LivingLab toont boombioloog


 • Hete en droge zomers, bosbranden en overstromingen – iedereen wordt met de neus op de feiten gedrukt dat ons klimaat verandert. Gedurende hittegolven, zoals in 2018, 2019 en 2020 maar ook deze zomer 2022, dragen de bomen bij aan een koeler stadsklimaat maar filteren ook fijnstof uit de lucht en bieden recreatiemogelijkheden voor miljoenen stadbewoners.

  Het Amstelpark vervult sinds 50 jaar al deze functies. De ca. 300 boomsoorten, in 1972 oorspronkelijk geplant voor de Floriade, maken het park tot een groene oase. Maar terwijl ook deze zomer de oververhitte stadsbewoners in hun schaduw vertoeven, worden de bomen blootgesteld aan hoge temperaturen en droogte. Daarnaast hebben ze ook nog te maken met een steeds armere bodem door stikstofdepositie en met luchtvervuiling. In het Amstelpark kan je dat vooral al zien aan de afstervende fijnsparren.

  In het LivingLab laten onderzoekers van het DendroLab van de Wageningen Universiteit & Research van binnenuit zien hoe het gesteld is met de vitaliteit van verschillende boomsoorten in het Amstelpark. Dat doen ze door behulp van jaarringonderzoek, want de jaarringen vormen een archief van de levensgeschiedenis van een boom. Hoe snel groeien verschillende boomsoorten in het Amstelpark? Hoe staat het met hun vitaliteit? Hoe hebben de bomen hebben de hittegolven van 2018 en 2019 ervaren? En wat te denken van de actuele hittegolf? De groei van twee eiken wordt bijvoorbeeld elk uur gemonitord; hebben zij kunnen groeien bij de hitte in de afgelopen weken?


 • Interview series introducing scientists who deal with the resilience term everyday – and while some use it as a normative concept, others focus on the operationalization and active resilience building.
  Duurzaam bosbeheer staat volop in de aandacht in een wereld met een veranderend klimaat. Bossen bieden kansen maar staan tegelijkertijd sterk onder druk. Ute Sass-Klaasen zit in het lectoraat van HVHL en doet onderzoek aan bomen en bossen om bossen met diverse ecosysteemfuncties te kunnen behouden. Vragen zoals 'Welke klimaatfactoren beïnvloeden de groei van bomen?’, ‘Hoe reageren bomen op droogte? en 'Wat zijn de uitdagingen omtrent bossen en klimaatverandering?’ gaan behandeld worden tijdens de lezing! Zien we jullie

 • Inheemse Zaden bewaren voor de Toekomst
  https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5421188/rtl-nieuws-1930-uur Na 16minuten Levend Archief met Ben Bruinsma met Stinkende kamille, Nils van Rooyen.

 • Ik heb hierbij de link naar de lezingen van de NOU zaal, iedere lezing heeft een eigen video gekregen:
  https://www.youtube.com/@nou-nederlandseornithologi110/videos
  Op het Youtube account van Sovon zijn nog de lezingen van het auditorium terug te vinden https://www.youtube.com/playlist?list=PLX3iRAvuDl1-M-33lS_JezLFz6gYhTnS8
 • https://channel.royalcast.com/webcast/cultureelerfgoed/20231123_2
  https://www.provinciaalnatuurcentrum.be/nieuws/herbekijk-pnc-in-dialoog-stikstof
 • Herbekijk de lezing PNC in dialoog
  Van stikstofoverschot tot biodiversiteitsverlies

  Vlaanderen heeft een stikstofoverschot: meer dan 80 % van onze (vaak Europees beschermde) natuur lijdt eronder.

