Transect monitoring tellen en registreren, waarbij zoekinspanning en geografische referentie

Transect monitoring
Achterliggende gedachten:

Met transect monitoring kan je eender waar, eender wanneer, diverse soortgroepen op een gestandaardiseerde manier tellen en registreren, waarbij zoekinspanning en geografische referentie volledig gedocumenteerd worden.
Je kan dit zelfs doen voor meerdere soortgroepen tegelijkertijd en door elkaar. Belangrijk is dat je alle waarnemingen van de te monitoren groepen registreert. (op het ogenblik dat dit niet meer haalbaar is, stop je het transect)

Opgeslagen worden: begin en eindtijd, lijst met waarnemingen per soortgroep, afgelegde route.
De bruikbare parameters per soort worden:
● meldingsfrequentie in een aantal lijsten
● aantal waarnemingen
● aantal individuen
● zoektijd tot een soort gevonden wordt
(alles steeds in relatie tot zoektijd of -afstand, mogelijkheid om te splitsen per soort, habitat, seizoen, waarnemer, .... etc.)

De mogelijkheid voor streeplijsten hadden we al. Die kan bv. ook verder gebruikt worden om een volledige lijst van de aanwezige soorten te documenteren zonder elke individuele waarneming te registreren als puntwaarneming.
Transect monitoring voert daar nog een stukje verbetering en precisie aan toe.
Wanneer je eenzelfde transect voldoende regelmatig herhaalt, kan die informatie dienen om de detectiekans (in de tijd) te becijferen: hoeveel zoekwerk moet je leveren om een soort te ontdekken als die aanwezig is ?
Herhaaldelijk gelopen transecten leveren de beste informatie op, maar ook eenmalig gelopen transecten zijn nuttig. Je kan dus zelf kiezen waar, wanneer, hoe lang en hoe vaak je dit wil doen.

Het aanmaken van Transecten kan vooralsnog met de Android app ObsMapp en iObs


Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust

Vrijdag 5 februari 2021 was het symposium over het Unesco Man & Biosphere Programme. Aanleiding was dat het gebied van Blije, Holwerd, Ternaard tot en met Dokkum, inclusief de zeven tussenliggende terpdorpen Hantum, Hiaure, Aalsum, Waaxens, Brantgum, Foudgum, Bornwird, Raard, op dit moment de kandidatuur verkent voor de bijzondere Unesco ‘Biosfeer-status’ voor dit deel van de Waddenkust. Het symposium is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Unesco Commissie. Het symposium, met Roelof Lousma als moderator, kende een afwisselend programma met tal van interessante sprekers. De organisatie bedankt iedereen voor de positieve reacties, tips, aangedragen koppelkansen en goede vragen. In het bijzonder danken we het team achter de schermen en de sprekers voor hun inbreng (in order of appearance):
In dit symposium hebben we het onderwerp Unesco Man and Biosphere Programme toegelicht dat we in Nederland het Unesco Biosfeer programma noemen: bijzondere gebieden waar mens en natuur met elkaar verbonden zijn. Maar Biosfeer-gebieden zijn ook gebieden waar mens en natuur van elkaar kunnen profiteren om het gebied, én de natuur, vooruit te helpen.

Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust
Dat is namelijk mede de aanleiding tot dit symposium:
• Het gebied ‘Blije - Holwerd - Ternaard tot en met Dokkum’, inclusief tussenliggende dorpen, dat de samenwerking heeft gezocht en zich wil positioneren langs die uitgestrekte en tot nog toe anonieme Nederlandse Waddenkust.
• De verkenning van de Unesco Biosfeer-status om de identiteit van het nader te verkennen en te versterken
• En vanuit de schaalsprong van Holwerd aan Zee de ambitie om het vliegwieleffect van dit unieke project aan te jagen voor Noardeast-Fryslân.
Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust
Veel plezier bij het kijken namens de kwartiermakers van het gebied,Sleutel Heidelibellen
http://www.macromia.nl/Waarneming/DETERMINATIE_SLEUTEL_NEDERLANDSE_HEIDELIBELLEN_V2.pdf
由使用者 ahospers ahospers2021年08月04日 11:07 所貼文

評論

尚無評論。

新增評論

登入註冊 添加評論