298- WFDDrenthe Werkgroep Flora Kartering Drenthe

Zoals beloofd sturen we hierbij de link naar de lezingen opgenomen op het YouTube-kanaal van FLORON en de pdf’s van de presentaties:

 1. Test je florakennis - Willem Braam & Stef van Walsum (WFD-dag 2022)
 2. Het werk van de Berkenbladrolkever - Joop Verburg (WFD-dag 2022)

  Het werk van de Berkenbladrolkever - Joop Verburg (WFD-dag 2022)

 3. Land van Ons - Han Duyverman (WFD-dag 2022)

  Land van Ons - Han Duyverman (WFD-dag 2022)

 4. Herbarium Frisicum - Karst Meijer (WFD-dag 2022)

  Herbarium Frisicum - Karst Meijer (WFD-dag 2022)

 5. Schrale vegetatie op taluds van het kanaal in Geesbrug - Edwin Dijkhuis (WFD-dag 2022)

  Schrale vegetatie op taluds van het kanaal in Geesbrug - Edwin Dijkhuis (WFD-dag 2022)

 6. Verstrikt in Duizend knopen - Joop Verburg (WFD-dag 2022)

  Verstrikt in Duizend knopen - Joop Verburg (WFD-dag 2022)

 7. Drentse Paosbloem - Pieter Posthumus (WFD-dag 2022)

  Drentse Paosbloem - Pieter Posthumus (WFD-dag 2022)

 8. Terugblik op veldseizoen 2021 & vooruitkijken naar 2022 - Ben Hoentjen (WFD-dag 2022)

  Terugblik op veldseizoen 2021 & vooruitkijken naar 2022 - Ben Hoentjen (WFD-dag 2022)

 9. Paneldiscussie over inzaai - Sascha van der Meer , Arjan Vernhout & Sarah Mampuys

  Paneldiscussie over inzaai - Sascha van der Meer , Arjan Vernhout & Sarah Mampuys

 10. Workshop Wetenschappelijk tekenen - Esmée Winkel

  Workshop Wetenschappelijk tekenen - Esmée Winkel

 11. Wiedewiedenweg: betrokken burgers en exotenbestrijding in Nijmegen - Baudewijn Odé

  Wiedewiedenweg: betrokken burgers en exotenbestrijding in Nijmegen - Baudewijn Odé

 12. Waterplanten - niet te missen! - Maik Janssen

  Waterplanten - niet te missen! - Maik Janssen

 13. https://assets.vlinderstichting.nl/docs/1acb6b8f-21ac-4d03-813a-c750b4fa472d.pdf
  https://wur.yuja.com/Library/ac13b60d-7f44-4635-98f2-a1a87fe1597c/2ea06167-501d-4445-8db5-5b43818fec90 Door onderzoek aan insecten, met vlinders als een van de best onderzochte groepen, kunnen we leren hoe de biodiversiteit onder druk staat van de menselijke invloed op de omgeving, van lokale tot planetaire schaal. De voorgestelde vlindermaat biedt een perspectief op wat er nodig is om greep te krijgen op onze menselijke maat: het opnieuw uitvinden van onze ecologische niche op deze planeet. De vlinderdimensie is geworteld in ‘biofile’, de aangeboren affiniteit van menselijke wezens met de natuurlijke wereld, volgens de hypothese van de onlangs overleden entomoloog en natuurbeschermer E.O. Wilson. Deze brengt zowel amateurs als professionele natuurliefhebbers in actie tot het beschrijven, vastleggen en tellen van soorten, hetgeen een positieve terugkoppeling geeft op verdere betrokkenheid met biodiversiteit. De verkregen kennis kan uitgroeien tot cycli van monitoring van verandering in biodiversiteit, gekoppeld aan groeiend inzicht in omgevingsinvloeden uit wetenschappelijk onderzoek.
  https://assets.vlinderstichting.nl/docs/1acb6b8f-21ac-4d03-813a-c750b4fa472d.pdf
  Ten derde, om natuurbeleid te vertalen naar een praktijk van lerend beheren in het veld, is het nodig om de monitoring van kritische prestatie-indicatoren (KPI’s), op basis van landgebruik, direct te koppelen aan de monitoring van de biodiversiteit zelf. Alleen dan kunnen we blijven volgen hoe het natuurbeleid uitpakt en kunnen we leren of het zijn doel bereikt of bijsturing behoeft. De trends van de vlinderpopulaties in de komende jaren zullen uitwijzen of we eindelijk in staat blijken om de lijn van verlies van biodiversiteit om te buigen naar herstel!
  https://wur.yuja.com/Library/ac13b60d-7f44-4635-98f2-a1a87fe1597c/2ea06167-501d-4445-8db5-5b43818fec90/WatchVideo/778287

 14. Presentatie over bijzondere vondsten en de WFD-excursies in 2021 - Willem Braam.
 15. Terugblik op veldseizoen 2021 en vooruitkijken naar 2022 – Ben Hoentjen
 16. Learn about Devon's butterflies, how to identify them and which ones you might see in the Conservation Communities Project area.
  Learn about Devon's butterflies, how to identify them and which ones you might see in the Conservation Communities Project area.