  Jos Ramaekers (Natuurpunt) gaat in deze lezing dieper in op de problematiek van het stikstofoverschot, de gevolgen ervan voor de biodiversiteit en mogelijke oplossingen.
  https://www.provinciaalnatuurcentrum.be/nieuws/herbekijk-pnc-in-dialoog-stikstof

 • PNC in dialoog - Boomstad, de stad tussen de bomen – Roeland Samson Klimaatbomen in de werk- en leefomgeving zijn belangrijk. Ze maken het leven in de stad gezonder en aangenamer. En ze helpen in de strijd tegen klimaatverandering.
  Met drie lezingen gaan we in op de voorname rol die stadsbomen spelen en onderstrepen we de nood om bomen beter te begrijpen en te respecteren. Zo kun je enthousiast aan de slag met de bomen in je eigen tuin of buurt.

  insdag 10 oktober 2023: Bomen, ons erfgoed – Kathleen De Clercq, lector groenmanagement, hogeschool PXL

  De oudste bewoner in elke gemeente is een boom of zou dat moeten zijn. Maar hoe gaan we om met die oudjes, respecteren we hen wel voldoende? Respect begint bij herkenning, gevolgd door erkenning of waardering. We laten onze inheemse boomsoorten niet altijd uitgroeien tot bomen. Niettemin zijn kaphagen, knotvormen, berceaus en hagen wel degelijk volwaardige bomen die we tot ons groen erfgoed kunnen rekenen. Samen met Kathleen De Clercq trachten we te begrijpen waarom we vroeger knotten, hakten, kapten en vlechtten en achterhalen we of dat beheer nu nog mogelijk en zinvol is.

  Donderdag 16 november 2023: Boomstad, de stad tussen de bomen – Roeland Samson, hoogleraar bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Antwerpen

  Steden staan steeds meer onder druk door klimaatverandering en vervuiling, en dit ten nadele van de mensen die er wonen. Nochtans kunnen steden bijdragen tot het verlagen van onze ecologische voetafdruk. In deze grijze stressvolle omgeving is de nood aan groen bijzonder hoog. Bij het aanplanten van dat groen wordt vaak te weinig rekening gehouden met plantenwelzijn. Dit resulteert in bomen en groen onder stress, soms met de dood tot gevolg.
  Mensen en bomen hebben elkaar nodig. Roeland Samson toont met deze lezing aan waarom mensen en bomen samen de stad van de toekomst moeten maken. Een stad tussen de bomen…
  https://issuu.com/provincie_limburg/docs/0025_limburgnatuurlijk_2023


 • PNC in dialoog - Bomen beter begrijpen, ook in de tuin – Wim Peeters

 • In de voetsporen van Van Ooststroom en Reichgelt, een speurtocht naar woladventieve planten langs de Grensmaas – Sipke Gonggrijp, Stichting Hortus Alkmaar

 • PNC in dialoog - Klimaatcrisis uitdaging voor mens en natuur
  Natuurliefhebbers
  Reserveren is verplicht
  Ik schrijf me in
  Meer info?
  Contacteer ons
  Deze lezingen geven je meer inzicht in het thema klimaat en de gevolgen van klimaatverandering voor flora en fauna. Je maakt kennis met verschillende oplossingen voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis.

  Na deze reeks breng jij het klimaatverhaal pakkend, overtuigend én wetenschappelijk correct. Interesse in de hele reeks of één enkele sessie? Jij kiest en stelt zelf je programma samen.

  Volgende thema’s komen aan bod:

  Donderdag 23 maart 2023: Weer en klimaat – Samuel Helsen, weerman, klimaatwetenschapper en geograaf, KULeuven
  Maandag 27 maart 2023: Gevolgen van klimaatverandering voor flora en fauna – Prof. dr. Natalie Beenaerts, UHasselt
  Donderdag 20 april 2023: Oplossingen voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis – Benno Geertsma, Natuuracademie
  Donderdag 27 april 2023: Hoe breng je het verhaal van klimaatverandering? - Steven Vromman, Eco-comedian en auteur
  Je kiest zelf of je één of meerdere lezingen volgt.

