwonderaar die met #deeldeverwondering graag reclamemaker voor de natuur wil worden. Door verwondering over natuur centraal te stellen doe je een aantal dingen tegelijk: je raakt mensen in het hart en je brengt een bepaald ontzag voor de natuur terug, dat we in de loop der jaren kwijt geraakt zijn en ons het ‘controlemodel’ bracht wat je nu overal ziet falen.

由使用者 ahospers ahospers2023年07月22日 12:20 所貼文

評論

尚無評論。

新增評論

登入註冊 添加評論