 17. 1 - "Natuurbescherming is emotie" - David Kleijn over 20 jaar natuurbeheer en de rol van onderzoek

  “Natuurbescherming is emotie”. In deze eerste aflevering van Toekomst voor Natuur maken we een balans op van natuurbescherming in de afgelopen twintig jaar, met speciale aandacht voor de rol van onderzoek. Anthonie spreekt met David Kleijn, hoogleraar Plantenecologie en Natuurbeheer aan Wageningen Universiteit. We beginnen met onszelf af te vragen wat natuur is en of de mens daarbij hoort of niet. Daarna hebben we het over geruchtmakend onderzoek aan de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer en de gevolgen voor het natuurbeleid. Waar staan we anno 2022 met natuurbescherming in Nederland? Hoe staat Nederland internationaal op de kaart? En wat doet David om studenten voor te bereiden op de uitdagingen van onze tijd?

  We eindigen met een belangrijke vraag aan jou: welke natuur willen wij behouden in Nederland? Reageer op deze vraag via Twitter. Anthonie bereik je @birdingstip en @ToekomstNatuur en David bereik je @David_Kleijn. Reacties zijn ook welkom via https://www.vlinderstichting.nl/toekomstvoornatuur.

  De leestip van David is ‘De ontdekking van de natuur’ van Jan Luiten van Zanden en anderen, uitgegeven bij Uitgeverij Prometheus.

 18. Aflevering 2 Podcast Toekomst voor natuur Wilde natuur, bestaat dat nog?


  https://www.vlinderstichting.nl/toekomstvoornatuur
  deze podcast gaat Anthonie Stip voor De Vlinderstichting op zoek naar toekomst voor natuur in de Lage landen. Welke plek heeft natuur in onze samenleving? En wat is natuur eigenlijk? De tweede aflevering gaat over het verlangen naar wildernis: Liesbeth Bakker over wilde natuur en rewilding

  3 - Levende landbouw – Ben Koks over zijn fascinatie voor boerenlandvogels en oude landbouwkennis

  https://open.spotify.com/show/5nRMszOolV0pwr0JTmWxnD
  https://open.spotify.com/episode/5OLJfdQZXULKX2HRjCEyU1?si=S69QGn-kTU2AUpkQg_0yRg
  Wilde natuur, bestaat dat nog? In deze tweede aflevering van Toekomst voor Natuur duiken we in de wereld van wildernis en rewilding (herwildering), een beweging die steeds meer mensen aanspreekt. Anthonie spreekt met Liesbeth Bakker, buitengewoon hoogleraar Rewilding Ecology aan Wageningen Universiteit en co-auteur van het nieuwe boek ‘. In deze aflevering hoor je wat rewilding eigenlijk inhoudt en bespreken we het maatschappelijk debat rondom de grazers in de Oostvaardersplassen. Is het 'hokjesdenken' in het natuurbeleid eigenlijk wel klaar voor meer natuurlijkheid? En wat kunnen we verwachten van het nieuwe boek? We eindigen positief: er zijn heel veel dingen die wilder kunnen. Zelfs op een manege.
  Reacties zijn welkom via of via Twitter @birdingstip en @ToekomstNatuur.
  De leestip van Liesbeth is van Isabella Tree.
 19. 3 - Levende landbouw – Ben Koks over zijn fascinatie voor boerenlandvogels en oude landbouwkennis