  Ben je al educatieve gids bij het Provinciaal Natuurcentrum en volg je de vier lezingen, dan kan je aan de slag als klimaatgids!
  https://www.provinciaalnatuurcentrum.be/kalender/activiteit/pnc-in-dialoog-klimaat
  Weer en klimaat – Samuel Helsen, weerman, klimaatwetenschapper en geograaf, KULeuven


 • Lezing gemist? Herbekijk de presentaties of bekijk de opname van de lezing
 • wee goeie tips voor gratis determinatie-apps naast de al meer bekende apps ObsIdentify en iNaturalist:

 • https://www.inaturalist.org/blog/87155-inaturalist-november-news-highlights
  https://www.researchsquare.com/article/rs-3503977/v1
  https://www.corporateknights.com/workplace/ai-revolution-esg-jobs/
  https://web.archive.org/web/20170318051355id_/https://www.eeb.ucla.edu/Faculty/Shaffer/pubs/Shaffer_Purugganan_2013_AREES.pdf

  1. https://vogeljaar.nl/pdf/Vogeljaar_2022_70_001_digitaal_bonusnummer.pdf
   Willem Werkman: Het einde van het Vogeljaar
   Van de redactie: Uitreiking het laatste Vogeljaar
   Henk van der Kooij: Grote witte reiger broedend in het Groene Hart van Holland
   Carel de Vink: Hoeveel kansen hebben Velduil en Blauwe Kiekendief nog in het Waddengebied?
   Dick Poppe: Over het ontstaan van twee posters met vogels van Curaçao
   Frankling Tombeur: Trekgedrag van de Veldleeuwerik
   Jan de Rijk: Bescherming van de Nachtegaal in Nederland
   Gerard Ouweneel: Are you Jimmy Stigh?
   Korte Mededelingen
   Bert Vos: Zeventig jaar covers
   Van de redactie: Betrokken organisaties

   https://vogeljaar.nl/het_laatste_vogeljaar.shtml
   https://vogeljaar.nl/pdf/Vogeljaar_2022_70_001_digitaal_bonusnummer.pdf
   https://natuurtijdschriften.nl/org/547793/

  2. Breaking change: the API should be accessed from the new base URL https://multi-source.identify.biodiversityanalysis.eu. This will also be the URL of the production API
   https://multi-source.docs.biodiversityanalysis.eu/release_notes/index.html.
   https://multi-source.docs.biodiversityanalysis.eu/contributing-data/index.html
   https://multi-source.docs.biodiversityanalysis.eu/contributing-data/data-check/
   https://gohugo.io/
   https://mcshelby.github.io/hugo-theme-relearn/index.html

  3. Breaking change: the API should be accessed from the new base URL https://multi-source.identify.biodiversityanalysis.eu. This will also be the URL of the production API


  4. Die Maginot-Linie - Frankreichs Verteidigungsbollwerk | SWR Doku
   Die Maginot-Linie ist eine gigantische Festungsanlage: Tausende unterirdische Bunker, Artilleriewerke, Kasematten und Unterstände, die sich mehr als 700 Kilometer entlang der französischen Grenze von Belgien bis zum Mittelmeer.
   Als technische Meisterleistung gefeiert und als uneinnehmbar glorifiziert, steht sie heute auch für das Trauma der französischen Niederlage im Jahr 1940. Die Dokumentation zeichnet das Bild eines ebenso faszinierenden wie umstrittenen Bauwerks.

   Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg: 1,4 Millionen Soldaten sind gefallen, weite Teile Nordfrankreichs verwüstet. Um das Land vor einem erneuten Angriffskrieg zu schützen, setzen Politiker und Militärs auf eine stark befestigte Verteidigungslinie. Durchgesetzt wird das Projekt vom Kriegsminister André Maginot, der zum Namensgeber der Linie wird. So entsteht die Maginot-Linie mit Tausenden unterirdischer Artilleriewerke, Kasematten und Unterständen, die sich mehr als 700 Kilometer entlang der französischen Grenze von Belgien bis zum Mittelmeer erstrecken.

   Maginot-Linie: Mehr als 20.000 Bauarbeiter im Eisatz
   Der Bau verschlingt umgerechnet zwei bis drei Milliarden Euro, mehr als 20.000 Bauarbeiter sind im Einsatz. Die Maginot-Linie ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst mit damals modernster Technik und wird als uneinnehmbar gefeiert.