  Het gaat in grote delen van Europa niet goed met natuur in agrarische landschappen. Hoe kan dat? Wat doet dat met natuurbeschermers? En hoe werken we aan herstel? Anthonie spreekt hierover met Ben Koks, onafhankelijk vogelonderzoeker, natuurbeschermer en landbouwdenker. Ben doet al jarenlang internationaal onderzoek aan akkervogels en deelt zijn fascinatie met ons. Overal in de wereld blijken er boeren te zijn die deze liefde voor vogels en natuur delen. Hoe zetten we dat in voor natuurherstel? Ben deelt een prikkelend alternatief voor het debat over weidevogels en predatie. We spreken ook over kloosterlandbouw, over de lessen uit Vlaanderen en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor Europese landbouwnatuur. En Ben geeft tips aan jongeren die actief zijn met agro-ecologie. Wanneer staat er een nieuwe leider op? We concluderen dat natuur en landbouw op sommige plekken wel degelijk kunnen samengaan, mits we aan de bak gaan en beleid en beheer baseren op de ecologie van planten en dieren.
  De leestip van Ben is het boek van Mark Avery.
  https://open.spotify.com/episode/3Glo5FoTxtUUbKDedDWG1i
  Reacties zijn welkom via of via Twitter en . Je kunt Ben Koks vinden op Twitter via .
 20. 4 Toekomst voor natuur 4 - Vliegende deuren - Dirk van Straalen over zeearenden en de ecologische kettingreactie in het Krammer Volkerak


  Als de mens ergens forse invloed op natuur heeft, is dat wel in de Delta in het zuidwesten van Nederland. Toch blijkt natuur binnen menselijke kaders van dijken en keringen verbazingwekkend veerkrachtig. In deze aflevering van Toekomst voor Natuur spreekt Anthonie hierover met Dirk van Straalen, ecoloog, vogelonderzoeker en voorzitter van de Werkgroep Zeearend Nederland. Dirk groeide op bij de Hellegatsplaten en raakte gefascineerd door de vogelrijkdom in het gebied. Hij ontpopte zich tot bevlogen natuurbeschermer. In deze aflevering spreken we over de gevolgen van de alsmaar toenemende recreatiedruk in de Delta, over de kettingreactie die volgde op het zoet worden van het Krammer Volkerak. En natuurlijk hebben we het ook over zeearenden, waarvoor de Delta een ware kraamkamer blijkt. Hoe zit dat met windmolens, kunnen die samengaan met vogelrijke gebieden? Dirk deelt met ons de laatste inzichten uit het onderzoek van de Werkgroep Zeearend Nederland. In de Delta blijkt 'natuurbouw' door de mens verrassend goed uit te kunnen pakken, mits we rust en ruimte garanderen. En dat is goed nieuws.
  De leestip van Dirk is '' van Nienke Beintema.
  https://open.spotify.com/episode/7ySjJ3Hxt7FJqzvx6F3rCZ
  Reacties op deze aflevering zijn welkom via Twitter en . Je kunt Dirk bereiken via . Reageren kan ook via toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl.
  https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy84MWE1MTVkYy9wb2RjYXN0L3Jzcw
 21. Vlinderstand 2022
  Zowel het Netwerk Ecologische Monitoring als het libellenmeetnet bestaan dit jaar 25 jaar. We weten inmiddels hoe belangrijk het is dat duizenden vrijwilligers gegevens verzamelen over hoe het gaat met onze natuur. Alleen op basis van die gegevens kunnen de juiste beleids- en beheerkeuzen gemaakt worden. In deze Vlinderstand kunt u voorbeelden lezen van onze inbreng daarbij.
  Download de vlinderstand :https://assets.vlinderstichting.nl/docs/f4afff08-b9ca-44e7-9090-ef245354e989.pdf

 22. Coming back from holiday, a nice start with a #ButterflyTalk. This time is a talk by Irma Wynhoff, from Dutch Butterfly Conservation (Vlinderstichting).
  Tomorrow the talk, Wednesday 20 April at 13h CET (12h WET) where Irma Maculinea will present how Madeira's butterflies were counted with 15-min counts, species maps and more!
  Join us on the link: https://zoom.us/j/95040515745 and enjoy the awesome videos made with a drone!
  Juan Gallego Zamorano made the video drone

 23. Op zaterdag 5 maart organiseert De Vlinderstichting haar jaarlijkse Landelijke Dag. Een dag vol films, lezingen en inspiratie. Dankzij de versoepelingen is het op het nippertje gelukt: we mogen u weer uitnodigen in de Junushoff in Wageningen. Deelname is gratis! Kan of wilt u liever niet in Wageningen aanwezig zijn? Dan kunt u de dag natuurlijk ook digitaal volgen.
 24. Frankreich, mild und wild - Am Wasser
  Der unsichtbare Fluss
  Unter Wasser zwischen Schwarzwald und Vogesen
  Zwischen Schwarzwald und Vogesen fließt nicht nur der Rhein, sondern auch ein unsichtbarer Fluss langsam nordwärts. Das größte Grundwasserreservoir Europas bildet einen unterirdischen Strom, der Feuchtgebiete von einzigartiger Schönheit entstehen lässt. Der vielfach preisgekrönte Unterwasserkameramann Serge Dumont zeigt diese unbekannte Welt in atemberaubenden Bildern.
  Zwischen Schwarzwald und Vogesen fließt nicht nur der Rhein, sondern auch ein unsichtbarer Fluss langsam nordwärts. Das größte Grundwasserreservoir Europas bildet im Oberrheintal einen unterirdischen Strom, der Feuchtgebiete von einzigartiger Schönheit entstehen lässt, in denen seltene Tiere und Pflanzen leben. Der vielfach preisgekrönte Unterwasserkameramann Serge Dumont zeigt diese unbekannte Welt in atemberaubenden Bildern. Er kommt dabei ihren Bewohnern so nah wie kein Tierfilmer vor ihm. Hechte und Haubentaucher gehen direkt vor seiner Kamera auf die Jagd. Bislang nie beobachtete Verhaltensweisen von Fischen und Vögeln konnte Serge Dumont, der an der Universität in Straßburg als Biologieprofessor lehrt, festhalten. Seine Dokumentation zeigt auch die faszinierende Welt der Insekten, Amphibien und Kleinstlebewesen in diesen Biotopen. So konnte Serge Dumont erstmals Libellen filmen, die in bis zu zwei Metern unter der Wasseroberfläche ihre Eier in Pflanzenstengeln ablegen. Auf diese Weise verhindern sie, dass die Eier durch sinkende Wasserstände trocken fallen. Die Dokumentation entführt in eine Welt voll bizarrer Lebewesen, wie man sie direkt vor unserer Haustür nicht vermutet. Die Feuchtgebiete im Oberrheintal verdanken ihre Existenz dem ständigen Zufluss von sauberem, schadstofffreiem Grundwasser. Das aber wird durch den übermäßigen Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden in der Landwirtschaft zunehmend belastet, was die kleinen Paradiese gefährdet.
  https://www.arte.tv/de/videos/073114-000-A/der-unsichtbare-fluss/
  Frankreich, mild und wild - Am Wasser

  Drentse Paosbloem – Pieter Posthumus

  Verstrikt in Duizend knopen – Joop Verburg

  Herbarium Frisicum – Karst Meijer

  Schrale vegetatie op taluds van het kanaal in Geesbrug – Edwin Dijkhuis

  Land van Ons – Han Duyverman

  Het werk van de Berkenbladrolkever – Joop Verburg

  Test je florakennis – Willem Braam & Stef van Walsum

  Aanvullende info:

  Bescherm de wilde narcis - Landschapsbeheer Drenthe (lbdrenthe.nl)

  Alle herbariumcollecties - Herbarium Frisicum - plantenstudie

  24 april: De Dag van de Paardenbloem. Deze vindt plaats in Buitenpost op de Muziekplaats en de Botanische tuin De Kruidhof met twee inleidingen en excursies.

  Verder kan iedereen op die dag Foto’s insturen en er komt een fotowedstrijd. Dit komt op de website van Taraxacum Nederland te staan en op andere social media.

  Het begint om 10.33 tot 15.00 uur

  Holtesch – Land van Ons

  l Doe mee – Land van Ons


  298- WFDDrenthe Werkgroep Flora Kartering Drenthe

 25. https://www.brabantsemilieufederatie.nl/activiteiten/#terugkijken
  Brabant Naturuddag
  Friesland Natuurdag
  Gelderland natuurdag

 26. Land van Ons in de media
  Het Leidsch Dagblad laat de bollenteler van het beoogde perceel in Wassenaar aan het woord over de verschillende belangen die spelen en de sympathieke rol van Land van Ons daarin.

  Dagblad van het Noorden schreef vorige maand een artikel over het compostproject op Holtesch.
  https://dvhn.nl/drenthe/midden-drenthe/dekrantvanmiddendrenthe/Bijzonder-onderzoek-op-de-Holtesch-in-Hooghalen-27606557.html
  Onze Boer Howard (Biesterhof) schreef een column in het regionale agrarisch vakblad Vee&Gewas over zichzelf als ‘vreemde eend’ in de bijt’

  Het Purmerends Dagblad schreef naar aanleiding van de Bijenmarkt Beemster over de inspanningen van Land van Ons

 27. Economieredacteur Peter de Waard legt uit hoe het komt dat de dollar en de euro nu bijna evenveel waard zijn. En aandacht voor het Europese land dat het verst van Rusland af ligt: Spanje. Correspondent Dion Mebius vertelt waarom de linkse Spaanse regering wel wapens levert, maar dat niet van harte doet.
由使用者 ahospers ahospers2022年04月26日 19:04 所貼文

評論

尚無評論。

新增評論

登入註冊 添加評論