   Mit Hilfe von Archivmaterial und spektakulären Drohnenaufnahmen sowie Zeitzeugen, Historiker:innen und Enthusiasten vor Ort, die sich für den Erhalt der Maginot-Linie engagieren, zeichnet die Dokumentation das Bild eines ebenso faszinierenden wie umstrittenen Bauwerks.

   Diese Doku von Grit Lederer wurde am 19.09.22 im ERSTEN gezeigt in der Reihe: Geheimnisvolle Orte und trägt den Orig


  5. In deze video wordt uitgelegd hoe je een vegetatieopname kan maken. De uitleg is in het Engels. De video werd gemaakt voor het vak Geïntegreerd Veldwerk Biodiversiteit en Ecologie (KU Leuven).
  6. 0:18 / 9:55

   Hoe maak je een vegetatieopname? (professor dr. T. Ceulemans U Antwerpen)

  7. Old Plant Communities in Urban Areas, with Martin Allen
   Martin Allen (botanical surveyor and artist) delivers his talk on old plant communities and the methods he has used to uncover them, as delivered at the 2023 British and Irish Botanical Conference.

  8. Getting started with plant ID, with Natasha Foxford
   Natasha Foxford (beginner botanist) shares her story of her first year of tackling plant identification


  9. Botanical University Challenge and ID skills provision in higher education, with Sebastian StroudSebastian Stroud (Postgraduate Researcher in urban ecology, University of Leeds, with Jonathan Mitchley (Associate Professor of Field Botany, University of Reading), discusses how Botanical University Challenge (BUC) can help address the lack of field ID skills provision in higher education.

  10. SBC 2023 - Understanding Wild Pine in the Highlands – James Rainey & Jane Sayers, Trees for Life
   James and Jane close the conference with a fascinating look at Wild Pine in the Highlands, and explain how they go about investigating the provenance of ‘new’ Caledonian pinewoods not on the Caledonian Pinewood Inventory.

   For more information on the SBC, visit https://bsbi.org/scottish-annual-meeting

   For more information on Trees for Life, visit https://treesforlife.org.uk/

  11. Building Natural Capital - Third Natural Capital Report
   As we advance our model for nature recovery, community prosperity and ethical profitability, both Highlands Rewilding and the natural capital landscape around us are developing quickly. We provide an overview of these developments in our latest annual report: Building Natural Capital.

   Read the full report here:
   https://highlandsrewilding.co.uk/s/Th...

   Much is planned for the year ahead across our three ‘open air natural capital laboratories’, and as we continue our programme of in-house data gathering and research into biodiversity, greenhouse-gas and socio-economic changes, we make our outputs freely available to others where we can.

   This research has informed our land management decisions from large-scale works including peatland restoration (P31-2, 66-9), rainforest regeneration (p106, 119-20) and targeted deer control (p22-3 ), to more precise measures including mycorrhizal fungi inoculation (p33-36) and the reintroduction of ecosystem engineers, beginning, we hope, with the ‘small but mighty’ wood ant (p41-43).

   Our main environmental objectives are to generate and measure biodiversity uplift, including in terms of rare species, valuable habitats, ecosystem structure, function and resilience. We seek to re-establish natural processes where possible to facilitate these changes, while also involving local communities in our land management and its benefits.

   We hope the progress and plans reported will be of wide interest and will contribute to Scotland’s efforts to set new standards in the use of nature-based solutions for climate, biodiversity and social challenges.

  12. Annual Summer Meeting 2023 Sunday Sessions

  13. Rainforests and Peatlands: Travels around Scotland's most threatened habitats
   A talk given at the Scottish Botanists' Conference 2022 at the Royal Botanic Garden Edinburgh by Clifton Bain, Advisor to the IUCN UK Peatland Programme.

  14. SBC 2023 - Research Flashtalks
   Three researchers give rapid-fire overviews of their projects to the conference: Patricia Mrazek, Masters student at University of Edinburgh, on ‘The use of enhanced urban flower meadows to promote bee biodiversity’; Savanna van Mesag, PhD student at University of Glasgow, on ‘How does variation in the mineralogical and chemical properties of anthropogenic substrate influence plant biodiversity?’; and Connie Simon Nutbrown, a postdoctoral researcher at RBGE working on the Biodiversity Genomics Project, on ‘Telling Willows apart with DNA’.

  15. Irish Scaly Male ferns – a taxonomic study
   This talk given at the BSBI Ireland Autumn Meeting in Glasnevin National Botanic Garden on 24 September 2022, by Alison Evans.
   Here is the handout that accompanies the talk: bsbi.org/download/33687/

  16. Polypody Ferns in the British Isles; origins, ecology, distribution and identification - Rob Cooke
   Rob Cooke's workshop from the Scottish Botanists' Conference 2021. Rob works for Natural England on environmental policy. He has been interested in polypodiums for 30 years, and has been the BSBI expert (referee) on the genus for 20 years.

   https://bsbi.org/Polypodium_Crib.pdf

   See https://scottishbotanistsconference.org/ for exhibits and posters, biographies of speakers and exhibitors and other information about the conference.

  17. Ecologie van Bestuivers en Bestuiving door Dr. Margaux Boeraeve (gastprofessor U Antwerpen)
   In deze video legt Dr. Margaux Boeraeve de ecologie van bestuivers uit. Je wordt meegenomen in de wondere wereld van deze cruciale insecten met voorbeelden van verschillende soorten, hun levenscyclus en het belang van bestuiving. Je leert ook technieken hoe je zelf naar bestuivers op zoek kan gaan. Medewerker: Ward Tamsyn

  18. Ecologie, Biodiversiteit, Beheer en Herstel van Heide en Hoogveen (prof dr T. Ceulemans U Antwerpen)
   In deze video word je meegenomen naar heides en hoogvenen in België. Je leert de karakteristieke biodiversiteit kennen, de ecologie en het beheer en herstel van deze ecosystemen. Deze video is gemaakt in het kader van het vak Geïntegreerd Veldwerk Biodiversiteit en Ecologie (KU Leuven) en de vakken Fauna en Flora, Ecosysteembeheer, Ecosysteemtypes, Biodiversity Conservation en Biodiversity Restoration (U Antwerpen). Medewerkers: Dr. Aline Waterkeyn, Nicolas Verbraken, Cedric Servaes. Soms is de geluidskwaliteit wat minder door wind helaas

  19. Ecologie, Biodiversiteit, Beheer en Herstel van Bossen (prof. dr. T. Ceulemans U Antwerpen)
   In deze video word je meegenomen naar Belgische bossen. De karakteristieke biodiversiteit van verschillende bostypen wordt getoond, de ecologie wordt uitgelegd en er wordt ingegaan op het beheer en herstel van gezonde en biodiverse bosecosystemen. Deze video is gemaakt in het kader van het vak Geïntegreerd Veldwerk Biodiversiteit en Ecologie (KU Leuven) en de vakken Fauna en Flora, Ecosysteembeheer, Ecosysteemtypes, Biodiversity Conservation en Biodiversity Restoration (U Antwerpen). Medewerkers: Dr. Aline Waterkeyn, Nicolas Verbraken, Cedric Servaes.


  20. Ecologie, Biodiversiteit, Beheer en Herstel van Graslanden (prof. dr. T. Ceulemans U Antwerpen)
   In deze video word je meegenomen naar Belgische graslanden. De karakteristieke biodiversiteit wordt getoond, de ecologie besproken en het beheer en herstel van graslanden. Deze video is gemaakt in het kader van het vak Geintegreerd Veldwerk Biodiversiteit en Ecologie (KU Leuven) en Fauna en Flora, Ecosysteembeheer, Ecosysteemtypes, Biodiversity Conservation en Biodiversity Restoration (U Antwerpen). Medewerkers: Dr. Aline Waterkeyn, Nicolas Verbraken, Cedric Servaes.

  21. 由使用者 ahospers ahospers2023年11月27日 16:10 所貼文

   評論

   尚無評論。

   新增評論

   登入註冊 添加評論